هیچ یک از رفتار ها ، تصمیمات و فعالیت های انسان ، تحت تاثیر عوامل گوناگون روانی و اجتماعی هستند . انتخاب نیز یکی از کنش های انسان است که عوامل مرتبط متعددی با موضوع مورد انتخاب در آن نقش دارند . ازدواج یکی از مهم ترین انتخاب های فردی در زندگی انسان است در واقع هیچ تصمیمی در زندگی اشخاص به اهمیت و تاثیر گذاری ازدواج نیست . زیرا ازدواج خود بر سایر تصمیم گیری ها و رفتار های بعد از ازدواج فرد تاثیر می گذارد . 

عوامل شخصیتی و تفاوت های فردی :

افراد از لحاظ ویژگی های شخصیتی متفاوت هستند . یعنی می توان گفت که افراد از لحاظ ویژگی هایی چون درونگرایی و برونگرایی ، هیجان خواهی یا عدم هیجان خواهی و انعطاف پذیری با یکدیگر تفاوت دارند . برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با تلفن روانشناس شبانه روزی تماس بگیرید . 

تفاوت فردی در هوش :

سطح هوش افراد متفاوت است افراد از لحاظ جنبه های مختلف هوش متفاوت هستند برخی از افراد در هوش عملی دارای نمرات بالایی هستند و برخی از لحاظ هوش کلامی بالا تر هستند . 

تفاوت از لحاظ انگیزش :

طبق نظر مشاوران روانشناسی برخی از افراد از لحاظ سطح انگیختگی بالاتر از دیگران هستند و برخی نه . و همچنین از لحاظ انواع انگیزش نیز افراد می توانند تفاوت هایی با یکدیگر داشته باشند . برخی افراد از انگیزش پیشرفت بالایی برخوردارند . برخی دارای انگیزش پیوند جویی بالایی هستند و برخی نیز از انگیزش قدرت بالا تر برخوردار هستندسطح انگیزش با سلامت روان و محیط تربیتی ارتباط دارد . نوع انگیزه ها با هوش ، علایق و استعداد ها و توانایی ها ارتباط دارد . سطوح و اشکال انگیزش دارای خاستگاه ها و زمینه هایی است که می تواند در دو نفری که با هم ازدواج خواهند کرد متفاوت باشد . 

عوامل فرهنگی :

عواملی مانند نگرش ها ، سبک و شیوه زندگی ، آداب و رسوم زندگی ، اعتقادات و باور های مذهبی فرد و خانواده اش بسیار مهم می باشد . 

تفاوت در نگرش طرفین :

از آن جا که نگرش ها ، متاثر از شناخت ، تجارب ، یادگیری ها و عواطف شکل می گیرد و این عوامل برای افراد در شرایط گوناگون حاصل می شود ، بنابراین یکی از اجزای مهم فرهنگی شخصیتی یعنی نگرش ، شکل متفاوتی به خود می گیرد و موجب تمایز افراد می شود .

سبک زندگی خانواده طرفین :

سبک زندگی مجموعه ای از تلقی ها ، ارزش ها ، شیوه های رفتار ، حالت و سلیقه ها در هر چیزی را در بر می گیرد . سبک زندگی فرد ، اجزای رفتار شخصی او نیست ، به همین دلیل سبک های زندگی متفاوت غیر طبیعی نیستند و بیشتر مردم معتقدند که باید خود سبک زندگیشان را آزادانه انتخاب کنند . 

شیوه های همسر گزینی هر یک از خانواده ها :

طبق مطالعات مشاوره سکس شیوه های همسر گزینی به دو شکل سنتی و مدرن است . در شیوه سنتی ، والدین ، دختر و پسر را به یکدیگر معرفی می کنند  و پس از آَشنایی مراسم و مقدمات دیگر انجام می شود . در شیوه ی جدید ، بسیاری از جوانان در محیط های اجتماعی همسر ایده آل خود را جست و جو و پس از انتخاب ، وی را به خانواده معرفی می کنند . هر دو ممکن است که دارای معایب و مزایایی باشد و نتایجی را به دنبال دارد . 

تشریفات بیش از حد :

یکی از عوامل مهم دیگر تشریفات و فرهنگ هایی هستند که خانواده از آن تبعیت می کنند . برخی از زوجین و خانواده هایشان با سخت گیری و انتظارات بیش از حد یکدیگر را تحت فشار های شدید گذاشته و این موضوع سبب بروز فشار های روانی می شود . افراد به دلیل شرایط حاکم ممکن است دچار اضطراب و استرس شوند و وجود آن در برخی مواقع طبیعی می باشد اما دائمی شدن آن در زندگی فرد و تحت تاثیر قرار دادن دیگر ابعاد زندگی فرد به درمان اضطراب شدید خود اقدام نمایند .

دخالت خانواده ها :

بسیاری از خانواده ها ممکن است که به دلیل نیت خوب و یا انگیزه های دیگر در ازدواج فرزندانشان دخالت کنند . اما از آن جا که این دخالت ها تابع شیوه های منطقی نمی باشد در بسیاری از موارد اثر سوء بر جای گذاشته و زندگی زوجین را تهدید می کند . برخی دیگر اصولا هیچ اعتقادی به دخالت فرزندانشان ندارند و این امر عاملی در ایجاد بعضی از مشکلات بین خانواده و زوجین است .

عدم شناخت کافی نسبت به همسر و خانواده او :

عدم رعایت اصول همسر گزینی و بی توجهی به اهمیت شناخت زوجین و خانواده ها ، باعث می شود که در انتخاب خود دچار اشتباهاتی شوند ، خانواده نقش تربیتی و الگو سازی عمده ای در رشد و تحول افراد دارد و بی توجهی به نقش آن ها ، نادیده گرفتن عامل اساسی است . 

تفاوت در باور های مذهبی :

تفاوت افراد از لحاظ باور های مذهبی در دامنه ی متفاوتی قرار می گیرد . به طوری که افراد ممکن است در دو سر آن قرار بگیرند و افراط و تفریط را در اعتقادات خود به همراه داشته باشند . نادیده گرفتن اعتقادات در آینده مشکلات بسیاری را برای افراد ایجاد خواهد کرد و به همین دلیل توجه به این موضوع بسیار مهم و اساسی می باشد .