هر فردی در طول زندگی خود می تواند هر روز دستخوش شادمانی ها و دلتنگی ها شود ، اما زمانی که علایم و نشانه های مربوط به شادمانی ها و دلتنگی ها از میزانی عبور کند که موجب اختلال در روند طبیعی زندگی ، شغلی و فعالیت های روزمره او شود ، ممکن است آن فرد به اختلال افسردگی یا دو قطبی تشخیص داده شود . خلق ، حال و هوای احساسی یا هیجانی مشهود و پایداری در فرد است که بر رفتار و درک او از جهان تاثیر می گذارد . طبق نظر روانشناس افسردگی بیشتر مواقع برای این که خلق را توصیف کنیم از کلمات و صفات مختلفی استفاده می کنیم مانند افسرده ، غمگین ، تهی ، ناراحت و .... که اشاره به خلق پایین و افسرده دارند . افسردگی را می توان یک دوره ی طولانی غم ، حالت روانی ، و انگیزشی بد و گوشه گیری نام برد ، و از علایم بارز آن احساس غم شدید و نا توانی در لذت بردن است . فقدان و شکست ، دو رویداد مهم  و تاثیر گذار در بروز افسردگی هستند . فقدان و از دست دادن هایی مانند فوت عزیزان و بستگان نزدیک ، از دست دادن شغل و یا شکست در آزمونی حیاتی ، مثال هایی هستند که در ایجاد افسردگی می توانند نقش داشته باشند . 

در ادامه بر انواع اختلالات افسردگی اشاره می کنیم .

اختلال افسردگی اساسی :

اگر بیمار فقط به دوره های افسردگی اساسی دچار شود ، گفته می شود که فرد ، به اختلال افسردگی یا یک قطبی مبتلا است . خلق افسرده در اکثر ساعات روز و تقریبا تمام روز ها وجود دارد و یا خود فرد به آن اذعان دارد مانند احساس اندوه ، نا امیدی و پوچی که توسط دیگران قابل رویت است مثلا ظاهری گریان دارد . دوره های افسردگی اساسی دو هفته می باشد و تغییرات اشتها و وزن ، تغییرات خواب و فعالیت ، فقدان انرژی ، احساس گناه ، مشکل در تفکر و تصمیم گیری و افکار عود کننده مرگ یا خودکشی را به همراه دارد و در عملکرد شغلی و یا اجتماعی فرد مبتلا به این اختلال روانی ایجاد کرده باشد . 

اختلال افسردگی دائم یا افسرده خویی :

طبق نظر روانشناس مشاوره بارز ترین خصوصیتی که می توان در این اختلال به آن اشاره کرد عبارت است از وجود خلق افسرده در بیشتر روز ها و اکثر اوقات روزمره زندگی فرد مبتلا به اختلال روانی ، مواردی که همراه با افسرده خویی برای فرد اتفاق می افتد ، می توانند احساس بی کفایتی ، احساس گناه ، تحریک پذیری و خشم و انزوا از جامعه و از دست دادن علایق در نتیجه ی همه ی این ها فقدان بهره وری باشند . فرق بین افسرده خویی با اختلال افسردگی اساسی در این است که این افراد شکایت از این دارند که همیشه افسرده بوده اند . پس می توان عنوان کرد که این اختلال شروع زود رسی دارد و در 20 یا 30 سالگی ، اختلال افسردگی خویی به طور حتم شروع شده است . 3 مشخصه ی این اختلال شامل موارد زیر است که مزمن شدن خفیف این اختلال و به طول انجامیدن آن به مدت حداقل 2 سال و دیگری شروع بی سر و صدا و آرام این اختلال که اغلب در دوران کودکی و یا نوجوانی است و مورد دیگر این که سیر و پیش آگهی مداوم و دارای تناوب اختلال افسردگی خویی می باشد . 

اختلال بی نظمی خلق ایذایی :

طبق نظر روانشناس وسواس این اختلال از جمله اختلالاتی است که به تازگی وارد کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی شده است و برای کودکانی مورد استفاده قرار می گیرد که تحریک پذیری مداوم ، مزمن و شدید نشان می دهد . آن ها طغیان های خشم مکرر دارند که به طور متوسط هفته ای سه بار یا بیشتر و به مدت یک سال ، حداقل در دو موقعیت مختلف مانند خانه و مدرسه روی می دهد . نکته ی قابل توجه این است که این طغیان ها از لحاظ رشد نا مناسب هستند و شروع این اختلال باید قبل از 10 سالگی باشد . اصطلاح نا منظم در نام گذاری این اختلال ، اشاره به ناتوانی فرد مبتلا به این اختلال در تنظیم خلق و هم چنین مزمن بودن علایم و نشانه ها دارد .

اختلال ملال پیش از قاعدگی :

این اختلال اشاره به نشانه های افسردگی یا بدنی در هفته قبل از قاعدگی زنان دارد . زنانی که در مرحله ی پیش از قاعدگی دچار خلق افسرده یا تغییرات در خلق ، تحریک پذیری ، ملالت و اضطراب می شوند و این نشانه ها بعد از شروع دوره ی قاعدگی فروکش می کنند . برخی بر این باور هستند که تشخیص اختلال ملال پیش از قاعدگی ممکن است تغییرات ماهیانه طبیعی در خلق را که زنان ممکن است تجربه کنند را بیمار گون کند و استدلال دیگری نیز است که اکثر زنان به صورت ماهیانه این گونه تغییرات خلقی بیمار گون را تجربه نمی کنند و و از همه مهم تر این که آشنایی با این اختلال می تواند کمک کند تا افراد بتوانند این علایم را در خود تشخیص دهند و از سوی فردی متخصص در مرکز مشاوره خوب درمان بگیرند .