علایم فشار روحی در نوجوانان به علت افزایش مسئولیت ها در مورد تکالیف درسی یا هویت جنسی و .... مشکلاتی دیده می شود . در بعضی از نوجوانان دلواپسی منجر به نا امیدی و افسردگی می شود . برای این که کودک بتواند با نگرانی ها و اضطراب ها کنار بیاید و راه حل های مفید و سازنده برای مشکلاتش پیدا کند باید از سوی خانواده و مدرسه و جامعه یاری شود . در ادامه علایم نگرانی در نوجوانان را بر اساس گفته های مشاوران مرکز روانشناسی نوجوانان را بیان می کنیم  و توضیح مختصری را ارائه می کنیم .

فقدان روابط و علایق مرتبط با سن :

معمولا در نوجوانی دایره فعالیت ها گسترش پیدا می کند و سرگرمی های جدید و موضوعات جدید را در بر می گیرد . البته نوجوانان از لحاظ شدت و نوع علاقه با یکدیگر فرق می کنند . اما نبود علایق جدید در این سن نگران کننده است . روابط پخته تر با اعضای دور تر خانواده مانند پدر بزرگ و مادر بزرگ در این دوره شکل می گیرد و گاهی به صورت مراقبت و یاری رساندن به آن ها مشاهده می شود . تمام این ها نوعی گسترش علاقه و روابط است . اما اگر نوجوان از تمام آن ها فاصله بگیرد و مشغول بازی های کامپیوتری و تلویزیون باشد حاکی از فشار روانی در وجود او است . اگر عملکرد تحصیلی او خوب باشد نیز نباید از سلامت روان او غافل بمانیم . نوجوانان از نظر دیر یا زود شکل گرفتن علایق با یکدیگر فرق دارند . نکته ی مهم این است که آیا اصلا تغییراتی تدریجی در او وجود دارد یا نه . اگر هیچ نشانه ای از رشد علایق در نوجوان نباشد ، جای نگرانی دارد . در چنین شرایطی ، حمایت های مستمر عاطفی از سوی والدین اهمیت دارد . طبق نظر روانشناس خانواده باید روی روابط خانوادگی کار کنید تا نوجوان توانایی بر قراری ارتباط صمیمی و راحت با شما را داشته باشد .

رفتار های مخاطره آمیز :

نوجوانان در این دوره حساس ممکن است رفتار های مخاطره آمیز زیادی را انجام دهند . خطر پذیری یکی از جنبه های نوجوانی است . اما می تواند بخشی از یک الگوی خطرناک باشد . رسیدگی و برخورد سریع با این رفتار نا مطلوب بسیار مهم است . چنین رفتاری نشانه اضطراب و فشار درونی و مشکل در زمینه خویشتن داری و خود انضباطی است .

غم و افسردگی :

طبق نظر مشاوران مراکز مشاوره خراب کردن امتحانات ، دعوا با پدر و مادر نمونه هایی شایع از این دست هستند . نحوه بروز افسردگی در نوجوانان به این شکل است که احساسات خود را درونی می کنند و به احتمال زیاد احساس بی ارزشی یا بد بودن می کند و حتی در مورد آینده خود را نا امید و نا توان می بیند و احساسات منفی در آن ها زیاد می شود و خود را متهم می سازند و بنابراین تشخیص غم و ناراحتی او مهم است و نیازمند درمان و کمک از سوی فردی متخصص می باشد .

بلوغ زود رس یا رفتار های جنسی مفرط :

بسیاری از نوجوانان از همان اوایل نوجوانی به شکل خطرناکی به رفتار های جنسی روی می آورند . چنین رفتاری ممکن است تمام جنبه های زندگی نوجوانان را تحت الشعاع قرار می دهد و دائم آن ها را به سوی آشنایی با افراد مختلف از جنس مخالف سوق می دهد . اگر نوجوان سعی می کند که از طریق ارتباط با فرد دیگری به امنیت برسد که نمی تواند آن را از جای دیگر کسب کند ، و یا نمی تواند با احساسی که درباره بدن خود دارد و یا نمی تواند با والدین خود کنار بیاید ، باید آن را نشانه فشار روانی بدانیم .


مواد مخدر :

بعضی از نوجوانان برای ثبات حال روانی و احساس راحتی به مواد مخدر روی می آورند و بعضی دیگر ممکن است از روی کنجکاوی و تجربه مواد مخدر به این مواد روی می آورند . همه ی آن ها باید سریع و همان ابتدا مورد توجه درمان گسترده قرار بگیرد و این نکته حائز اهمیت است که در حفظ رابطه با فرزندمان بکوشیم . آن هم رابطه ای که در آن نوجوان احساس امنیت کند و بداند به جنبه های پرورشی او توجه می شود و احساسات خود را به خوبی ابراز کند .

علایق مفرط :

بسیاری از علایق نوجوانان در نظر والدینشان عجیب می آید ولی باید بگوییم که این بخشی از فردیت نوجوان است . اگر علایق عجیب و غریب بر تمام جنبه های زندگی نوجوان حاکم شود ، آن گاه ممکن است نشانه اضطراب با فشار روانی باشد . یعنی در صورتی که هیچ علایقی نسبت به روابط به همسالان ، امور تحصیلی و روابط خانوادگی مشاهده نشود و فقط معطوف به علایق عجیب خود باشد ، باید والدین نسبت به آن دنبال کمک و درمان باشند . 

نوجوانی مرحله ای برای پایان دادن به کودکی و ورود به دنیای بزرگسالی می باشد و به همین دلیل سلامت روانی در این دوران برای داشتن ارتباط موفق در ازدواج و جامعه بسیار مهم و ضروری می باشد . تست مشاوره ازدواج و بسیاری از تست های برای کودکان و نوجوانان و موارد دیگر برای تشخیص سلامت روان بسیار مهم و ضروری می باشد تا فشار ها و اختلالات و مشکلات رفتاری تشخیص داده شده و درمان های لازم انجام شوند .