در زندگی ، مشکل بسیاری از ما این است که فکر می کنیم مستحق عشق زیادی نیستیم . و به طرز نا خود آگاه به شما می گوید استحقاق عشقی را ندارید که خود آگاه فکر می کنید مستحق آن هستید . تحقیقات روانشناسی مشاوره نشان می دهد که اگر در کودکی به این نتیجه رسیده بودید که دوست داشتنی نیستید ، مشکل می توانید به سمت خود عشق جذب کنید . 

در کودکی هر آن چه که پدر و مادرمان به ما می گفتند ، باور می کردیم ما آن ها را دوست داشتیم و آن ها تنها صاحب اختیاراتی بودند که ما می شناختیم . و اگر یکی از آن ها می گفت که ما به اندازه ی کافی خوب نیستیم ، باهوش نیستیم یا دوست داشتنی نیستیم ، بعضی از ما ، حرف آن ها را باور می کردیم ، حتی اگر هرگز آن کلمات را به کار نمی بردند ، ولی با بی مهری با شما برخورد می کردند و باز هم نتیجه می گرفتید که دوست داشتنی نیستید و در نهایت وقتی که بزرگ شدید به کسانی علاقه مند می شوید که شما را دوست ندارند و با شما بدرفتاری می کنند یا در علاقه مند شدن به کسی مشکل خواهید داشت . 

طبق نظر مشاوره قبل ازدواج ایرانیان مشکل عمده ای که در مورد اعتماد به نفس پایین وجود دارد ، این است که ممکن است که حتی متوجه نباشید که رفتار خوبی با شما ندارند . کسانی که اعتماد به نفس کمی دارند ، یا دوست داشته نشدن از طرف همسرشان را توجیه می کنند یا این که خود را به دلیل رفتار او سرزنش می کنند . 

آیا شما از این که دوستتان بدارند ، احساس گناه می کنید ؟

در برخی موارد ، عدم اعتماد به نفس ما ، نه به دلیل تاثیر والدین ، بلکه به دلیل احساس گناه یا شرمی است که از دوران کودکی تا به حال با خود جمع کرده ایم . اگر به دلیل کاری که در گذشته انجام دادید ، هنوز خود را نبخشیده اید و خود را مسئول کسی می دانید ممکن است احساس کنید که لایق دوست داشته شدن نیستید . 

همانطور که گفتیم والدین تاثیر بسیار مهمی در اعتماد به نفس و آینده ی فرزندان دارد . زمانی که فردی با اعتماد به نفس کم وارد رابطه می شود ممکن است که با بسیاری از موارد در زندگی مشترکش رو به رو شود برای مثال ممکن است که فرد مقابلش در ملاقات ها و قرار هایشان بد قولی کند و توضیحی برای آن ها ندهد . کسی که با چنین فردی وارد رابطه شده احتمالا در گذشته والدینش به او می گفتند که کسی نخواهد شد و به جایی نخواهد رسید و در نتیجه خود را لایق دوست داشتن ندانسته و در آن رابطه هر نوع مشکلی را به این موضوع ربط خواهد داد که لایق دوست داشته شدن نیست و در نتیجه هر گونه ضعیف عمل شدن از سوی فرد مقابل را جدی نخواهد گرفت .بر اساس مطالعات مرکز روانشناسی تخصصی ایرانی افراد برای این که بتوانند رابطه ای لذت بخش و موفق را تجربه کنند باید اعتماد به نفس خود را تقویت کنند و به خود شناسی بپردازند . تحلیل اتفاقات گذشته از سوی فردی متخصص و آگاه شدن از دلایل کمبود اعتماد به نفس و انجام دادن رفتار هایی و فعالیت ها و تمرین هایی برای افزایش اعتماد به نفس می تواند زندگی شما را در انواع ابعاد زندگی شغلی ، دوستی ، تحصیلی ، ازدواج و خانواده موفق گردامند و از بسیاری از مشکلات و آسیب هایی که می تواند برای شخص وارد شود بکاهد . 

چرا برخی از رابطه ها سرانجام خوشی ندارند ؟

طبق نظر مشاوران تلفنی کشور روابط به دلیل متفاوتی ممکن است که دچار بحران و یا شکست شود . ممکن است که با فرد مناسبی رابطه ای را شروع کرده باشید ولی مهارت های مهر ورزی را ندانید و به شکل صحیح انجام ندهید . یعنی ممکن است که عادت های ارتباطی ضعیفی داشته باشید و ندانید که چگونه ارتباط درست برقرار کنید و صمیمیت ایجاد کنید و یا ندانید که چگونه خواسته های خود را مطرح کنید و در نتیجه خودتان احساس انزجار کنید و یا از رابطه تان به طور کامل غافل هستید . حالت دیگر این است که به طور کامل با فرد نا مناسبی هستید و عشق و سبک زندگیتان به طور کامل با فرد انتخابی متفاوت است و هیچ گونه تفاهمی با هم ندارید و یا ارزش های مشترک بین شما و همسرتان یکی نیست و بسیا متفاوت است و برای خودتان ارزش های مسترکی خلق نکرده اید و نداشته اید و یا همسر شما عیب و نقش های بزرگی دارد که ازدواج نا موفق را رقم می زند . برای مثال درگیر شدن فرد با بیماری های روانی شدید ، اعتیاد  و مصرف مواد مخدر، اختلالات جنسی ،خشم و پرخاشگری ، رابطه با کسی که درگیر رابطه ی قبلی خود است و یا کسی که بلوغ فکری و جسمی و عاطفی نرسیده باشد می تواند خطرات بسیاری را در ازدواج و زندگی مشترک به همراه داشته باشد . زمانی که شناخت کافی از خود و احسااست و هیجانات خود داشته باشید می توانید نسبت به انتخاب خود نیز دقیق تر عمل کنید و از احتمال شکست به میزان زیادی بکاهید .