افرادی که در دوران کودکی از یکی از اعضای خانواده ی خود کتک می خورند و یا به روش های فیزیکی مانند حبس کردن در اتاق ، گرسنگی کشیدن و ..... و یا خانواده هایی که در آن ها اکثر مواقع خشم و جنگ و دعوا ، داد و فریاد ، نا سزا گفتن و ... رواج داشته است . و یا زمانی که فرد در دوران کودکی از یکی از والدین خود نفرت داشته و یا می ترسیده و یا همواره در کودکی مورد بد دهنی و آزار کلامی قرار می گرفته یعنی اگر که همواره سر او داد می زدند ، او را تحقیر می کردند ، انتقاد می کردند و همواره این حس را در او ایجاد می کرده اند که به اندازه ی کافی خوب نیست . و اگر که فرد در دوران کودکی شاهد بد رفتاری های کلامی والدینش با یکدیگر شده است ، مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد . شخصیت افراد و سلامت روان آن ها از همان دوران کودکی شکل می گیرد و این دوران بسیار حساس بوده و والدین در تربیت فرزند و سلامت روان آن ها نقش مهمی را بازی می کنند . اگر که از اتفاقاتی که در بالا اشاره کردیم در گذشته ی افراد وجود داشته است مشکلات و خطر های احتمالی که فرد به خاطر آن ها می تواند تجربه کند را بیان می کنیم .

مشکلات احتمالی بد رفتاری کلامی جسمانی چیست ؟

تخلیه خشونت :

کودکانی که با آزار و اذیت جسمانی و کلامی بزرگ می شوند ، معمولا خشم و غضب زیادی را تجربه می کنند و در درون خود این خشم را دارند . اگر که فرد از بهترین مشاور روانشناس کمک دریافت نکرده باشد ، این خشم سرکوب شده را به صورت تند خو گری و پرخاشگری نشان خواهد داد و درست مانند والدین خود عمل خواهد کرد و می تواند در آینده به همسر خود نیز آزار برساند . این برون ریزی خشم می تواند به یکی از اشکال انتقاد گر بودن ، سخت گیری ، بد عنق بودن ، دمدمی مزاج بودن  خود را نشان خواهد داد و می تواند زندگی خانوادگی و ازدواج فرد را تحت تاثیر قرار دهد .

سوءمصرف مواد :

اگر که فرد مورد آزار و اذیت قرار گرفته است و برای این که بتواند خشمی که در درون خود دارد را سرکوب کند ، این امکان وجود دارد که مستعد نوعی اعتیاد شود تا به وسیله ی آن احساسات سرکوب شده ی خود را کرخت نماید و سعی کند که به کمک آن احساسات منفی خود را حس نکند . 

رفتار کنترل گرانه :

طبق نظر مشاوران قبل ازدواج زمانی که شخصی در کودکی کنترل می شده است به احتمال زیاد در دوران بزرگسالی به دنبال این خواهد بود که دیگران را تحت کنترل خود در بیاورد و این امر دز ازدواج و زندگی مشترک می تواند برای فرد مقابل بسیار سخت و آزار دهنده باشد . افراد برای این که بتوانند چنین مواردی را در فرد تشخیص دهند ، بهتر است که از خدمات مشاوره قبل ازدواج استفاده نمایند .

نداشتن توانایی در حل کردن مسائل و مشکلات :

کودکانی که در خانواده هایی بزگ شده اند که بسیار خشم و اغتشاش وجود داشته است ، در بزرگسالی نسبت به هرگونه در گیری و برخورد احتمالی بیزار خواهند شد . چنین کودکانی در سنین بزرگسالی از هر گونه مذاکره و صحبت در حل مسائل و مشکلات دوری خواهند کرد و هیچ علاقه ای به آن نخواهند داشت و از هرگونه درگیری و بحث ترس داشته و فاصله می گیرند و همچنین چنین افرادی از بیان کردن ناراحتی خود خودداری خواهند کرد . 

ماجرا جویی:

طبق نظر روانشناسان خانواده ایران زمانی که فرد در خانواده ای بزرگ شده باشد که مدام در آن خانه ماجرایی بوده و هیچ آرامشی وجود نداشته و به عبارتی در محیطی بزرگ شده است که کاملا گیج کننده و غیر قابل پیش بین بوده است ، این امکان وجود دارد که در دوران بزرگسالی به طور نا خود آگاه به دنبال خلق کردن ماجرا باشد ، زیرا به دنبال احساسی خواهد بود که در دوران کودکی آن را تجربه می کرده است . 

هر فردی در این دنیا کاملا منحصر فرد است و درک یگانه بودن و منحصر به فرد بودن می تواند کلید رهایی و آزادی روانی و عاطفی باشد . از بزرگ ترین درد ها است که می توان تجربه ها ی با ارزش را ساخت و می توان از آن ها درس گرفت . و این مشکلات می تواند راهی باشد تا فرد بتواند رابطه ای پر از مهر و التیام داشته باشد . ضعف های شخصیتی اگر که از سوی فرد پذیرفته شوند می توانند موفقیت را به همراه داشته باشد اما اگر این ضعف ها پذیرفته نشوند و همواره نادیده گرفته شوند و یا انکار شوند از داشتن زندگی آرام جلوگیری خواهد شد .به همین دلیل همواره به این نکته تاکید می وشد که افراد باید به خود شناسی بپردازند و در این صورت است که می توانند در زندگی فردی و اجتماعی و روابط خود در ازدواج موفق عمل کنند . افراد می توانند از مشاوران مرکز خوب روانشناسی کمک و راهنمایی برای خود شناسی و راه های آن دریافت نمایند و در جهت بهبود سلامت روان و زندگی خود گام برداند .