مردان با زنان در ارتباطشان تفاوت هایی دارند و این می تواند مربوط به ساختار مغز آن ها باشد در ادامه برای آشنایی بیشتر برخی از این تفاوت ها را ذکر می کنیم و کارهایی که می تواند شرایط آن ها را بهتر کند تا این تفاوت ها سبب ناراحتی و ناکامی شان نشود را بیان می کنیم.

1.وقتی مردها ناراحت می شوند، حرف نمی زنند.

طبق نظر روانشناس مشاور زن ها نباید از این مسئله بترسند و به خودشان بگویند که چرا وقتی شوهرشان مشکلی دارد از آن ها فاصله می گیرد و با آن ها صمیمی نیست. این حالت در مردان طبیعی است و سعی می کنند که در تنهاییشان با مشکلاتشان کنار بیایند. و مغزشان به گونه ای برنامه ریزی شده است که آن ها می توانند با حل کردن مشکلاتشان استرس خود را کم کرده و کنترل رفتارشان را در دست بگیرند. و اکثر مرد ها زمانی که استرس دارند این کار را می کنند ولیآن ها باید یاد بگیرند که بعد از بیرون آمدن از تنهاییشان با همسرشان صحبت کنند. وقتی مردی سعی می کند به حرف های همسرش گوش کند بعد از مدتی احساس می کند که باید مشکلات همسرش را حل کند ولی این به معنی این نیست که مردها نمی توانند شنونده ی خوبی باشند . 

بر اساس مطالعات روانشناسی ازدواج مرد ها باید یاد بگیرند که همسرش وقتی حرف می زند به دنبال رسیدن به راه حلی برای مشکلش نیست و فقط به کسی نیاز دارد که حرف های او را بشنود ، او می تواند بر احساسات همسرش تمرکز کند و راه حلی برای مشکل او ارائه ندهد. و در واقع می تواند با گوش دادن به حرف های همسرش کمک بزرگی به همسرش کند. و در این صورت است که می تواند احساسات همسرش را بهتر درک کند و دلیل کارهای او را بفهمد. زمانی که مرد متوجه شود می تواند با گوش دادن به حرف های همسرش از مشکلات او کم کند به این کار ادامه می دهد و مجبور نیست تمرکزش را از گوش کردن به ارائه راه حل برای مشکلات او معطوف کند. 

2.وقتی همسرانشان گریه می کنند آن ها ناراحت می شوند.

 بر اساس مطالعات بهترین مشاور خانواده وقتی مرد به حرف های همسرش گوش می کند اگر او به گریه کردن شروع کند برای درک احساسات همسرش باید از نیمکره راستش کمک بگیرد و او می تواند با استفاده از نیمکره مغزش احساسات همسرش را درک کند. اگر مرد در چنین شرایطی شروع کند به ارائه راه حلی برای مشکلات همسرش، همسرش راه حل های پیشنهادی او را قبول نخواهد کرد و این مسئله مشکل ساز می شود. و چون همسرش از پیشنهادهای او خوشحال نشده مایوس می شود و دویاره شروع می کند به ارائه کردن راه حل های دیگر. و این چرخه همچنان ادامه پیدا می کند و یاس و نا امیدی های او بیشتر می شود. اگر مرد بداند که با گوش کردن به حرف های همسرش و ارائه نکردن راه حل،مشکلات او حل خواهد شد می تواند از به وجود آوردن این چرخه باطل جلوگیری کند. در این صورت مرد نیز مایوس و ناراحت نمی شود زیرا که می بیند کاری را انجام داده که همسرش از او می خواسته.

3.مردها به ندرت به همسر خود می گویند که او را دوست دارند.

وقتی مردی عاشق زنی می شود و با او احساس صمیمیت می کند احساس می کند که نمی تواند عشق و محبتش را به زبان بیاورد و برای او سخت است که عشق را در درون خودش احساس کند و در عین حال از عشقش حرف بزند. هر قدر مردی بیشتر درگیر احساساتش شود، کمتر می تواند از احساساتش حرف بزند و زمانی که مردی عاشق همسرش می شود و دوست دارد عشقش را به او ابراز کند، گنگ می شود و نمی تواند به او چیزی بگوید. وقتی که مرد می فهمد همسرش خیلی دوست دارد این جمله را از زبان او بشنود او نیز تشویق می شود که بیشتر به همسرش بگوید دوستش دارد. اگر مرد بداند که با بیان کردن و با به زبان آوردن این جمله می تواند مشکلی را حل کند این کار را حتما انجام خواهد داد.

4.مردها به ندرت از احساساتشان حرف می زنند.

درک این مطلب برای زن ها سخت است چون زن ها اگر به مشکلی مواجه شوند به راحتی در مورد آن صحبت می کنندولی مرد سعی می کند در تنهایی راه حلی برای مشکل پیدا کند و آرام بگیرد. و برای رسیدن به این هدف شروع می کند به بررسی و تحلیل مشکلاتش تا بتواند با پیدا کردن راه حلی برای آن ها از استرس خود کم کند.

متاسفانه تفاوت میان زن ها و مرد ها باعث می شود که آن ها احساس کنند که زن ها موجوداتی احساساتی هستند و تصمیماتشان درست نیست و زمانی که زنی از دست شوهرش ناراحت می شود، شوهرش سعی می کند کار خودش را توجیه کرده و بگوید که حق با اوست. در نتیجه زن فکر می کند که منظور شوهرش این است که او حق ندارد ناراحت شود.  زمانی که مرد به این مشکل پی ببرد، می تواند آن را حل کند. در این شرایط مرد فکر می کند که بهترین فکر ممکن، این است که راه حلی برای مشکلات همسرش پیدا کند. وقتی او یاد می گیرد که بهترین کار ممکن در این شرایط، گوش کردن به حرف های همسرش است و دیگر می تواند در مقابل حرف های او جبهه گیری نکند و به دنبال حق به جانب گیری نباشد.فهم این نکته نیز برای زن ها مهم است که وقتی مردی از چیزی ناراحت است، همسر او باید او را مدتی تنها بگذارد و به او اجازه دهد در تنهایی اش در مورد آن مشکل فکر کرده و به راه حل درستی برسد تا بتواند آرام بگیرد. هر چقدر مرد عصبانی تر و ناراحت تر باشد احتمال این که حق را به جانب خودش بگیرد و حرف های همسرش را درک کند بیشتر می شود. اگر که زوجین تفاوت های بین خود و همسرشان را متوجه شوند بازخورد بهتری را خواهند داشت. از این رو آگاهی خود را در این زمینه افزایش دهید و از مراکز مشاوره اطلاعات لازم را دریافت نمایید.