زمانی که به کسانی علاقه مند می شوید که به رابطه پایبند نیستند ، زمانی که کسی به شما ابراز شدید علاقه می کند و معذب می شوید و وحشت زده می شوید و یا وقتی به شما عشق می ورزند ، دست رد به سینه ی آن ها می زنید ، حتی با آن که چیزی را که خواسته بودید به شما داده اند به این معنی می تواند باشد که شما از صمیمیت می ترسید . 

دکتر روانشناس خوب بیان می کند که موضوع این است که فرض کنید که در کودکی کسانی که با آن ها صمیمی بودید ، مثل پدر ، مادر ، خواهر ، برادر یا یکی از بستگان ، به نوعی به شما صدمه می زنند . برای مثال زمانی که بچه بودید ، مادرتان را خیلی دوست داشتید از دست دادید و در نتیجه فرد بین صمیمیت و آن تجربه ناراحت کننده رابطه بر قرار می کند . به عبارتی صمیمیت با عوامل منفی در ذهن ترکیب می شود . ممکن است که خواهان رابطه ای صمیمی شوید اما صمیمیت شما به چیزی نا مطلوب مربوط داده می شود و ممکن است که ضمیر نا خود آگاه شما کسانی را انتخاب می کند که قابل دسترس نیستند یا با صمیمیت مشکل دارند . 

اعتماد به نفس پایین :

در کودکی هر آن چه که پدر و مادرمان به ما گفته اند باور می کنیم . ما آن ها را دوست داشتیم و آن ها تنها صاحب اختیاراتی بوده اند که ما می شناختیم . و اگر یکی از آن ها به ما می گفت که ما به اندازه ی کافی خوب نیستیم ، باهوش نیستیم یا دوست داشتنی نیستیم ، بعضی از ما حرف هایشان را باور می کردیم حتی اگر هرگز آن کلمه ها را به زبان نمی آوردند ، ولی با بی مهری با شما رفتار می کردند احتمالا باز هم این نتیجه گیری را داشتید که شما را دوست ندارند ، با شما بد رفتاری می کنند و یا در علاقه مند شدن به کسی مشکل خواهید داشت . 

نتایج مشاوره خوب ازدواج نشان می دهد که مشکل عمده که اعتماد به نفس پایین در رابطه ایجاد می کند این است که ممکن است حتی متوجه نباشید که رفتار خوبی با شما ندارند . افرادی که اعتماد به نفس کمی دارند ، علاقه نداشتن از طرف همسرشان را توجیه می کنند یا این که خود را به دلیل رفتار او سرزنش می کنند .

آیا شما از این که دوستان بدارند احساس بدی پیدا می کنید ؟

عدم اعتماد به نفس ما ممکن است تنها دلیل تاثیر والدین نباشد بلکه به دلیل احساس گناه و شرم باشد که از دوران کودکی با خود جمع کرده ایم . زمانی که فرد خودش را به دلیل کاری که در گذشته انجام داده است ، هنوز خودش را نبخشیده و خود را مسئول درد فرد دیگر می داند ، باعث می شود که فرد احساس کند لایق دوست داشته شدن نیست . 

مشاوران مراکز روانشناسی کشور عقیده دارند که افرادی که انتخاب می شوند از روی تصادف نیستند بلکه بر اساس برنامه ریزی احساسی هستند . یعنی مجموعه ای از تصمیمات و باور ها که در کودکی درباره ی خود ، دیگران ، و دنیای اطراف به طور عموم دارید . هر روزه تجربیاتی را کسب می کنیم که هر یک از این تجربیات سبب می شود که تصمیم هایی درباره ی خود مردم و زندگیتان بگیرید . تجربه های زندگی موجب می شود تصمیمات به خصوصی درباره ی خود بگیرید . این تصمیمات می تواند از برنامه ریزی های احساسی باشد و بر اساس آن انتخاب های عشقی را خواهید داشت . افراد بر اساس دلایل دیگر ممکن است که از ازدواج ترس داشته بانشد که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم .

افرادی که شخصیت درونگرا دارند بیشتر تنهایی را ترجیح می دهند و از ارتباطات اجتماعی فاصله می گیرند و ممکن است که ازدواج کردن برای آن ها دشوار باشد انتخاب آن ها برای ازدواج باید با فردی مانند خودشان باشد و ازدواج آن ها با فردی برونگرا بسیار سخت و آسیب رسان خواهد بود . برای این که افراد بتوانند بر ترس خود غلبه کنند و انتخاب صحیح برای ازدواج داشته باشند می توانند با شماره بهترین روانشناس تماس بگیرند . 

باز ماندن از اهداف :

برخی از افراد ممکن است که اهداف بزرگی در ذهن داشته باشند و برای آن تلاش کنند ولی ازدواج و تشکیل خانواده را عاملی برای جلوگیری از رسیدن به هدف هایشان در نظر داشته باشند اما افراد با ازدواج وارد مرحله جدیدی از زندگی می شوند و مسئولیت های جدیدی را به عهده می گیرند و در کنار آن می توانند هدف های خود را ادامه دهند . 

ترس از شکست :

طلاق ، جدایی ، خیانت و یا عدم سازگاری از ترس هایی است که موجب می شود فرد از ازدواج کردن فاصله بگیرد زمانی که فرد در اطرافیان خود رابطه هایی را مشاهده می کند که در آن شکست خورده اند و مشکلات زیادی دارند و احساس خوشبختی ندارند باعث می شود که نسبت به بر قراری رابطه و ازدواج ترس داشته باشند . 

موارد گفته شده ترس هایی هستند که به میزان متفاوتی در افراد دیده می شود زمانی که افراد بتوانند علاوه بر شناخت کافی از فرد مقابل اطلاعات کافی و شناخت کافی نسبت خود داشته باشند و بر اساس آگاهی انتخاب خود را انجام دهند در ازدواج خود موفق خواهند بود .