انتخاب همسر باید از روی دلایل درست و منطقی و بر اساس معیار ها و ملاک های مهم تصمیم گیری شود تا ازدواج خوب را به همراه داشته باشد و هر گونه ازدواج به خاطر دلایل وحشتناک می تواند مشکلات زیادی را برای طرفین ایجاد کند.

دلیل وحشتناک اول برای ازدواج) فشار:

فشار در واقع تاثیری است که دوستان، خانواده، اجتماع بر شما می گذارند و این پیام را می دهند که باید هر چه سریع تر با کسی ازدواج کنید. اگر بر اساس فشار ازدواج کنید، ممکن است با فردی ازدواج کنید که اگر در شرایط معمولی بودید او را برای ازدواج انتخاب نمی کردید. 

فشار سن:

یکی از این فشار ها سن است. و این نگرش به این صورت است که میگویید چون سن شما از حد خاصی گذشته و شما ازدواج نکره اید،پس غیر طبیعی هستید. البته میزان این سن از فردی به فرد دیگر فرق می کند و شما سنی را در ذهن خود در نظر دارید که اگر از آن سن گذشته باشید نگران می شوید. این سن ممکن است از زمینه های خانوادگی، سن ازدواج خواهران و برداران و یا این که بلوغ فکری در نظر شما چه سنی است، نشات می گیرد. صرف نظر از این که این فشار از طرف خانواده، دوستان یا نظر خودتان باشد، نتیجه یکسان خواهد بود و از ملاک های درستی که در انتخاب همسر دارید دست می کشید و احتمال این که با فرد نا مناسب ازدواج کنید زیاد می شود.

فشار از سوی خانواده:

برخی از مردم نسبت به عقاید دوستان و خانواده شان آسیب پذیرند و اجازه می دهند که روابطی را شروع کنند که خودشان را خوشحال نمی کند اگر که باور به خودتان کم باشد و بیش از حد روی حرف اعضای خانواده تان تحت تاثیر قرار بگیرید، صرفا بر اساس خواسته های دیگران ازدواج می کنید و به خواسته های واقعی خودتان در ازدواج اهمیت نمی دهید و در واقع اگر به خاطر حرف دیگران و از روی اجبار با فردی که خودتان نمی خواهید وارد رابطه می شوید، پایان بدی برای زندگی خودتان تعیین می کنید. و این از داشتن خانواده سالم جلوگیری می کند.

دلیل وحشتناک دوم برای ازدواج) تنهایی:

طبق نظر روانشناس کارکشته همه ی ما انسان ها در برهه هایی از زندگی به شدت احساس تنهایی کرده ایم و به دنبال این بوده ایم که به کسی مهر بورزیم و مهم نیست که چه کسی باشد. اما شروع رابطه به خاطر فرار از تنهایی و نزدیک شدن به هرکسی دردسرهای زیادی را به همراه دارد. در واقع زمانی که احساس تنهایی می کنید و دست به انتخاب می زنید در نهایت از روابط پیچیده و اذیت کننده سر در خواهید آورد. هر فردی باید با تنهایی خود کنار بیاید و از تنهایی خود لذت ببرد و این زمانی است که فرد به شناخت کافی از خود رسیده باشد و خود باوری و عزت نفس بالایی داشته باشد و با همین میزان بالای شناخت خود دست به انتخاب درست بزند. افرادی که به خاطر فرار از تنهایی ازدواج می کنند بعد از ازدواج نیز این حس را خواهند داشت و چیزی تغییر نخواهد کرد و البته مشکلات رابطه نیز به آن اضافه خواهد شد.

دلیل وحشتناک سوم برای ازدواج) جنسی:

اگر که فقط از سر نیاز جنسی و برای رفع آن تصمیم به ازدواج می گیرید در نهایت با این حقیقت رو به رو می شوید که ازدواج آن چیزی نیست که فکر می کردید و فقط به خاطر شهوت بوده است و این می تواند بسیار بد برای فرد باشد زیرا که فقط کسی را می خواستید که با او رابطه جنسی داشته باشید. بسیاری از ملاک های دیگر و مهمی هستند که ازدواج باید بر اساس آن ها باشد و این که فقط به فرد جاذبه جنسی داشته باشید، شما را دچار مشکلات زیادی خواهد کرد.

دلیل وحشتناک چهارم برای ازدواج) عدم توجه به زندگی خود:

بسیاری از مردم به این منظور ازدواج می کنند که از کمبود شور و شوق و بی هدفی در زندگی خود خسته شده اند و به جای این که به درون خود نگاه کنند و دلیل این احساسات را در وجود خود کشف کنند خود را درگیر روابط عشقی می کنند و خود را مدام مشغول عشق ورزیدن به کسی می کنند و تمام تلاش خود را می کنند که آن ها را خوشحال کنند و نیازهای آن ها را براورده کنند و در نتیجه زمانی نخواهند داشت که به زندگی خود برسند و و از پرداختن به زندگی خود اجتناب می کنند. ولی چنین روابطی نیز سرانجام خوبی نخواهد داشت و اگر که این رابطه تمام شود دوباره احساس تنهایی و بی هدفی را خواهید داشت. 

دلیل وحشتناک پنجم برای ازدواج) اجتناب از بزرگ شدن:

بسیاری از افراد دوست ندارند که بزرگ شوند و به دنبال کسانی هستند که برای آن ها نقش پدر و مادری را بازی کند و و به دنبال این هستند که از آن ها حمایت و مراقبت شود این روابط در جهت رشد دو سویه نیست و دردسرهای زیادی را به همراه دارد.

دلیل وحشتناک ششم برای ازدواج) احساس گناه:

اگر که در گذشته و یا حال زندانی احساس گناه بوده اید و فقط به این دلیل که اگر کسی را ترک کنید احساس گناه می کنید، و انگیزه عجیبی برای ادامه رابطه تان باشد و آن را با عشق اشتباه می گیرید و درحالی که اگر با دقت نگاه کنید فقط احساس ترحم می بینید.

یک ازدواج سالم حس قدردانی دو طرف درگیر در رابطه را به همراخ دارد و به دو فرد کمک می کند تا خود لاوری آن ها را از طریق احساس دوست داشته شدن و پذیرفته شدن از طرف شخص مقابل را به همراه دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر با کلینیک روانشناسان در ارتباط باشید.