با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن جوامع مشکلات نیز پیچیدگی های خود را پیدا کرد. بشر امروزی سرگردانی بیشتری را با وجود امکانات جدیدتر و پیشرفته تر پیدا کرده است. با محرکات و مسایل بیشتری در اطراف خود مواجه شده است که بر ارتباطات و تصمیم گیری هایش اثرگذارند و همین امر نیز ناگزیر از دریافت کمک تخصصی است . با بمباران تکنولوژی و اطلاعات انسان ها به آگاهی بیشتری  که همگام با تکنولوژی باشد ، نیازمندند. درجوامع سنتی و کشاورزی مشکلات ریش سفیدی حل می شد و ارکان خانواده و کارکرد هایش مشخص بود . درجوامع پدرسالاری نیز تصمیم گیرنده و تقسیم وظایف و ريیس خانواده مشخص بود ؛اما ، اکنون در جوامع امروزی این وظایف و نهادها تغییرکرده اند و جامعه ما نیز از این تغییر مستثنی نیست .جوامع پیشرفته بیشتر با این تغییر خوگرفته و تغییراتی را پذیرفته و قوانینی نیز مطابق آن وضع کرده اند ؛ اما ، جامعه ما درحال گذراست و به کمک های روانشناسی بیشتری برای این گذر نیازمند است. سرگردانی هویت ،آشفتگی وظایف , سرگردانی بین سنت و مدرنیته ، وضعیت فرهنگی و اقتصادی ,اجتماعی و بسیاری عوامل دیگر افراد جامعه را به مشاوره ازدواج و خانواده ناگزیر نموده است .


 

مشاوره ازدواج

خوشبختانه  اهمیت مشاوره ازدواج جای خود را باز نموده است و افراد بسیاری مراجع می نمایند. ازدواج تصمیم مهمی درزندگی فرد است و یکی ازمراحل مهم در زندگی است که جای تامل بسیار و دقت نظر دارد.

مرکز مشاورهبا به کارگیری افراد متخصص که مشاوره روانشناس از جمله آنها می باشد ، با مدرک حداقل کارشناس ارشد درحیطه ازدواج و مصاحبه پیش از ازدواج درکلینیک تخصصی , دوره های خاصی را گذرانده و درحضور یک دکتر روانشناس کارورزی نموده اند.

یک مشاور خوببا جمع آوری اطلاعات درمورد زوج و توجه به ارزش ها و معیارهای آنان و روشن نمودن این موارد درحیطه های مختلف زندگی و توجه آنان را به این مطالب مهم جلب نمودن می خواهد که آنان این موارد را در مورد خود بنویسند و با هم به اشتراک بگذارند و نسبت به هم آگاه ترشوند . دادن آگاهی و آموزش از تکنیک ها و تخصص مشاوره ازدواج است . اجرای تست توسط مشاوره روانشناس در مرکز روانشناسی از دیگر تخصص های یک مشاوره خوب می باشد . یک مشاور خانواده ، در واقع باید یک رواندرمانگر فردی باشد تا درصورت لزوممشاوره فردی بدهد . همچنین یک زوج درمانگرخوب هم باشد تا مراجعین به نکاتی که توجه ننموده اند یا ضعف دارند را با کمک هم به آن بپردازند . مشاور ازدواج باتوجه به یک رویکرد نظری خاص و یا التقاطی , بنابه ضرورت , از یکی از آنها استفاده نموده و به درمان می پردازد . مشاور در زمان مناسب با توجه به نیاز آنان به آموزش مهارت های تصمیم گیری می پردازد تا درتصمیم گیری به آنان کمک شود ؛ درواقع خودشان بتوانند به تصمیمی برسند.

 

 

مشاوره خانواده

مرکز مشاوره برای مشاوره خانواده از روانشناس خانواده و مشاور خانواده بهره می گیرد. متخصصان خانواده درمانگر و زوج درمانگر با مدرک حداقل کارشناسی ارشد درحوزه خانواده جذب کلینیک روانشناسی می شوند. درمانگر در مرکز تخصصی خانواده درمانی دوره هایی را درحوزه خانواده زیر نظر دکتر روانشناس  و سایر متخصصان گذرانده و تکنیک هایی  را با توجه به رویکرد های خانواده درمانی  ,آموزش دیده و به صورت عملی آن را بر روی کیس ها اجرا می نماید. پس از طی مراحل لازم و پذیرفته شدن درآزمون نظام روانشناسی و مشاوره  مجوز لازم برای کار در کلینیک ها را دریافت می نماید . هر خانواده درمانگر با توجه به نظریه ها و رویکرد های درمانی در حوزه خانواده مانند رویکرد  سیستمی ، رقتاری –شناختی  ، روان تحلیلی و.....آموزش دیده و از تکنیک هایی مانند رل پلی ، استعاره ، مهارت های ارتباطی ، راه حل محور،  مسئله محور و...استفاده می کند.یک درمانگر می داند که تنها با یک عضو از خانواده سر و کار ندارد و برای حل مشکل باتمام اعضای خانواده در تعامل است .

 درمانگر خوب درمانگری است که بتواند با تمام اعضای خانواده ارتباط برقرار نماید و تمامی افراد خانواده را به مشارکت دعوت نماید . بهترین درمانگر خانواده با توجه به علاقه اش درحیطه خانواده مهارت ها و دانش اش را به روزنموده و برتجربه و دانش خودافزوده و می داند که دربرخورد با خانواده های مشکل دار و سخت چگونه رفتار نموده و آنها را به چالش ، آموزش و تقویت ارتباط وا دارد.