طبق نظر مشاور قبل از ازدواج زوج ها در زندگی مشترک خود اشتباهاتی را مرتکب می شوند که به مرور زمان باعث آسیب رساندن به ارتباط آن ها می شود و اگر این رفتار های نا کار آمد تکرار شود بعد از گذشت مدت زمانی مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد همچنین بر اساس آماری که در مرکز مشاوره کودکان انجام شده است ، این مشکلات می تواند تاثیر بسیار بالایی به کودکان و تربیت آن ها و رشد روانی آن ها در آینده خواهد گذاشت از این رو زمانی که زن و مرد در ارتباط خود اشتباهاتی را پیوسته مرتکب شوند و نسبت به حل آن اقدام نکنند این مشکلات شدید تر خواهد شد . در این متن می خواهیم به چند اشتباهاتی که زنان در زندگی مشترک با همسر خود می توانند مرتکب شوند اشاره می کنیم که عبارت اند از :

زنان در برابر مردان نقش مادر را بازی می کنند .

زمانی که زنان در حق همسرشان زیاده از حد مفید واقع شوند و کار هایی که باید خودشان انجام دهند ، زنان آن را انجام دهند ، راه انداختن بازی های کلامی با آنان جهت بیرون کشیدن اطلاعات از آنان و همچنین داشتن این طرز فکر که مردان کم حافظه و فراموشکار هستند و اطلاعاتی که می بایست خودشان به خاطر داشته باشند ، به آن ها گوشزد کردن ، نکوهش آن ها به گونه ای که بچه هستند و حتی به عهده گرفتن کارهایی که فکر میکنید نمی توانند به درستی انجام دهند و یا اصلاح کردن اشتباهاتشان و امر و نهی به آن ها از مواردی هستند که نشان می دهد زنان در مقابل مردان نقش مادر را بازی می کنند و این رفتار ها به مرور زمان مشکلاتی را در رابطه شان ایجاد خواهد کرد به عبارتی بعد از مدتی همسرتان از شما منزجر شده و بر علیه شما طغیان خواهد کرد . 

زنان ارزش های خود را زیر پا می گذارند .

هنگامی که رویاهایتان را فدا می کنید و خود را در درجه دوم اهمیت قرار می دهید ، چنین می پندارید که مردتان شما را بیشتر دوست خواهد داشت اما آنچه واقعا اتفاق می افتد این است که وقتی شخصیت خودتان را برای این که بیشتر دوست داشته شوید زیر پا می گذارید ، نتیجه این خواهد شد که خودتان را کمتر دوست خواهید داشت .هرچه بیشتر فدا کنید کمتر از شما چیزی جا خواهد ماند تا جایی که یک روز هوشیار می شوید که احساس می کنید از درون تهی شده اید و همه چیز را کنار گذاشته اید تا شخص دیگری شوید و در نهایت خشم و افسردگی و انزجار نسبت به خود و کم شدن اعتماد به نفس ایجاد خواهد شد . 

زنان عاشق قدرت های مرد می شوند .

زمانی که زنان مرد هایی را بیابند که مایل نیستند به خود کمک کنند و آن ها سعی کنند که کمکشان کنند و یا رفتن سراغ مرد هایی که زنان را دوست ندارند و خوش رفتاری نمی کنند اما زنان همچنان به چنین رابطه ای ادامه می دهند نشانه ای از اشتباه های بزرگ می باشد . اگر مردی به قدر کافی خودش را دوست داشته باشد ، به طور حتم تغییر خواهد کرد زن هایی که عاشق پتانسیل مردان می شوند اغلب اعتماد به نفس ندارند و احساس خوبی نسبت به خود ندارند و فکر می کنند که برای این که دوست داشته شوند باید سخت تلاش کنند . 


زنان از موضع ضعف برخورد می کنند .

متاسفانه زن ها عادت دارند که از موضع ضعف با دیگران برخورد کنند و قدرت را به دست مردان زندگی شان بدهند . و این به صورت واقعیت تلخی در آمده است . بر اساس مطالعات انجام شده در کلینیک روانشناسی بالینی یکی از مراحل خلق ارتباطی سالم و پر مهر ، کشف این موضوع است که چگونه در مواجهه با مرد زندگیتان از موضع ضعف برخورد می کردید و این که یاد بگیرید چگونه دست از این کار بردارید . زمانی که با موضع ضعف با نامزد یا همسرتان برخورد می کنید ، به او اجازه می دهید که تا رفتار محترمانه با شما نداشته باشد و در ین حالت است که احترام شخصی و عشق به خودتان را نیز از دست می دهید .

چگونه عزت نفس خود را زیر پا می گذارید ؟

زیر پا گذاشتن عزت نفستان به عنوان یک زن به این معنا است که اجازه می دهید مردان هر طور که دوست دارند با شما رفتار کنند و اغلب هم دوست ندارید که با دختر خودتان چنین رفتار هایی شود . برای حفظ عزت نفس خود مقابل مرد ها نمی ایستید . و در ترس دائم از انتقاد و عدم تایید از سوی همسرتان زندگی می کنید و به عشق و محبتی کمتر از آن چه که استحقاقش را دارید ، راضی می شوید . طبق آماری که در مراکز مشاوره خانوادهبه دست آمده است این موضوع چرخه معیوبی را سبب می شود که به مرد اجازه داده می شود با شما بد رفتاری کرده و اگر که ناراحت هستید توجه نشان ندهد و برای احساسات شما اهمیت قائل نیست و شما از خود دفاع نمی کنید و این باعث افسردگی و عصبانیت شده و اعتماد به نفستان کم می شود . اما آنچه که می تواند نجات دهنده باشد ، خارج کردن خود از این چرخه معیوب و حفظ عزت نفس خود و اجازه ندادن بر مردان که با شما با عشق و احترام کمتر از آن چه استحقاقش را دارید ، رفتار شود و در این صورت است که به مرور زمان اعتماد به نفس شما افزایش پیدا کرده و حال شما بهتر شود .