افراد سایکوپات سابقه ی بازداشت یا داشتن مشکلات قانونی را دارند و به خاطر نفع شخصی دروغ می گویند و دیگران را فریب می دهد . طبق مطالعات مشاوران بهترین مرکز روانشناسی چنین افرادی تکانشی و بدون برنامه هستند و از درک عواقب کارهایشان آگاه نیستند و هیچ اهمیتی برای سلامتی و رفاه شما قائل نیست و در زمینه ی شغلی ثبات ندارند و  از همه مهم تر این که این افراد روحیه ی پشیمانی و عذرخواهی ندارند و به خاطر صدمه ی مالی و بد رفتاری هایی که دارند بی تفاوت است و بهانه می تراشد . 

زندگی با فرد سایکوپات چگونه است ؟

اگر چه رابطه با چنین فردی ممکن است سریع پیش برود ولی بعد از مدتی متوجه خواهید شد که ادامه زندگی با چنین فردی دشوار است . در چنین رابطه ای شما حس خواهید کرد که مبدل به کارآگاه ، پلیس ، قاضی و .... شده اید . از آن جایی که رفتار های چنین فردی غیر مسئولانه و بر اساس هوا و هوس است شما مجبور خواهید شد که نقش های خود را تغییر دهید . در رابطه با چنین فردی محدودیت هایی را به شما تحمیل می کند ، و تنها هنگامی که تصمیم قاطع به ترکش بگیرید ، برای آن که همچنان به سوء استفاده از شما ادامه دهد ، زبان چرب و نرم خود را به کار می گیرد و اشک تمساح می ریزد و قول می دهد که برای همیشه دروغگویی ، فریبکاری و سوء استفاده گری های خود پایان دهد . 

بر اساس نظر متخصص روانکاو اگر شما عاشق چنین فردی شده باشید ، باید بدانید که او احتمالا در نحوه ی برخوردش با شما ایرادی نمی بیند در واقع او درد را نمی فهمد . تحقیقاتی انجام داده اند که در آن زمانی که افراد ضد اجتماعی در حال تماشای صحنه های غمناک ، وحشتناک ، خوشحال کننده و خشم آور هستند ، مغز آن ها از لحاظ هیجانی در مقایسه با دیگر افراد ، واکنش کمتری از خود نشان می دهند . به عبارت دیگر مغز آن ها توانایی هم حسی با دیگران را ندارد یعنی آن ها هر چقدر هم تلاش کنند نمی توانند احساس کنند که شما چه حسی دارید . این شخصیت بسیار حقه باز و متقلب می باشد یعنی این که محبوب ضد اجتماعی شما به خوبی می داند تا چه حدی می تواند شما را تحت فشار قرار دهد و تا چه اندازه اجازه می دهد که قوانین و ارزش های شما را زیر پا بگذارد و توقعات شما را نادیده بگیرد . در ارتباط با چنین فردی احساس عذاب آور شک و تردید شما نسبت به شریک زندگی خود ، به جایی می رسد که نمی دانید چه چیزی را باور کنید یا نکنید . اگر شما به شدت عاشق او شده باشید آن گاه نسبت به هر حرکت ، انگیزه ، رفتار و توجیهات مشکوک خواهید شد . و همواره مجبور خواهید بود که مانند پلیس رفتار های او را در نظر بگیرید . این نارحتی زمانی نیز پیش می آید که می بینید فرد مقابل به خاطر کار های نا شایست خود ، احساس پشیمانی نمی کند . و اگر احساس بدی به او دست دهد به خاطر این نیست که شما ناراحت هستید بلکه به خاطر این است که چرا طوری رفتار کرده است که شما متوجه دروغ یا کار بدش شده اید . به یاد داشته باشید که چنین فردی قادر به تشخیص احساس آزردگی شما نیست اگر چه همه ی ما دوست داریم که در رابطه مورد عشق و محبت و توجه قرار بگیریم اما باید بدانیم که وقتی فرو مقابل ما ضد اجتماعی است ، چنین چیزی رخ نخواهد داد . چنین فردی در مقابل درد و رنج دیگران بی تفاوت است و حتی ممکن است با بی رحمی برخورد کند . اگر شما از او توقع داشته باشید که احساسات شما را درک کند ، با ناکامی رو به رو خواهید شد . در رابطه با چنین فردی متوجه خواهید شد که او فردی بی عاطفه و سطحی می باشد .

طبق گفته ی بهترین سکس تراپ عهد و وفاداری جنسی یکی دیگر از مشکلات شایع در این افراد است و می توان گفت که یکی از ویژگی های اصلی فرد ضد اجتماعی ، بی وفایی جنسی و ارتباط با تعدادی افراد جنس مخالف در یک زمان است و به همین دلیل رابطه ی آن ها با جنس مخالف شکننده و کوتاه مدت خواهد بود . یک فرد دارای شخصیت ضد اجتماعی کنترل کمی روی تکانه های جنسی و پرخاشگری خود دارد و قادر به برون ریزی چنین تکانه هایی نیست و شما ممکن است که بار ها با اجبار به روابط جنسی با او پرداخته اید و زمانی که مخالفت کرده اید با پرخاشگری شدید او مواجه شده اید . 

طبق نظر روانشناس نوجوان خوب عدم مسئولیت پذیری مزمن یک فرد ضد اجتماعی در غالب موارد موجب قطع رابطه خواهد شد . و در زندگی مشترک با چنین فردی همه ی مسئولیت های مالی ، شغلی و حتی تربیت فرزندان نیز به دوش شما خواهد افتاد . زمانی که از او بخواهید تا مسئولیت های زندگی مشترک را به عهده بگیرد شما را سرزنش خواهد کرد که پرتوقع هستید و یا نسبت به آن ها بی تفاوت خواهد بود و یا بهش ما قول اصلاح کردن خودش را خواهد داد . بعد از مدتی از رابطه با چنین فردی احساس خواهید کرد که با کودکی سرکش رو به رو هستید نه با فردی بزرگسال .