همه ی ما در جنبه های مختلف روابط سالم با مسائلی رو به رو هستیم، عده ای هم هستند که به ایجاد رابطه با دیگران احساس نیاز نمی کنند و این مسئله برایشان معنایی ندارد زیرا ممکن است که فکر کنند خدا برایشان کافی است و فقط باید به او اعتماد کرد و یا عده ای هم فکر می کنند که فقط باید به خودشان متکی باشند و عده ای هم ارزش های ارتباط با دیگران معتقد هستند. طبق نظر مشاور خانواده اما همواره درگیر رابطه های ناسالم و زیان بخش می شوند. آن ها سراغ دوستان، همسران و همکاران و روابط بد و ... می روند  و به نظر می رسد توانایی یافتن و دوست داشتن افراد سالم را ندارند. این افراد با استعداد غیر قابل باوری که در یافتن افرادی دارند که در نهایت به آن ها آسیب می زنند، بار ها و بار ها این الگو ها را تکرار می کنند و در نهایت به طور کلی به روابط بی اعتماد می شوند. برای این که بتوانید رابطه سالمی را داشته باشید به موارد زیر توجه کنید و سه ویژگی افرا سالم را در نظر داشته باشید.

ثبات:

طبق نظر مشاور ازدواج این ویژگی به کسی اطلاق می شود که توانایی ارتباط با ما را دارد و این افراد به گونه ای با ما رابطه برقرار می کنند که انگار همواره کنار ما حضور دارند. ما در بسیاری از زندگی های مشترک ، شاهد فقدان این بعد از سلامت در روابط هستیم.زمانی که یکی از افراد شکایت کنان می گوید که او دیگر با من نیست و نمی توانم او را در کنار خودم حس کنم ، نشان از فقدان این اصل است.

بخشندگی:

دومین ویژگی افراد سالم بخشندگی است . بخشندگی یعنی لطف داشتن بدون هیچ گونه چشم داشتی یعنی کسی همواره در کنار و پشتیبان ماست و بخشندگی یعنی عشق بدون قید و شرط و پذیرش بدون سرزنش . روابطی که در آن ها افراد ما را بدون شرمندگی و سرزنش نمی پذیرند، بسیار زیان بار خواهد بود و رشدی از آن ها حاصل نمی شود. بر اساس مطالعات مرکز روانشناسی آن ها انتظار دارند که برای پذیرفته شدن ، به انسانی متفاوت تبدیل شویم و ما در نهایت نمی توانیم از عشقی که باید برایش تلاش کنیم، بهره ببریم.افراد نمی توانند از هم توقع داشته باشند که تغییر کنند و این درست نیست و ناراحتی و ناکامی زیادی را به همراه خواهد داشت اما در بخشندگی به این صورت است که شما انگونه که هستید، پذیرفته خواهید شد و بدون شرمندگی یا محتمل شدن خشم دیگران، به خاطر هر شرایطی که تجربه می کنید شما را قبول خواهند داشت. همه ی انسان ها تفاوت هایی با هم دارند و باید به این تفاوت ها احترام قائل بود.

صداقت: 

طبق نظر مشاور خانواده سومی اصل صداقت است. صداقت معنای گسترده ای دارد اما در روابط به معنای صاف و ساده ، خود بودن در حضور دیگری و حقیقی زندگی کردن است. در کنار بخشندگی همه ی ما در زندگی به انسان هایی نیاز داریم که با ما صادق باشند و اشتباه هایمان را گوشزد کنند و بگویند که کجا نیاز به تغییر وجود دارد . به دوستانی نیاز داریم که صادقانه زندگی کنند و ضمن پذیرفتن ما اشتباه هایمان را بدون قضاوت به ما یادآوری کنند.  روابط سالم واقعی رابطه ای است که شما در آن می توانید حقیقت را به طرف مقابل بگویید و هر جا که لازم است در برابر او بایستید. بخشندگی و نبود سرزنش به ما این امکان را می دهند که این کار را با ترس کمتری انجام دهیم تا در رابطه ای سرزنش آمیز. 

طبق نظر مشاور ازدواج فقط در یک رابطه است که می توانیم یاد بگیریم چگونه  به درستی دوست نمی داریم و فقط در یک رابطه نزدیک و صمیمانه است که می توانیم بفهمیم دوست داشتن دیگران ممکن است چقدر برایمان کار سختی باشد. آن ها به ما یادآوری می کنند ، ما معذرت خواهی می کنیم، بخشنده می شویم، و سعی می کنیم رفتار بهتری داشته باشیم. در طول این روند شکست، بخشش و رشد است که ما می فهمیم در چه حوزه هایی نیاز به تغییر داریم. اگر چنین روابط نزدیکی با دیگران نداشتیم، هرگز امکان نداشت آن گونه که نیاز بود رشد کنیم. 

نکته ی مهم دیگر برای داشتن رابطه بهتر داشتن حد و مرز :

یکی از اصلی ترین نیاز های ما برای سلامت عاطفی داشتن حد و مرز های سالم است. ما باید یاد بگیریم که گاهی هم نه بگوییم تا از افراد نا سالم در امان باشیم و متاسفانه گاهی این توان در ما وجود ندارد که ایستادگی کنیم. ولی این که بتوانید برای خودتان حد و مرزی را تعیین کنید و حال بهتری را داشته باشید و از هر گونه آسیب به دور باشید بهترین راه است. در واقع شما به کمک آن می توانید جرتمندانه برخورد کنید و از بروز هر گونه آسیب در وجودتان جلوگیری کنید و امنیتی را که می توانید داشته باشید را برای خودتان ایجاد کنید. تعیین حد و مرز ها در روابط هم می تواند بسیار مفید باشد و هر دو طرف را با رضایت بیشتری همرا کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با مرکز روانشناسی در ارتباط باشید.