یکی از مواردی که بیش از هر چیز دیگری برای حرکت دادن خودتان در مسیر رشد شخصی و ایجاد رضایت بیشتر و رسیدن به روابطتان ، کارتان و وسعت بخشیدن به درونتان نیاز دارید این است که شما به عشق بیشتر نیاز دارید. طبق نظر مشاور خانواده داشتن اعتماد به نفس بیشتر، والد و همسر مهربان بودن، سختگیر بودن نسبت به خود، شجاعت برای غلبه بر ترس ها و استرس کمتر و .. همگی با عشق بر خود به وجود خواهد آمد.

این عشق عشقی نیست که از دیگران دریافت کنید بلکه عشقی است که باید به خودتان بدهید و تنها چیزی است که عامل انگیزه بخشی است که برای انعطاغ پذیری، پذیرا شدن و تغییر یافتن به شما کمک خواهد کرد. پس باید یاد بگیرید که چگونه به خودتان عشق بورزید.تجربه ی عشق ورزیدن چیزی نیست که به واسطه وقوع یک حادثه بیرونی یا انجام یک رفتار خاص رخ دهد. عشق می تواند تنها از درون رخ دهد و شما می توانید بیاموزید با انجام دادن کارهایی در بیرون مراقبت کنید اما دوست داشتن خودتان، منحصرا از درونتان باید ظهور کند. عشق ورزیدن به خود تنها محبت کردن و انجام رفتارهای مشفقانه نیست بلکه شناسایی هویت واقعی خودتان است. 

نخست خودتان را دوست بدارید.

ما معمولا تلاش می کنیم خود را از الگو ها و نا امنی هایمان بترسانیم و تلاش می کنیم عشق همراه خشونت حکمت و جرات خود را نشان دهد. این کار نتیجه ای ندارد . تنها عشق ، شفقت و محبت به خود اجازه می دهد که دیگر نترسید . هر انسانی نمی تواند عمیقا از طریق چیزی به جز عشق تغییر کند. و نمی توانید خودتان را به خاطر کار درستی که اجام داده اید بترسانید . برای انجام کار درست باید به خودتان عشق بورزید. برخی از اوقات اگر انگیزه پیدا نکنیم یا با عشق رشد یابنده محیطی امن به وجود نیاوریم، احتمالا فکر می کنیم که سخت گرفتن به خود تنها راهی است که از طریق آن می توانیم خود را رشد دهیم و پیشرفت کنیم. و توانمند سازی ما به این معنی است که بتوانیم اهداف خود را به این طریق پیش ببریم. 

طبق نظر مشاور روانشناس تهدید و ترس شیوه های بی رحمانه نفس هستند و ما معمولا آموخته ایم که از این شیوه ها استفاده کنیم چون این ها تنها چیزهایی است که ما مشاهده کرده ایم یا با آن ها رو به رو شده ایم. عشق همیشه در زندگی محرک بزرگی است. زمانی که خودتان را واقعا دوست داشته باشید رشد خواهید یافت و شما نباید خودتان را از چیزی بترسانید بلکه باید به خودتان عشق بورزید. و باید از طریق دوست داشته شدن رشد کنیم.اگر که خودتان را بترسانید باعث خواهد شد که هیچ وقت نتوانید کاری را به درستی انجام دهید و ترس شاید به طور موقتی به شما انگیزه بدهد اما در نهایت، شما را دچار آسیب می کند. ترس باعث ایجاد محدودیت می شود .

اگر که از ترس استفاده کنید، به ناچار دست به شورش خواهید زد و ای شورش علیه خودتان خواهد بود و شما به سرزنش خودتان خواهید پرداخت و این نشان می دهد که شما عاشق خودتان نیستید و دچار ناراحتی و رنج زیادی خواهید شد. 

پویایی در رابطه شما با خودتان همیشه یک طرح کلی برای پویایی رابطه تان با دیگران است. بنابراین وقتی از عادت ترساندن یا به هراس افکندن خود پیروی کنیم، و به همین ترتیب اطرافیانمان را نیز تهدید می کنیم. استفاده از ترس برای کنترل دیگران، ربطی به قدرت ما ندارد و عشق با ترس به وجود نمی آید. ترساندن یعنی شما توانایی رشد دادن مردم را تا اوج توانایی و استعدادشان که عشق باشد ندارید. و زمانی که مرم از شما بترسند یعنی شما عشق ورزیدن و رسیدن به تمام هدف ها را از دست داده اید. 

ما چه زمانی خودمان را دوست داریم؟

برای این که خودتان را دوست داشته باشید، شرایط لسرار آمیز برای خودتان تعیین نکنید و زمانی که فهرستی از آن ها تهیه کنید که این شرایط چقدر زیاد است و امکان برآورده ستختن آن ها کم است و فکر می کنید که پس دوست داشتن خودتان دشوار است. عشق ورزیدن به خود یعنی این که خودتان را به همان صورت که هستید، دوست بدارید و عشق ورزیدن یعنی پذیرش خصوصیات انسانی خودتان در تمام نمود های آن، یعنی لذت و درد، وحشت و پیروزی تان. عشق ورزیدن به خود یعنی مهربان بودن با خود و مجازات نکردن خودتان برای هر احساسی که دارید. عشق ورزیدن به خود یعنی ارزش قائل شدن برای خود. یعنی به خودتان برای جرات مندی، تمام کارهایی که آموختید، رشد کردن و شفا یافتن، آگاهی، و ... افتخار کنید. دوست داشتن خودتان تاثیر بزرگی در رابطه تان خواهد داشت و باعث خواهد شد که نسبت به اطرافیانتان تغییراتی ببینید. یعنی دیگران زمانی برای شما ارزش قائل خواهند بود و شما را دوست خواهند داشت که در ابتدا شما خودتان را دوست داشته باشید و برای خودتان ارزش قائل باشید. و در نتیجه رابطه ی خوبی را تجربه خواهید کرد اما در غیر این صورت مشکلات زیادی را تجربه خواهید کرد زیرا که به دلیل عدم ارزش قائل شدن به خودتان دیگران نیز برای شما ارزشی نخواهند گذاشت. همچنین زمانی که خودتان را دوست داشته باشید کمتر به دنبال عیب جویی و سرزنش خودتان خواهید بود و در واقع به این خودآگاهی می رسید که به جای سرزنش کردن خودتان به دنبال انجام درست امور باشید. زمانی که بر اساس این قانون رفتار ها و عادت هایتان را شکل دهید حس بهتری را در وجودتان و زندگی تان تجربه خواهید کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با مرکز روانشناسی در ارتباط باشید و مهارت های لازم را به دست بیاورید.