تفاوت در شیوه ها که شامل خانوادگی ، جنسیتی و فرهنگی می باشد هر فردی دارای شیوه گفتگویی منحصر به خودش است و شیوه های متفاوت می توانند به فیلتر منجر شود . طبق نظر مشاور پیش از ازدواج ایرانی شیوه ها از عوامل زیادی نظیر فرهنگ ، جنسیت و تربیت خانوادگی تاثیر می پذیرند و گاهی اوقات اختلاف در شیوه ها ، ریشه در زمینه های خانوادگی دارد که می تواند باعث سوء تفاهم زیادی شود و درواقع گفت و گو را از مسیر اصلی منحرف می کند . در ادامه هر کدام از آن ها را بیان می کنیم .

تفاوت های ناشی از زمینه خانوادگی :

افراد از دو خانواده های متفاوت وارد زندگی مشترک می شوند برخی از افراد در خانواده بسیار بیانگر و پر احساس هستند و هیجاناتشان را به شدت نشان می دهند ولی برخی دیگر از خانواده ها ممکن است که کاملا تو دار و درون گرا باشند . و صدای کمی بلند به منظور خشم زیاد می باشد . و این شیوه باعث می شود که زوجین دچار سوء تفاهم شوند و صحبت از مسیر اصلی منحرف می شود .آگاهی بیشتر از چگونگی تاثیر شیوه های متفاوت بر گقتگو می تواند مسیری طولانی به سمت پیشگیری از سوئ تفاهمات باشد . توصیه می شود که در مورد این تفاوت ها بیندیشید و در مورد اثرتان بر شیوه گفت و گو با یکدیگر صحبت کنید .

تفاوت های ناشی از جنسیت :

طبق نظر مشاور خانوادگی ایرانیان تفاوت های ناشی از جنسیت در گفتگو ، اغلب اوقات باعث ایجاد تعارض و سوء تفاهم در بین زنان و مردان می شود . گاهی به نظر می رسد که دو شیوه ی مکالمه ای مجزا وجود دارد و هر چقدر این تفاوت ها را بهتر بشناسیم ، می توان برخی از این اختلاف نظر ها و اصطکاک های بین زن و مردان را بهتر حل و فصل کرد . مردان اغلب از مکالمه به شیوه ای رقابتی برای ایجاد تسلط در یک رابطه استفاده می کنند . در حالی که زنان متمایل به استفاده از مکالمه به شیوه ای ارتباطی و پیوند دهنده هستند و ارزو ی برقراری دوستی را دارند . زنان از رفتار های گوش دادن فعال مانند ایجاد تماس چشمی ، تمرکز بر گوینده ، تایید و تاکید و تکان دادن فراوان سر و پرسیدن سوال های مرتبط با موضوع استفاده می کنند . در حالی که به نظر می رسد مردان کمتر ، به گوش دادن و بیشتر به پاسخ دهی متمرکز می شوند . هر جنس جهت برقراری ارتباط موثر با جنس مخالف باید ویژگی ها و تفاوت ها را بداند تا از سوئ تفاهم حاصل از ندانستن ، امتناع می شود . وقتی زن و مرد تفاوت های یکدیگر را بدانند ، آن را بپذیرند و به آن احترام بگذارند ، عشق فرصت شکوفایی پیدا می کند . 

تفاوت های ناشی از فرهنگ :

طبق نظر روانشناس مشاور خوب استفاده و تعبیر ارتباط کلامی و غیر کلامی به طور گشترده ای در فرهنگ های مختلف ، متنوع است . تفاوت های فرهنگی نه تنها بر میزان درک پیام از جانب گیرنده تاثیر دارد ، بلکه بر نوع نگاهی که به فرستنده پیام می شود ، نیز تاثیر دارد . روشن است که رفتار ها در فرهنگ های متفاوت ممکن است به صورت کاملا متفاوتی تعبیر شوند . طبیعت و حوزه ی رفتار های غیر کلامی ما به طور گشترده ای به وسیله ی میراث فرهنگی ما تعیین می شود . تفاوت های فرهنگی در نقاط مختلف دنیا وجود دارد و در یک کشور نیز به دلیل وجود فرهنگ های مختلف ، آداب متفاوتی در گفت و گو ها وجود دارد . دو خانواده از دو فرهنگ متفاوت را در نظر بگیرید که به تازگی برای ازدواج فرزندانشان با یکدیگر آشنا شده اند . و به دلیل عدم آگاهی از این تفاوت ها ممکن است مشکلاتی را به وجود بیاورد . آگاهی از این تفاوت ها منجر به شناخت بیشتر فرد مقابل و پیشگیری از سوء تفاهم خواهد شد . در ازدواج آشنایی با این تفاوت های فرهنگی و گفت و گوی باز در مورد آن برای درک بهتر فرد مقابل و پیشگیری از سوء تفاهم ها می تواند بسیار مفید باشد .

حمایت از خود :

طبق نظر مشاوران مراکز مشاوره ایران این مورد از ترس طرد ناشی می شود . که همه ی ما در روابطی مانند ازدواج با آن ممکن است که در حال کشمکش باشیم . نرس ، دشمن بزرگ دلبستگی ایمن است و این زمانی مشکل ساز است که ترس از طرد ، از ابراز خود واقعی و احساسات مان باز دارد . و به جای بیان خواسته ها به شکل مستقیم آن ها را می پوشانیم . زیرا صحبت مستقیم درباره ی آن ، ماهیت ما را نمایان تر می کند و این خطر طرد را افزایش می دهد و هنگامی که فرد درباره ی موضوع احساسات ، ارزو ها و انتظارات پیش می آید ، می تواند باعث سوء تفاهم زیادی شود . و در واقع فرد از ترس واکنش منفی دیگری احساسات و نیاز های خود را کتمان می کند .