در نحوه ی شکل گیری و تحول روابط خواهر و برادر ها تفاوت های بسیار زیادی وجود دارد . برخی از خواهر ها و برادر ها از ابتدا روابط مثبت و دوستانه ای برقرار می کنند . از هم مراقبت می کنند و به خوبی در بازی ها با هم شریک می شوند . اما برخی دیگر روابط ثابتی ندارند ، گاهی با هم دوست هستند و گاهی دچار تعارض می شوند و عده ای هم از ابتدا به شدن دچار درگیری هستند و به ندرت در تعامل سازنده با هم شرکت می کنند . طبق مطالعات مشاوره خانواده حضوری برخی تفاوت ها مانند تفاوت های جنسیتی و خلق و خو در آن تاثیر گذار است که به آن ها اشاره می کنیم .

ترکیب جنسیتی :

طبق نظر مشاور خوب ترکیب جنسیتی کودکان به عنوان یکی از تعیین کننده های روابط خواهر و برادر ها هستند . زمانی که این عامل بر اساس جنسیت کودک بزرگ تر بررسی شود ، داده ها متناقض می شوند . دختران در مقابل فرزند کوچک تر بیشتر نقش تربیت کننده دارند و این که کودکان کوچک تر بیشتر تمایل دارند که از خواهر بزرگ تر خود درخواست کمک و راهنمایی کنند . روانشناسان تغییرات رفتاری خواهر و برادر های همجنس و غیر همجنس را بین 8 تا 14 ماهگی مطالعه کردند . در جفت های هم جنس ، هر دو کودک تحول تعاملی مثبتی را شامل تولید صدا ، لبخند زدن و بازی هم زمان نشان دادند . کودک کوچک تر در زمان ورود به دوران نو پایی رفتار منفی بیشتری از خود بروز می داد و یافته های دیگر در این مورد نشان داد که در جفت های نا هم جنس ، در طول زمان رفتار هر دو کودک منفی تر شده ، دعوا در بازی ، بر سر اسباب بازی و وسایل شدت گرفته و هر کدام به دنبال تایید رفتار خود بوده اند . اما با افزایش سن هر یک از آن ها رفتار مثبت بیشتری نشان داده اند . کودکان هم جنس در طول تحول احتمالا بیشتر از شباهت های یکدیگر مطلع می شوند و در تشکیل هویت جنسی به یکدیگر وابسته می شوند در حالی که کودکان از دو جنس بیشتر از تفاوت های جنسیتی اطلاع حاصل می کنند . این یافته ها همچنین ممکن است که بستگی به رفتار مادران داشته باشد . مادران زمانی که کودکان از دو جنس مخالف باشند بیشتر به رفتار کودک کوچک تر توجه نشان می دهند . عوامل زیادی ممکن است که به این موضوع مربوط باشد که بلاید همه ی آن ها را در نظز گرفت و سپس نتیجه کلی دباره ی آن را بیان کرد .

خلق و خو :

طبق مطالعات روانشناسی ازدواج تفاوت های فردی در خلق و خوی کودک تا آن جایی که به تحول ارتباط خواهر و برادر ها مربوط می شود ، حیطه ای جدید می باشد . به مسئله ی خلق و خوی کودک به ویژه در مورد کودکان سخت بسیار توجه شده است . معمولا کودکانی که توسط مادران ، کودکان سخت ارزیابی می شوند ، کودکانی هستند که واکنش های شدید و منفی نشان می دهند و در مقابل هر برخوردی ناراحت می شود . آن ها در برابر تولد فرزند جدید به شدت واکنش در خود فرو رفتگی ، ترس و کج خلقی نشان می دهند . پسران سخت ، این واکنش ها را به احتمال بیشتری نشان داده اند و به نظر می رسد که این واکنش ها در آن ها باقی می ماند . هشت ماه بعد از تولد نوزاد جدید بسیاری از این کودکان ، نگران ، مضطرب ، تقاضا کننده و حساس می شوند و مشکلات خواب و تغذیه دارند . این یافته ها نشان می دهد ، کودکان با خلق و خوی سخت ، با نوزاد تازه متولد شده ، به سختی منطبق می شوند .  

 مطالعات مرکز روانشناسی ایرانی در خصوص کودکان سنین دبستان و خواهر و برادر هم جنس آن ها ، نتایج مشابهی را تایید می کند . این مطالعه نشان داد  مادران ارزیابی منفی تری از درگیری و تنش بین دختران خود دارند . سطوح بالای درگیری بین برادر های بزرگ تر با تعارض بیشتر و همزمان با آن سطوح بالا تر رفتار اجتماعی همراه بود . که نشان می دهد دو برادر در تعامل با هم رفتار مثبت و منفی را هم زمان نشان می دهند و همانطور که با هم پرخاشگری بیشتری دارند به تفاهم بیشتری هم می رسند . مطمئنا باید این مطالعات بر اساس تفاوت های ژنتیکی و تربیتی که در خانواده است ، بررسی شود .

برای این که والدین بتوانند رابطه ی مثبت و مفیدی با فرزندان خود داشته باشند و توانایی مدیریت چند فرزند خود را داشته باشند و در ارتباط با آن ها به گونه ای فتار کنند که توازن بر قرار باشد ، باید آگاهی خود را نسبت به این موضوع افزایش دهند . تا که بتوانند رابطه ی مفیدی بین فرزندان خود ایجاد نمایند و در کنار آن رابط ه ی والد و فرزندی مناسبی را نیز رقم بزنند . تربیت فرزندان از موضوع های بسیار اساسی و مهمی می باشد که امروزه با توجه به پیشرفت دانش باید سطح آگاهی خود را بالا برد .