بر اساس پژوهش هایی که انجام شده است دیدگاه دختران و پسران با یکدیگر متفاوت است . طبق نظر مشاوران مراکز مشاوره خوب  دختران پسران در زمینه هایی مانند اقتصادی ، هیجانی ، اعتقادی و مذهبی ، عاطفی و حتی داشتن در آمد ، توان و انگیزه ی کار کردن ، حمایت مالی ، توانایی تهیه ی مسکن ، استقلال هیجانی ، حضور در اجتماع ، داشتن شغل ، سازگاری با همسر ، داشتن مهارت بر قراری ارتباط با همسر ، مهارت برای بر قراری ارتباط با خانواده ی خود و ... با یکدیگر متفاوت هستند . 

مقوله ی اقتصاد :

پسران با در نظر گرفتن تمامی معیار های اقتصادی مانند پس انداز ، استقلال مالی ، مدیریت مالی ، توان و انگیزه ی کار کردن ، حمایت مالی ، توانایی تهیه ی مسکن ، داشتن ماشین و در آمد نسبت به دختران توجه بیشتری دارند و معتقد هستند که داشتن در آمد از مهم ترین معیار های اقتصادی برای ازدواج می باشد . این تفاوت ممکن است به این دلیل باشد که پسران به دلیل داشتن نقش مردانه در زندگی زناشویی نسبت به دختران احساس مسئولیت بیش تری برای تامین نیاز ها و حمایت مالی خانواده دارند و این یک عامل از موانع ازدواج جوانان است و یکی از دلایلی است که به سمت تشکیل خانواده نمی روند . 

مقوله ی هیجانی و عاطفی :

دختران به مواردی نظیر توانایی دریافت محبت از دیگران ، توانایی دوست داشتن و صمیمیت و علاقه به دیگران ، مدیریت کردن هیجان ها ، استقلال هیجانی و حمایت در سختی ها و مشکلات بیشتر از پسران اهمیت قائل هستند . در بزرگسالی تظاهرات هیجانی اغلب اوقات در زنان دیده می شود .

دلیل تفاوت دختران و پسران در آمادگی برای ازدواج چیست ؟

به نظر می رسد که جامعه و همچنین والدین ، از دختران و پسران در رابطه با زمانی که باید برای ازدواج آماده باشند ، انتظارات متفاوتی دارند . تغییر یافتن بسیاری از دیدگاه ها درباره ی ازدواج سنتی و یا مدرن ، به وجود آمدن امکانات تحصیلی بهتر برای افراد و یا فشار نیاوردن والدین برای ازدواج از دلایلی هستند که می توانیم به آن ها اشاره کنیم . بسیاری از دختر ها و پسر ها برای افزایش آگاهی در زمینه ی شناخت و ازدواج از مشاور قبل از ازدواج کمک دریافت می کنند . 


دلایل عدم موفقیت در ازدواج چیست ؟

مشکلات جسمانی و روانی :

وجود مشکلات جسمی شدید مانند معلویت ، نقص عضو ، نا باروری و .... و همچنین مشکلات روانی مانند اختلال پارانوئید ، اختلال اسکیزوفرنی ، اختلال وسواس جبری ، اختلال دو قطبی ، اعتیاد . مشکلات جنسی مانند نارضایتی های جنسی ، بی پروایی در ارتباط جنسی ، نا توانی جنسی و .... می تواند مشکلاتی را ایجاد کند . مواردی که در قسمت بالا گفته شد . اکثرا قبل از ازدواج قابل تشخیص می باشند و با مورد بررسی قرار دادن می توان به وجود آن ها پی برد . در صورتی که هر یک از موارد از همسر آینده مخفی شوند و بعد از ازدواج آشکار شوند و به خاطر آن ها زوجین همواره با تعارض ها و اختلافات شدید مواجه شوند ، ازدواج را به خطر خواهد انداخت . اگر که دختران و پسران خواستار ازدواج موفق هستند باید قبل از ازدواج با متخصص روانشناس ازدواج مشورت نمایند و بتوانند با آگاهی کامل تصمیم خود را بگیرند . 

طبق نظر بهترین مشاور خانواده مشکلات دیگر مانند بین اختلاف سطح تحصیلات ، وابستگی شدید به خانواده ، ناتوانی در کنترل خشم و مدیریت آن ، تقاوت های شدید فرهنگی ، شکست عشقی قبلی و نگذشتن زمان کافی از آن اتفاق ، عدم آگاهی از ازدواج ، ازدواج های فامیلی و .... در به وجود آمدن مشکلات و نا موفق شدن ازدواج موثر هستند بنابراین در امر ازدواج در نظر گرفتن هر یک از موارد مطرح شده و نداشتن تفاوت های زیاد می تواند ازدواج موفقی را رقم بزند . 

خانواده چه تاثیری در ازدواج دارند ؟


طبق نظر روانشناس کودکان ، خانواده ای که فرد در آن متولد و بزرگ شده است و عضو خونی و نسبی آن است . و در ازدواج هم دختر و هم پسر هر کدام دارای خانواده اصلی هستند و هر دو خانواده در هر ازدواج و زندگی آن ها دخیل هستند . خانواده اصلی کانون شکل گیری و هویت فرد می باشد . و به عنوان بنیادی ترین واحد اجتماعی ، در شکل گیری و تحول ویژگی های شخصیتی و الگوی رفتاری افراد دارای اهمیت زیاد و نقش برجسته می باشد . تعاملات صحیح بین والدین و فرزندان و عملکرد خانواده با ویژگی های مثبت و کار آمد خانواده و سلامت روانی آن همراه بوده و نقص و کمبود این ویژگی ها می تواند بیانگر تعاملات ناسالم و عملکر نا کار آمد خانواده باشد . مهم تر از این عواطف و حالات عاطفی خود را از خانواده به ارث می برد و به همین دلیل خانواده را سیستم عاطفی می نا میم . سیستمی که اعضای آن رنج ها و شادی ها ، خشم ها وکینه ها ، عشق و نفرت ها و حتی بی تفاوتی های سایر اعضای خانواده را خودی می کند . خانواده برای اعضای خود فداکاری می کند . کودکان در اکثر خانواده ها ، سرمایه خانواده محسوب می شود و مورد توجه قرار دارند . اما در بسیاری دیگر مورد غفلت ، تبعیض و حتی سوء استفاده قرار می گیرند . والدین الگویی برای ایفای نقش مانند نقش همسری در زندگی زناشویی هستند .