انگیزه و میل جنسی همانند سایر انگیزه های بنیادین ادمی بخش جدایی ناپذیر ماهیت زیستی، روانی و اجتماعی اوست و چگونگی ارضای این انگیزه نقش مهمی در سلامت فرد و اجتماع و دستیابی به ارامش و اسایش دارد. شناخت اشتباه انگیره جنسی و شیوه های درست و اخلاقی ارضای ان ممکن است موجب برخی ناخرسندی ها و کج روی های فردی و درنتیجه موجب نابسامانی های زیادی شود. 

تحقیقات بهترین مشاور نشان می دهد که نارسایی جنسی ارتباط تنگاتنگی با مشکلات اجتماعی مانند بیماری های روانی، طلاق و .. داررد. پس، تجارب جنسی نامطلوب به هر علتی که ایجاد شوند پیامدهای منفی بسیاری خواهد داشت. 

از پیامد های رابطه جنسی سالم و داشتن رضایت جنسی می توان به پیشگیری از بروز اختلالات و انحرافات جنسی و کاهش امار طلاق اشاره کرد. و می توان گفت که رضایت جنسی علاوه بر اثار فردی آثار اجتماعی نیز دارد. 

خانواده اصلی ترین نهاد جامعه و مهم ترین واحد بافت اجتماعی است و امروزه تلاش برای ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماری، از خانواده اغاز می شود. نقش خانواده در توسعه اجتماعی بسیار مهم است و خانواده هایی که در ان ها زن و شوهر با هم تفاهم دارند و از زندگی احساس رضایت می کنند، کارکرد مناسبی دارند. 

آثار رضایت جنسی همسران چیست؟

سلامت روان:

مفهوم رضایتمندی از زندگی با سلامت روان مرتبط است و رضایتمندی نشان دهنده ی میزان ارضا و تمایلات ئ نیازهای اساسی انسان می باشد. و سلامت روانی همسران به احساس رضایتمندی از زندگی زناشویی شان وابسته است. در واقع رفتار جنسی سالم و رضایت مندی از زندگی با سلامت روانی رابطه دارند.در صورت ارضا نشدن نیازهای فرد، شخص در حفظ ثبات جنبه های جسمی، روانی و اجتماعی دچار مشکل می شود و این مشکل ممکن است تاثیر ویرانگری بر سلامت وی گذاشته و پیامدهای جسمی و روانی به دنبال داشته باشد و مسلم است که ارضای نا مناسب نیازهای جنسی نیز اثر نا مطلوبی بر سلامت روان خواهد داشت. 

شادمانی و رفع افسردگی:

از مهم ترین اثار روانی رضایت جنسی کاهش احتمال ابتلا به افسردگی و افزایش اعتماد به نفس است. همچنین نشاط و شادابی و پیشگیری از بروز پرخاشگری و عصبانیت در زن و شوهر از دیگر اثار روانی رضایت جنسی است. در واقع، از پیامدهای جدی نارضایتی جنسی در همسران افسردگی است که در بیشتر تحقیقات به ان اشاره شده است .

نگرش مثبت به رابطه زناشویی:

از اثار روانی دیگر رضایت جنسی ایجاد نگرش مثبت به رابطه زناشویی در میان همسران است. و داشتن اعتماد به نفس، عزت نفس ، احساس شادکامی، نگرش مثبت و همدلی نشان می دهد. 

برقراری عشق دو سویه:

بر اساس نظر مشاورین ازدواج ایران هر چند عشق، چیزی بالا تر از میل جنسی و شهوت است و رابطه جنسی همسران به معنی مقاربت جنسی و رابطه فیزیکی و جسمی نیست، بلکه نوعی انرژی است که افراد را بر می انگیزد و رابطه جنسی همسران آن ها را به برقراری عشق دوسویه قادر می سازد.

تقویت انگیزه جنسی:

تحقیقات نشان می دهد که رضایت جنسی بر میل جنسی هر یک از همسران اثر مثبت گذاشته، سبب تقویت این میل می شود.

تقویت اعتماد به نفس و عزت نفس:

همانطور که گفتیم رضایت جنسی زنان با داشتن اعتماد به نفس، عزت نفس ، احساس شادکامی ، نگرش مثبت و همدلی همراه است.

اساس کارکردهای خانواده با چگونگی سازگاری زوج ها شکل می گیرد، بنابراین سازگاری ان ها نه تنها بر میزان رضایتمندی و احساس خوشبختی خودشان اثر داشته و از پریشانی های زناشویی می کاهد برخی از موارد اثار خانوادگی رضایت جنسی همسران در خانواده اشاره کرد که عبارت اند از :

رسیدن به تفاهم فکری:

از اثار مهم رضایت جنسی همسران دستیابی به تفاهم فکری و درک ان ها از یکدیگر و در نتیجه استحکام و تداوم زندگی مشترک است. و در واقع روابط جنسی، شکل دهنده بخشی از ادراکات همسران از یکدیگر . تداوم بخش ازدواج است.

ایجاد صمیمیت در روابط عاشقانه:

از عوامل عاطفی اثر گذار در رضایت جنسی همسران روابط صمیمانه و عاشقانه ان ها است اما رضایت جنسی ان ها نیز صمیمیت و عشق را میان همسران دوام می بخشد. و در واقع رابطه صمیمیت و رضایت جنسی دو سویه است.

ثبات و تداوم زندگی مشترک:

طبق نظر مشاوران خانواده تهران رضایت جنسی بالا موجب افزایش کیفیت زندگی زناشویی شده و در نتیجه، به افزایش ثبات زناشویی در زندگی می انجامد و از پیامد های رابطه جنسی سالم می توان به رضایت زناشویی و استواری نظام خانواده و جلوگیری از نزاع و اختلافات خانوادگی اشاره کرد. 

رضایتمندی از زندگی:

در نظریه های مبتنی بر رضایت جنسی و زناشویی، رابطه جنسی مهم ترین علت تعیین کننده رضایت از زندگی زناشویی شناخته می شود و در تحقیقات فراوانی به تاثیر رضایت جنسی در رضایت زناشویی اشاره شده است. و در واقع می توان گفت که رضایت از زندگی زناشویی از مهم ترین اثار رضایت جنسی است که همسران در رابطه خویش احساس و تجربه می کنند و هر چه مشابهت بیشتری احساس کنند رضایت بیشتری خواهند داشت.

ازدواج درست زمینه ساز فضای مناسب برای تبادل احساسات و عواطف مثبت همسران است و افراد دارای رضایتمندی جنسی بالا در زندگی زناشویی نیز رضایتمندی بیشتری دارند و همچنین کیفیت زندگی افراد دارای رضایت جنسی بالاتر از دیگران بهتر است. در کنار موارد گفته شده می توان به حفظ و تداوم رابطه جنسی،همدلی، حمایت، ایجاد محبت و افزایش آن و ... اشاره کرد. در صورت عدم رضایت از رابطه جنسی و مشکلات ناشی از ان با مشاوران مراکز روانشناسی خوب در ارتباط باشید.