برای همه ما ، شخصی که بیش از همه در دنیا دوستش داریم ، شخصی است که چنان ما را خوشحال می کند که بهترین حس ها را تجربه کند و دقیقا همان شخص می تواند کاری کند که سقوط کنیم . در ادامه به ذکر چند مورد از آسیب ها می پردازیم .

آدم بد را پیدا کن .

هدف آدم بد پیدا کردن ، حفاظت از خود است و حرکت اصلی آن تهمت وسرزنش است . نشانه ی آغاز این الگوی واکنش ها این است که احساس می کنیم شریک زندگیمان به ما آسیب زده و یا با او احساس آسیب پذیری داریم و به ناگاه کنترل خود را از دست می دهیم . در واقع ایمنی عاطفی از دست رفته و هر کاری که می تواند آن را بازگرداند را انجام می دهیم . و ممکن است با خشم ، تعریف منفی از همسر و یا حمله انجام دهیم . این شیوه به عنوان الگوی منفی می باشد که وقتی در آن گرفتار می شویم ، انتظارش را داریم ، مراقبش هستیم و زمانی که تصور می کنیم دارد اتفاق می افتد واکنشمان نسبت به آن سریع تر می شود . و واکنش ما نسبت به این الگو سریع تر می شود . این که دائما گوش به زنگ باشیم که حتما امکان آسیب دیدنمان وجود دارد ، باعث می شود تا از این الگو نتوانیم بیرون بیاییم . و نمی توانیم از بودن با شریک زندگیمان احساس آرامش کنیم و توانایی بر قراری ارتباط بهتر را نخواهیم داشت و در نتیجه رابطه را به سمت نابودی می کشاند .طبق نظر بهترین مشاور روانشناس افراد ممکن است که از این شیوه گاهی استفاده کنند ولی راه های عاشقانه ایجاد ارتباط هنوز به طور معمول استفاده می شود و هر وقت که آرامش پیدا کردند به سراغ یکدیگر می روند و حتی ممکن است ببینند که چقدر یکدیگر را ناراحت کرده اند و عذر خواهی می کنند . اما اگر این شیوه ریشه بگیرد و به عادت تبدیل شود ، شرایط دشوار خواهد شد . راز متوقف کردن این است که هیچ کس لازم نیست بد باشد و در این الگو هر دوی آن ها قربانی می شوند . 


اعتراض :

جان گاتمن با استفاده از تحقیقاتی که انجام داده نشان می دهد که بسیاری از زوج هایی که در اوایل ازدواج گرفتار این الگو می شوند تا سال پنجم دوام نمی آورند . وقتی از طرف همسر هیچ واکنشی دریافت نمی کنید به طور نا خود آگاه شروع به اعتراض می کنید و این اعتراض ها به این دلیل است که واکنشی را دریافت کنید تا دوباره ارتباط بر قرار کرده و اطمینان دوباره ایجاد شود . این زوج ها در واقع پیام های یکدیگر را دریافت نمی کنند . یکی از طرفین از این رابطه اعتراض می کند و دیگری خود را کنار می کشد . بر اساس مطالعات مشاوره تخصصی قبل ازدواج زوج های ناراضی ، که پیام های همدیگر را دریافت نمی کنند از مشکل ارتباطی رنج می برند . در یک زندگی شاد وقتی که نگرانی کمتری از رابطه ی بینشان داشته باشد ، احساسات خود را به روش ملایم تری اظهار می کند . و طرف مقابلش شنوا تر بوده و پاسخ و توجه بیشتری نشان می دهد . ولی اگر زابطه متزلزل باشد این رونر سریع تر خواهد بود و چنان آشوبی به وجود می آید که دو فرد نمی توانند هیچ مشکلی را حل کنند و این اضطراب و عدم ارتباط ، بخش های بیشتری از رابطه را در بر می گیرد . 

بازنگری لحظات دشوار :

طبق نظر متخصص مشاور خانواده برای ایجاد رابطه دوباره زوجین باید بتوانند ناسازگاری را محدود کرده و یک امنیت عاطفی اساسی را به وجود آورند و لازم است که با هم هماهنگ شده و گفت و گو های منفی خود را قطع کنند . افرادی که با شریک زندگی خود احساس امنیت بیشتری دارند راحت تر می توانند این کار را انجام دهند اما برای زوجین پریشان احوال ، انجام این کار بسیار سخت تر است و در فضای سطحی رابطه گرفتار آشفتگی عاطفی می شوند و همدیگر را به صورت تهدید ، و به صورت دشمن یکدیگر ، می بینند .

کنار گذاشتن راه هایی که معمولا برای حفاظت از خود انجام می دهیم و قبول کردن نیاز هایمان می تواند بسیار دردناک باشد . اگر دیگران را معمولا پناهگاهی امن تصور می کنیم و با محبوب خود پیوند داریم زمانی که احساس آسیب پذیری می کنیم . راحت تر می توانیم تعادل عاطفیمان را حفظ کنیم و با عمیق ترین احساساتمان مرتبط شده و آن میل به دلبستگی که همیشه بخشی از وجودمان است را آشکار سازیم . اگر نسبت به رابطه مان احساس تردید داشته باشیم ، اعتماد به امیالمان سخت تر می شود و ریسک آسیب پذیری را افزایش می دهد . در این شرایط ، بعضی از ما سعی می کنیم تا به هر طریقی که هست ، کنترل عاطفی خود را از دست ندهیم . که آن ها را پنهان کنیم و در عوض آنچه نیاز دارریم را طلب کنیم . برخی دیگر انکار می کنند که اصلا عواطف و نیاز هایی دارند ولی خب باید بدانیم که عواطف و نیاز ها وجود دارند . برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید از مشاوران کلینیک روانشناسی عالی استفاده کنید .