مشاور روانشناس برای مشاوره خانواده افراد مختلف از شیوه های مختلفی نسبت به مشکلات و سبک خانوادگی افراد استفاده می کند. در کلینیک روانشناسی افرادی که برای مشاوره خانواده مراجعه می کنند از اختلال روانی یکی از اعضای خانواده رنج می برند و این ویژگی تا انجا ادامه دارد که فرد حاضر نیست برای حل مشکلات خانوادگی بهمرکز مشاوره مراجعه کند، در این گونه موارد افراد با این سوال رو به رو هستند که آیا مراجعه تک نفره به روانشناس تاثیر گذار است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت هر چند تاثیر مراجعه کسی که دچار اختلال روانی می باشد بسیار بیشتر است، اما مراجعه دیگر افراد خانواده به مشاور خانوادهنیز بی تاثیر نیست، افراد با تغییر رفتار خود می توانند تغییرات زیادی ایجاد نمایند تا فرد بیمار تمایل به مراجعه پیدا کند، بهترین مشاور خانواده از روش غیر مستقیم نیز می تواند به حل مشکلات افرادی که دچار اختلالات روانی هستند بپردازد. آموزش اعضا خانواده در این مورد بسیار مواثر است اعضا خانواده می توانند عملکرد مناسب را آموزش دیده و با عمل آن به بهبود فرد آسیب دیده کمک می کنند.

مشکلات مالی در ایجاد اختلاف در خانواده ها بسیار تاثیر گذار است بسیاری از کسانی که به بهترین مراکز مشاوره خانواده مراجعه می کنند از عدم توانایی در مدیریت مالی رنج می برند، متخصص مشاور خانواده می تواند با کمک تمرین های روانشناسی به آنها کمک کند تا در شرایط مختلف آرامش خود را حفظ کرده و بهترین تصمیم را بگیرند، در بسیاری از موارد والدین احساس می نمایند با در جریان قرار ندادن فرزندان خانواده از مشکلاتی که در اثر مسائل مالی به وجود امده از آنها در مقابل فشار روانی محافظت کنند، روانشناس خوب خانواده معمولا این عملکرد را تایید نمی نماید، از نظر مشاور خوب همانگونه که عنوان کردن همه مشکلات و فشار های موجود در خانواده به فرزندان موجب به وجود آمدن استرس و فشار های روانی در کودکان می شود، عنوان نکردن مطلق مشکلات نیز صحیح نیست، از نظر مشاور روانشناس لازم نیست کودکان در جریان مشکلات به صورت شدیدی که وجود دارد قرار گیرند اما با شیوه های مناسب که کودکان دچار نگرانی نگردند باید در جریان مشکلات باشند، مشارکت فرزندان در نا آرامی های خانواده نه تنها برای قدرتمند تر شدن فرزندان مفید است بلکه می تواند باعث شود فشاری که والدین از این پنهانکاری به خود می آورند بکاهد.

در بهترین مراکزمشاوره خانواده مراحل درمان نسبت به مشکلاتی که در خانواده وجود دارد متفاوت است اما به صورت نسبی می توان مراحل درمان را به گونه زیر انجام داد.

- مصاحبه در مرکزمشاوره اولین کاری می باشد که متخصص روانشناس برای درمان اجرا می کند. افراد طی جلسات مشاوره مشکلات خود را بیان می کنند و با بیان مشکلات خود می توانند آنها را طبقه بندی کنند تا بر اساس اولویت به حل آنها با مشاور بپردازند، تعداد جلساتی که برای عنوان مشکلات افراد نیاز دارند بستگی به خود مراجع دارد ، روانشناس مشاور خانواده تنها می تواند از بیراهه رفتن افراد در بیان مشکلات جلوگیری نماید و تخلیه روانی افراد بستگی به خود افراد دارد.

- انجام تست های روانشناسی مرحله بسیار مهمی در انجام درمان روانی می باشد. روانسنج با نظر مشاور تست های شخصیت شناسی و طرحواره را از افراد تهیه می کند و به صورت تخصصی تفسیر می نماید. این تست های روانشناسی به مشاور خانواده خوب کمک می کند تا ریشه یابی نمایند تا پروژه درمانی از مکان مناسب آغاز شود.

- مرحله درمان معمولا سخت ترین کار برای مشاور متخصص می باشد. بسیاری از افراد توان مواجه با این بخش را ندارند و پس از تخلیه روانی جلسات مشاوره خود را ادامه نمی دهند ، در مرحله درمان افراد به حل مشکلات خود به صورت فردی و خانوادگی می پردازند، مشاور خوب در طی درمان آموزشهای بسیاری به افراد می دهند تا در صورت مواجهه با مشکلات مشابه یا شدید تر چگونه برخورد نمایند. گاهی برای درمان افراد نیاز به دارو درمانی خفیف و یا تخصصی دارند که حتما باید به دکتر روانپزشک ارجاع داده شود.