خانواده درمانی در کلینیک روانشناسی انتخاب نو به حل مشکلات روابط اعضاء خانواده با یکدیگر می پردازد. روانشناس خانواده درمانی برای بر طرف نمود مشکلات اعضاء روشها و کمک های زیادی به افراد در مرکز مشاوره به افراد ارائه می دهد که نه تنها مشکلات آنها را حل می نماید بلکه با آموزشهای مناسب به افراد کمک می کند تا در زمان ایجاد بحران های زندگی چگونه همبستگی و رابط خود با یکدیگر را حفظ نمایند و حتی به بهبود آن به افراد کمک می کند. این آموزشها باید در بهترین مراکز مشاوره و تحت نظر متخصص روانشناس خانوده انجام گیرد زیرا ممکن است راهنمایی های غیر تخصصی باعث حاد تر شدن مشکلات گردد.

روانشناس خانواده در مرکز مشاوره انتخاب نو برای حل مشکلات خانواده جلسات مشاوره را به صورت گروهی و تک نفره برگزار می نماید. متخصص روانشناس خانواده در کلینیک روانشناسی تلاش می نماید تا احساسات افراد را جریحه دار نکرده و جانب هیچ کسی را نگیرد تا افراد احساس شرکت در مبارزه ننمایند و در روند درمان همکاری لازم را بنمایند. روانشناس خانواده مرکز مشاوره انتخاب نو تلاش می نماید تا رازداری کامل را درباره تمامی اعضاء خانواده رعایت نماید زیرا گاهی افراد مسائلی را با مشاور خانواده درمیان می گذارند که تمایل ندارند دیگر اعضاء از آن اطلاع یابند و این وظیفه مشاور خانواده خوب می باشد که این اطمینان را برای افراد ایجاد نماید.


بهترین مشاور خانواده ابتدا تلاش می کند تا افراد به تعریف واحدی درباره مشکل خود برسند و آن را به صورت مسئله تعریف نمایند ، برای این کارروانشناس خوب خانواده از افراد می خواهد تا هر یک مشکل خود را یاداشت نمایند، این کار به افراد این امکان را می دهد تا مشکل ایجاد شده را از زاویه های مختلف دیده و مورد برسی قرار دهد و احساس یکدیگر را نسبت به مشکل خانواده بدانند. این روش در خانواده هایی که تعامل کمی با یکدیگر دارند کاربرد بسیار زیادی دارد . مشاور روانشناس در طی جلسات مشاوره سلامت روانی خانواده افراد را راهنمایی می کند تا چگونه به شکلی که عنوان مشکل مجدد باعث درگیری نشود آن را عنوان کنند.

حل مسئله مرحله بعدی در خانواده درمانی مرکز مشاوره انتخاب نو را تشکیل می دهد. روشهای حل مسئله بسته به مشکلی که وجود دارد و همچنین فرهنگ و سطح اجتماعی و مالی خانواده متفاوت می باشد . متخصص روانشناس که در طی مراحل اولیه در کلینیک روانشناسی خانواده سعی نموده تا به درک صحیحی از سطح فرهنگی و اجتماعی خانواده دست یابد ، روشی مطابق با شرایط خانواده ارائه می دهد. دکتر روانشناس خانواده در مرکز مشاوره خوب انتخاب نو در همان ابتدا روش حل مسئله را به افراد ارائه نمی دهد و از افراد می خواهد خود روشهایی که برای حل مسئله مورد نظر دارند را ارائه دهند و در طی جمع بندی هایی که انجام می دهد افراد به حل مشکل خود دست یابند.

متخصص روانشناس در بهترین مراکز مشاوره خانواده تهران همچون کلینیک روانشناس انتخاب نو با راهنمایی کردن افراد به فعال شدن ذهن آنها کمک می کند و با آموزشهایی که طی روند درمانی به افراد می دهد نه تنها باعث می شود تا مشکل خانواده بر طرف گردد بلکه باعث می شود چون افراد برای دست یابی به موفقیت تلاش نموده اند ، یادگیری بیشتری داشته باشند و در شرایط مشابه از اطلاعات خود استفاده نمایند.