مشاوره خانواده و مشاوره فردی یک فرصت برای افراد در زمان های چالش برانگیز زندگی است. مشاور روانشناس می تواند به افراد در بسیاری از موضوعات شخصی در زندگی مثل ازدواج ، استرس ، خشم ، مشکلات ارتباطی ، مشکلات والدین و ... کمک کند .

مشاوره فردی :

مشاوره فردی توسط دکتر روانشناس در کلینیک روانشناسی به افراد اجازه می دهد تا باور ها ، احساسات و رفتار های خود را بیان کنند و جنبه هایی از زندگی خود را که می خواهند تغییر دهند ، اهداف شخصی خود را تعیین کنندو به تغییر دلخواه بپردازند. مشاوره به چندین عامل مثل ماهیت مشکل و نوع نگرانی های فرد بستگی دارد. و ارتباط روانشناس با فرد پیوندی است که باعث رشد شخصی و اعتماد می شود.

چگونه ممکن است روانشناس فردی به افراد کمک کند؟

مشاوره روانشناسی توسط روانشناس فردی در مرکز مشاوره انتخاب نو می تواند فضایی را برای درک بهتر مبارزات خود فراهم کند، مهارت های مقابله ای سالم و موثر را برای مدیریت استرس و مشکلات خود و بهبود کیفیت روابط خود با دیگران به ارمغان بیاورد.

بعضی از علل رایج که روانشناس خانواده و فردی مطرح کرده است :

اضطراب

حالت افسردگی

مدیریت استرس

قادر به دستیابی به عملکرد مطلوب در دانشگاه ها، ورزش، و یا سایر فعالیت ها نیست

مشکلات دوستی/ روابط

نگرانی های حرفه ای/ علمی

مسائل خانوادگی

درک خود و ....

افراد می توانند از دکتر روانشناس خانواده در مرکز روانشناختی بهره مند شوند تا مشکلاتشان را از دیدگاه خانواده حل کند. در مواردی خانواده درمانی توسط مشاور خانواده بر مشکلات یا نیازهای یک فرد متمرکز نیست. گاهی اوقات این نوع درمان بر روی غلبه بر مسائلی است که تمام افراد خانواده و یا مشکلات برخی از اعضای آن متمرکز شده است. اگر اعضای خانواده عادت های ناکارآمد را در برخورد با یکدیگر داشته باشند، بهترین مشاوره توسط روانشناس خوب به آنها کمک می کند تا بر این عادت ها غلبه کنند.