افکار مزاحم‌ و زود گذر از جانب اضطراب رابطه می تواند دردسر بزرگی درست کند.طبق نظر مشاور ازدواج اما افرادی که دنبال طلب اطمینان هستند این افکار را دارند و ان ها را درون خود نگه نمی دارند. و فرد به دنبال منابع بیرونی برای پاسخ است. چیزی که در این حالت به دنبال ان هستیم پاسخ واقعی نیست. دلمان می خواهد اراممان کنند و به ما بگویند ترس هایمان بی اساس است. و به دنبال ایمنی و امنیت هستیم ولی مشکل اینجاست که می خواهیم این ها را از فردی دیگر دریافت کنیم. درست است که همسری مهربان می تواند تا حدی ایمنی و امنیت عرضه کند اما نمی تواند تمام ان را فراهم کند. و نباید هم مجبور به این کار شود. اما وقتی نمی توانید با واقعیت کنار بیایید کسب اطمینان بیرونی به نظر تنها راهی است که کمک خواهد کرد. 

طبق مطالعات کلینیک روانشناسی ممکن است دنبال اطمینان از احساسات همسرتان از روی اعمالش و نشانه های دیگری باشید که عادی است اما اگر هر عمل او را زیر ذره بین بگذارید و واکاوی کنید، ابن کار مسئله ساز می شود. فرد اطمینان طلب در چنین شرایطی منطقی فکر نمی کند و تحت کنترل اضطراب و هیجانات شدید خود است. و در چنین شرایطی اگر همسرتان به شما اطمینانی که می خواهید را بدهد احساس خوبی پیدا می کنید. به خاطر تصدیق پاسخ مثبت و اطمینان دادن وی احساس ارامش می کنید ولی این موقت است. 

ابن اطمینان ها همواره تاثیر موقتی خواهند داشت و دردی را دوا نخواهند کرد و شما همواره درگیر ابن چرخه خواهید بود. و در نهایت خواهید دید که این مسئه ربطی به بیرون ندارد و به درون ما بستگی دارد. 

نیاز به امنیت عاطفی چیزی جهان شمول و عادی است و جست و جو برای امنیت و اطمینان کاملا طبیعی است اطمینان طلبی فقط مربوط به روابط نیست و افراد به دلایل محتلف و به شیوه های گوناگون در طلب اطمینان هستند. برخی از افراد از خانواده و یا دوستان خود به دنبال این اطمینان طلبی هستند. ما فکر می کنیم اگر تلاش کنیم و زمتن بگذاریم می توانیم پاسخ خود را پیدا کنیم. گاهی همسرتان نشانه های واقعی از خود بروز می دهد مبنی بر است که شما را دوست ندارد و یا به شما احترام‌ نمی‌گذارد. اگر با شما صادق نباشد و و در جمع شما را تحقیر کند و‌کنترلتان کند و این چیز ها هشداری اشکار است و تعجبی ندارد که از عشق او مطمئن نباید. برخی از افراد حتی با وجود این که چیزهایی که می خواهند را می شنوند و عشق را از طرف مقابل دریافت می کنند باز هم کافی نیست. در واقع این اضطراب ها در چنین حالتی هیچ پایه و اساسی ندارد و باید به درون خودتان مراجعه کنید. 

دلایل مهر طلبی چیست؟ 

باورهای بنیادین و چیزهایی که به خودمان می گوییم. 

طبق نظر روانشناس خانواده یکی از دلایل اصلی که به دنبال اطمینان طلبی در رابطه هایمان هستیم به این دلیل است که بار اساس باورهای بنیادین خود زندگی می کنیم. این ها ممکن است ریشه در کودکی داشته باشند که طی رابطه یا پی از ان بروز می کنند. یا در زمان های دیگر اتفاق می افتد. این باور ها ی درونی عمیق هستند که ما ان ها را به عنوان حقیقت پذیرفته ایم. مانند من به قدر کافی خوب نیستم و یا من نمی توانم به کسی اعتماد کنم ….و با تکرار این ها داستان هایی می شوند که به ان ها باور پیدا می کنیم و به عنوان مسیر زندگی می پذیریم. 

نگاه به گذشته: 

ما ان ها را در طی مسیر زندگی و در مواجهه و واکنش به رویداد های مهم زندگی گرداوری می کنیم. لازم است نگاهی به گذشته بیندازید تا ریشه ی باورهای مضر را پیدا کنید. 

واکاوی گذشته نشان خوبی از رفتارهای ما در حال حاضر می دهد. 

طبق نظر مشاور ازدواج همچنین باید مسائل خانوادگی را نیز واکاوی کنید . یادداشت های روزانه روش خوبی برای بررسی این عوامل است اما در صورت امکان ، انجام تمام این کار ها  با درمانگر مناسب تر خواهد بود. اگر با آسیب های جدی در گذشته دست و پنجه نرم می کنید این کار بسیار موثر است. ضمن این که واکاوی گذشته می تواند به روشن شد دلایل رفتارهای ما کمک زیادی کند اما این فقط بخشی از فرایند درمان است . در واقع ابزاری است برای ما تا به پیش برویم. با داشتن دیدگاهی روشن از گذشته می توانیم تاثیرمنفی آن روی حال و آینده را خنثی کنیم. شناسایی ریشه باورهایمان کمک می کند باورهایی که برایمان آسیب زا هستند را ریشه کن کنیم. 


سبک های دلبستگی:

همه ی ما یک سبک دلبستگی مشخص در کدکی پیدا می کنیم که تاثیر عمده ای بر نحوه ی شکل دهی دلبستگی زناشویی در بزرگسالی ما دارد و به آن نظریه ی دلبستگی می گویند. شناسایی سبک های دلبستگی اضطرابی ، اجتنابی و ایمن می تواند به ما در ارتباط کمک کند و از بسیاری مشکلات دوری کند. این موضوع نیز بسیار گسترده است که می توانیم به طور جداگانه به آن بپردازیم و همچنین از افرادی متخصص در کلینیک مشاوره کمک و راهنمایی دریافت نمایید.