هر زنی زمانی که رابطه ای را به پایان می رساند ممکن است که با فراموش کردن آن رابطه با مشکلاتی رو به رو شود و نتواند خود را با شرایط جدید وقف دهد و به روتال زندگی عادی برگردد .  بر اساس مطالعات مشاوره خانواده ممکن است که در این مسیر برخی از اشتباهات را داشته باشد و به خودش لطمه بزند . ما در ادامه به برخی از این اشتباهات اشاره می کنیم که ممکن است بعد از پایان رابطه وجود داشته باشد . 

خداحافظی نکردن با روابط گذشته :

برخی از ما انسان ها می توانیم روابط گذشته ی خود را فراموش کنیم و به روال عادی زندگی برگردیم اما برخی دیگر نمی توانیم آن ها را فراموش کنیم و فقط خوبی های رابطه را به یاد می آورند و بدی های آن را به یاد نمی آورند و در نتیجه نمی توانند آن رابطه را از ذهن خود دور کنند . چنین افرادی همواره در گذشته زندگی می کنند و همواره فکر می کنند که چه اتفاقی می افتاد اگر شرایط به شکل دیگری پیش می رفت . اما باید با واقعیت کنار آمد و تلاش کرد که به روال زندگی عادی باز گشت .

فکر می کنید که با فردی دیگر نمی توانید آشنا شوید :

طبق نظر مشاور روانشناس یکی از دلایلی که  افراد در گذشته می مانند این است که احساس می کنند شاید دیگر نتواننند به شرایط خوب قبل برگردند و فکر می کنند هیچ وقت هیچ مردی نمی تواند جای او را پر کند و گمان می کنند که این که فردی او را بشناسد بسیار زمان بر خواهد بود .


ارزش شما با دوست داشته شدن از سوی دیگران تعیین نمی شود .

یکی از دلایلی که نمی توان به راحتی از گذشته دست برداشت این است که فکر می کنیم ارزش وجودی ما به این بستگی دارد که چه کسی دوستمان دارد . اگر فکر می کنید که چنانچه شخصی شما را ترک کند یا مجرد باشید به این معنا است که بی ارزش هستید کاملا در اشتباهید . بر اساس مطالعات مشاوره ازدواج بیشتر افرادی که اعتماد به نفس کمی دارند ، فکر می کنند که یک رابطه ی نا موفق در واقع برابر با شکست بزرگی است . در حالی که فردی که اعتماد به نفس بالایی دارد از این که از رابطه ای سمی تمام شده است احساس رهایی و آرامش می کند . این که وقتی رابطه ای را تمام می کنید حس می کنید که نمی توانید گذشته را رها کنید و به همین خاطر است که نمی توانید قبول کنید که او فرد مناسبی برای شما نبوده است .و حتی فکر کنید که نمی توانید بدون آن شخص زندگی کنید و به درد هیچ کسی نمی خورید .اما باید بدانید که شما باید خودتان را دوست داشته باشید و اهداف و رویاهای خودتان اهمیت دارد و باید برای آن ها تلاش کنید .

احساس گناه :

احساس گناه باعث می شود نتوانید آن طور باید و شاید گذشته را فراموش کنید . اگر احساس می کنید طی رابطه ی گذشته تان کار اشتباهی کرده اید ، ممکن است به فکر جبران آن باشید . نباید خودتان را به خاطر کاری که کرده اید سرزنش کنید و نباید اجازه دهید که احساس گناه تمام وجودتان را بگیرد زیرا که در این صورت زندگی به روال عادی بر نخواهد گشت . باید بدانید که هر فردی می تواند اشتباه کند و اگر در گذشته کار بدی کرده اید و نتیجه ی بدی را به همراه داشته خود را ببخشید و همانطور که گفتیم برای این که افراد دیگر ما را دوست بدارند ، باید در ابتدا ما خودمان را دوست بداریم . 

فکر می کنید که وقتتان را تلف کرده اید .

طبق نظر مشاوران مرکز مشاوره انتخاب نو زمانی که افراد رابطه ای را به پایان می رسانند فکر می کنند که وقتشان را تلف کرده اند . مخصوصا به خاطر این که نمی توانستند چیزی را جبران کنند و زمان را به عقب برگردانند . ولی واقعیت این است که تمام روز هایی که صرف رابطه شده است تلف نشده اند . باید به خود یاد آور شد که در این دوران کار های مثبت دیگری نیز آنجام گرفته و به موفقیت هایی دست پیدا کرده است . موقعی که بتوانید تمرکز خود را به جای نکات منفی ، روی جنبه های مثبت بگذارید متوجه خواهید شد که وقت تلف نشده و همچنین این شیوه تفکر مثبت باعث قوی تر شدن خواهد شد . 

مقابسه کردن خود با دیگران :

زمانی که خودتان را با اطرافیانتان مقایسه می کنید کم کم این فکر را می کنید که از آن ها پایین تر هستید و اگر شرایط آن ها را نداشته باشید ، احساس بی ترزش بودن می کنید . با این کار محیطی سرد و غمگین در درونتان ایجاد می کنید و فکر می کنید که اگر با کسی نباشید نمی توانید خوش حال باشید ، و برای خودتان احساس تاسف می کنید و فکر می کنید که اگر در رابطه می ماندید برای شما بهتر بود .