تفاهم یعنی بتوانید در هماهنگی کامل با هم زندگی کنید و ممکن است موارد مشابهی باشد که هر دویتان آن ها را قبول دارید و موجب آسان تر شدن ارتباطتان می شود . اما اگر چنین مواردی وجود نداشته باشد هنوز هم از بودن با یکدیگر لذت می برید و از هم قدر دانی می کنید و یکدیگر را همانطور که هستید قبول می کنید . طبق گفته ی روانشناسان قبل ازدواج کمتر زوجی پیدا می شود که با هم هماهنگ باشند در واقع غیر ممکن است که کاملا با یکدیگر برابر باشید و هر آن چه که می گویید را طرف مقابلتان قبول کند . می توان گفت که عامل مهم در ازدواج های سالم و پایدار توافق زوج ها روی ارزش های اصولی زندگی است اگر در مورد مسائلی مانند بچه دار شدن و یا از لحاظ مالی با هم اختلاف نظر داشته باشید ، ارتباطتان دچار مشکل می شود .در ادامه به 10 حیطه ی مهم تفاهم اشاره می کنیم که باور های شما در این حیطه ها ممکن است با باور های همسرتان هماهنگ و یا نزدیک باشد .

تفاهم جسمانی :

این حیطه شامل اهمیتی است که به جذابیت می دهید و تلاشی که برای حفظ و بهبود ظاهرتان می کنید و یا علاقه ای که به مشارکت در فعالیت های ورزشی از خود نشان می دهید . افراد باید از لحاظ قد و وزن و ظاهر با یکدیگر تفاهم داشته باشند . تفاوت های زیاد از لحاظ ظاهری و جسمانی به مرمر زمان می تواند آسیب رسان باشد .

احساسات :

شامل اهمیتی است که به احساسات می دهید و این که چطور هیجانات و عواطف خود را کنترل و ابراز می کنید . کنترل هیجانات و استفاده مناسب از آن ها از موارد مهمی است که زوجین باید یاد بگیرند و تفاهم در آن می تواند تاثیر مثبتی داشته باشد .

مسائل مالی :

بر اساس گفته ی مشاور روانشناس در مورد اولویتی است که به پول در زندگیتان می دهید ، چطور تصمیم های مالی و شیوه های هزینه کردن را مدیریت می کنید و چه نگرشی به این موضوع دارید و تفاوت در این موضوع و نگرش های مربوط به خرج کردن و مسائل مالی می تواند دغدغه و مشکل بزرگی را برای زوجین ایجاد کند .

استقلال فردی :

در مورد فضایی است که برای رشد شخصی ، سرگرمی ها و علایقتان به آن نیاز دارید . برخی به زمانی برای خودشان و علایق شخصی شان نیاز دارند و بعضی از زوج ها می خواهند که همیشه با هم باشند . اگر یکی از طرفین موجب شود که دیگری احساس کند طرد شده است یا از با هم بودن احساس خفگی کند ، رابطه مشکل دار می شود . 

معنویت :

طبق نظر مشاوران مرکز روانشناسی تهرانی شامل باور هایی است که به خداوند ، دین و مذهب دارید و همچنین آدابی است که برای شما مهم هستند .کار نگرش هایی که نسبت به اهمیت کار ، تلاش و پشتکاری که برای به دست آوردن شغل و تعهد به آن دارید ، در این حیطه قرار می گیرد .

معاشرتی بودن :

در این مورد است که تا چه اندازه می خواهید تنها باشید و تا چه خد دوست دارید با اطرافیان و مهمانی ها و رویداد ها شرکت کنید .

گفتگو :

این که چقدر مایل هستید درباره ی مشکلات بحث و گفتگو کنید و چقدر خوب می توانید حرف های خودتان را بزنید و به همسرتان گوش دهید ، یکی دیگر از موارد مهم در رابطه زندگی مشترک می باشد .

ارتباط جنسی :

این یکی از مهم ترین حیطه هایی است که باید در آن تفاهم داشته باشید و شامل شیوه ی عشق ورزی ، سطح اشتیاقتان و تعداد دفعاتی که خواهان ارتباط جنسی هستید .

عادات زندگی : 

عادات خواب ؛ تماشای تلویزیون ، غذا خوردن و بسیاری از مسائل دیگر نشان می دهد که باید توجه کنید چقدر از فعالیت های زندگی تان و کارهایی که دوست دارید ، با هم تفاوت دارد .

خانواده :

علاقه و اشتیاق شما به بچه دار شدن و نوع تربیت آن ها ، و همچنین نگرش در مورد ملاقات با اعضای خانواده و زندگی با آن ها شامل این حیطه می شود . 


طبق نظر مشاور سکس برخی از موانع بزرگ در مسیر تفاهم شامل انگیزه ی جنسی ، تفاوت های فرهنگی ، باور های مذهبی ، مسائل خانوادگی ، تفاوت سنی ، ابراز محبت ، انجام کار های مشترک ، عادات بد و ..... می باشد که توجه به هرکدام از آن ها مهم و ضروری می باشد . نداشتن تفاهم اختلافات و تعارضات زیادی را به همراه خواهد داشت و زمانی که افراد نتوانند آن ها را مدیریت کنند دچار مشکلات بیشتری خواهند شد و روز به روز وارد چرخه ی اشتباه خواهند شد به همین دلیل به میزان تفاهمات قبل از ازدواج باید دقت کرد و بر اساس آن ها تصمیم گرفت .