در روابط بین فردی عوامل بسیاری بر انگیزاننده خشم هستند و شناسایی این عوامل و یادگیری مقابله با آن بسیار مهم است. طبق نظر دکتر روانشناس خوب برخی از عوامل برانگیزان عبارت اند از:

انتقاد:

بر اساس مطالعات روانشناسی ازدواج مورد انتقاد قرار گرفتن، در زندگی اجتماعی اجتناب نا پذیر است و افراد واکنش های متفاوتی به آن نشان می دهند برخی سکوت را انتخاب می کنند و برخی انتقاد محکم تری را بیان می کنند و برخی خشونت کلامی و بدنی نشان می دهند و برخی رابطه خود را با طرف مقابل قطع می کنند. در این میان روش سالمی هم وجود دارد که انتقاد را بپذیریم و با انتقاد مخرب مقابله کنیم. زمانی که از فردی انتقاد سازنده می کنیم شخصیت فرد مقابل زیر سوال نمی رود و فقط از رفتار نا مناسب او انتقاد می شود. و احترام حفظ می شود و تن صدا مناسب است. اما در انتقاد مخرب کل شخصیت فرد زیر سوال می رود و به رفتارهای متعدد او اشاره می شود و صدا بلند و خشن است و احترام زیر سوال می رود. اول از همه قبل از عصبانیت انتقاد سازنده را از مخرب جدا کنید و انتقاد سازنده را بپذیرید و عذرخواهی کنید و بگویید که حق با اوست و وضعیت را توضیح دهید تا فرد از انگیزه های درونی شما با خبر شود و به او اطمینان دهید که صحبت هایش را می پذیرید و بیان کنید که دیگر تکرار نخواهد شد و از او تشکر کنید. و انتقاد ککنده را خلع سلاح کنید و اگر با لحن نا مناسب انتقاد کرد در کلام او واقعیتی پیدا کنید و با آن موافقت کنید و سپس شیوه انتقاد او را زیر سوال ببرید. 

عهد شکنی:

عهد شکنی از موارد دیگری است که در رابطه پیش می آید و عده ای ممکن است بی تفاوت باشند و برخی دیگر ناراحت شده و قشقرق بیندازند و واکنش های آن ها تحت تاثیر افکار و باورهای آن ها است. بزرگ نمایی، برچسب زدن، فاجعه سازی و ذهن خوانی از مواردی هستند که می توانند به تشدید خشم و پرخاشگری منجر شوند. واکنش سالم برای آن انتقاد سازنده است و رفتاری قاطعانه به شمار می رود و در انتقاد سازنده رفتار را باید از شخصیت جدا کنید و به جای قضاوت کلی ناراحتی خود از رفتار را بیان کنید.

درخواست نا به جای دیگران:

ناتوانی در رد درخواست دیگران، ناشی از نداشتن مهارت قاطعیت است. افرادی که این مهارت را ندارند نمی توانند نه بگویند و به همین دلیل زیر کوهی از تقاضای دیگران له می شوند و رنجش زیادی اتفاق بیفتد و در آخر این که فرد از خشم ممکن است منفجر شود. و چنین چیزی به تخریب روابط میان فردی منجر می شود. و برای رفع چنین شرایطی یادگیری مهارت امتناع و یا رد درخواست است. و باید بدانید که نیازی به خشم و عصبانیت نیست و می توانید به راحتی نه بگویید. برای مثال برای چند روز از فرد مهلت بخواهید تا درباره درخواستشان فکر کنید و قبل از این که نه بگویید با دیگران همدلی کنید و سپس به آن ها پاسخ منفی بدهید و از عبارت هایی که با عذرخواهی شروع می شوند استفاده کنید و یا همچنین می توانید از عبارت های تشکر آمیز استفاده کنید و بعد از آن جواب نه را بگویید.

افراد سمج:

طبق نظر بهترین مشاور خانواده هر یک از ما ممکن است با افراد سمج رو در رو شویم و اصرار، یک دندگی و پا فشاری افراد سمج برای خیلی از افراد غیر قابل تحمل و کلافه کننده است. افرادی که با اصرار عجیبی از شما می خواهند کاری را که آن ها می گویند انجام دهید و اگر مخالفت کنید به شیوه های مختلفی مانند مقایسه، تحقیر و تهدید سعی می کند که شما را وادار به انجام کاری کند فشار وارد شده ممکن است به قدری باشد که نتوانید خشم خود را کنترل کنید و دست به مشاجره و پرخاشگری بزنید اما بدانید که این شیوه خوبی برای ارتباط نیست برای برخورد با چنین افرادی کاملا قاطعانه نه بگویید و اگر اصرار کردند عصبانی نشده و مشاجره نکنید و به جای آن کاملا قاطعانه نه بگویید. 

رفتارهای پرخاشگرانه دیگران:

رفتارهای پرخاشگرانه دیگران از برانگیزاننده های خشم است. و خشونت، خشونت می آورد و اگر می بینید که طرف مقابل خشمگین است و کنترلی روی رفتارش ندارد بهترین کار این است که موقعیت را ترک کنید اما اگر با کسی طرف هستید که تا اندازه ای روی خودش کنترل دارد با او حرف بزنید. به این منظور مرز تعیین کنید و بگویید که حق دارد احساس خشم کند ولی حق ندارد عصبانی شود و با پیامد رفتارش مواجه کنید و بگویید که اگر داد و بیداد کند موقعیت را ترک خواهید کرد و اگر نتوانستید او را با موارد گفته شده ارام کنید موقعیت را ترک کنید و اگر که با روش های بالا آرام شد دلیل عصبانیت او را بپرسید و بگویید که از چه چیزی ناراحت است و با او همدلی کنید و بگویید که می توانید به او کمک کنید و از این راه رابطه با آرامش همراه خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه کنترل خشم با مرکز تخصصی روانشناسان در ارتباط باشید.