نیاز مرد ها و زن ها به عشق به یک میزان و یکسان است . اما زنان و مردان دارای نیاز های عاطفی متفاوتی هستند که در تعارض ها و مشکلات زناشویی به دلیل تامین نشدن این نیاز ها می باشد . در صورتی که زن ، شوهر خود را امین و مورد اعتماد نداند و از او تقدیر نکند و تفکر او را مورد پذیرش قرار ندهد ، احساس افسردگی و آزردگی خواهد کرد . مردان شخصیت خویش را در اعمال خود نشان می دهند و اگر از سوی همسر خود مورد اعتماد قرار نگیرند خود را ضعیف و ناتوان دانسته و به شایستگی خود شک می کند و اما اگر مرد همسر خود را مورد توجه و مراقبت قرار ندهد و با احترام با او برخورد نکند ، زن احساس رنجش کرده و به ارزش خود شک خواهد کرد .

نیاز به عشق :

طبق نظر مشاوران مرکز مشاوره خانواده در شمال تهران از مهم ترین نیاز ها می توان به عشق اشاره کرد یعنی این که افراد بتوانند خوبی ها و ارزش های دیگری را قبول کنند و به وسیله ی آن می توانند خود را بهتر بشناسند زمانی که انسان نسبت به وجود خود آگاهی یابد دیگر نیازی به شناساندن خود به دیگران ندارد . عشق نوعی پیوند است . پیوندی که دو شخص را به یکدیگر مرتبط می سازد روانشناس کودک در شمال تهران بیان می کند که اگر نیاز عشق یک کودک از طرف پدر و مادرش برطرف نشود و عشقی از سوی خانواده اش دریافت نکند ، بخشی از وجودش پس زده می شود . در چنین موقعیتی شخص به ناچار دائم خود را تغییر داده تا بلکه بتواند از سوی پدر و مادرش مورد پذیرش قرار بگیرد و محبت دریافت نماید . هر چه بیشتر خود را تغییر دهیم و بخشی از وجود خود را نادیده بگیریم ، سخت تر می توانیم دیگران را دوست بداریم و مورد علاقه ی دیگران واقع شویم . اگر بتوانیم خودمان باشیم ، می توان انتظار داشت که ما را دوست بدارند و از رابطه ای سالم بهره مند شویم و هر چه قدر که بتوانیم عشق دیگران نسبت به خود را بیشتر کنیم ، این توانایی در ما رشد پیدا کرده و ساده تر به دیگران عشق می ورزیم . 

نیاز های زنان و مردان چیست ؟

بر اساس تحقیقات زوج درمانی موفقیت در رابطه زمانی خواهد بود که بتوانیم علاقه ی خود را به دیگران ابراز کنیم و آن را دریافت نماییم . زنان نیاز به توجه دارند و زمانی که نباشد دچار رنجش خواهند شد مرد ها اگر نیاز به توجه همسر خود را مهم بدانند از زندگی زناشویی خود لذت خواهند برد اما در غیر این صورت کشمکش و تعارض زیادی را تجربه خواهند کرد . علاوه بر آن اگر کسی بتواند تفکرات و احساسات خود را بازشناسد باید ابتدا خود را به همسرش بشناساند . آگاهی از این تفکرات باعث آشنایی بیشتر می گردد حتی اگر بین آن دو تفاوت زیادی وجود داشته باشد . وقتی کسی شخص مقابل خود را درک می کند ، یعنی نظرات و عقاید او را گوش داده و قبول می کند ، بدون آن که قضاوت کند و یا آن ها را بی ارزش بداند . 

درک کردن از جمله نیاز های عاطفی اساسی می باشد که اگر محقق نشود باعث رنجش او و عصبی شدن خواهد شد . از موارد دیگر می توان به احترام اشاره کرد که اگر در زنان تحقق نیابد باعث ایجاد احساس نا امنی در او خواهد شد بی توجهی مرد به این موضوع باعث از بین رفتن عشق و علاقه شده و همچنین میل او به رابطه ی جنسی را کاهش می دهد . اما باید بدانیم که قدر دانی با احترام متفاوت است و قدر دانی از نیاز های عاطفی مردان می باشد که اگر نباشد احساس نا کار آمدی و نالایق بودن خواهد داشت و دیگر میل و اراده ای برای انجام کار وجود نخواهد داشت اما اگر آن را از همسر خود دریافت کند انرژی فراوانی خواهد گرفت و باعث پیشرفت او خواهد شد و توانایی هایش افزایش پیدا کرده و تغییرات مثبتی در رابطه با خود و همسرش خواهد داشت . 

از موارد دیگر می توان به نیاز به پذیرفته شدن اشاره کرد اگر بدون قید و شرط مقبول دیگری واقع شود این اندیشه در او تقویت شده و راه های دیگری را برای ارتقای رابطه زناشویی خود به کار خواهد برد و آن را تحکیم خواهد بخشید . اگر همسر او را همانگونه که هست قبول نکند و پیوسته در تلاش باشد که آن را تغییر دهد مردان در مقابل آن مقاومت خواهند کرد اما اگر بر عکس باشد اعتماد به نفس بیشتری خواهد داشت و احترام و درک متقابلی را برای همسرش در نظر خواهد گرفت . از موارد دیگر می توان به اعتماد اشاره کرد وقتی زن به شوهر خود اعتماد داشته باشد و زمانی که در رابطه اعتماد وجود داشته باشد هرگز از بیان احساسات خود نمی ترسد و می داند که همسرش برخورد منطقی را خواهد داشت . در رابطه بدون اعتماد گفتگو ها دچار مشکل می شوند فرد نمی تواند احساساتش را بیان کند . 

روانشناسان بهترین کلینیک روانشناسی کشور بیان می کنند که ، داشتن زندگی مشترک موفق نیازمند صمیمیت می باشد و بدون آن نمی توان رابطه مناسبی داشت و برای ایجاد صمیمت هر ذوی زن و مرد باید تلاش کنند تا ازدواج موفقی را داشته باشند .