عشق سالم از خودمان آغاز می شود. عشق ورزی و دوستی با دیگری، ما را به خویشتن رجعت می دهد و عشق ورزی به خود ، موجب می شود روابط صمیمانه خود را با دیگران بهبود ببخشیم. طبق نظر مشاور قبل ازدواج اغلب اوقات ما فقط به دنبال ارتباط با فرد دیگری هستیم و بی انکه اصلا به خویشتن خود نگریسته باشیم . در چنین شرایطی خود را در معرض رخداد ها قرار می دهیم و به احساس انتظار و وابستگی محکوم می شویم. 

چالش صمیمیت و دوستی، فرد را به تحلیل خویشتن خود فرا می خواند. این امر به توانایی هر یک  از طرفین برای برآوردن نیازهای عاطفی فرد مقابل هنگام بروز تضادها بستگی دارد. به این معنی که به جای دست روی دست گذاشتن و توقع از دیگری، خودش دست به کار می شود. این تعهدی عمیق نسبت به خویشتن و نیز نسبت به زندگی است. رها کردن آگاهانه عواملی که موجب تحقیر و رنج ما می شوند و بنابراین انتخاب آن چه برایمان بهترین است نیز کار کمی نیست. ما با عوامل ویرانگر و نابود کننده زندگی پیوندی واقعی را تجربه می کنیم، چنانچه گویی عادت بد نفرت و تضاد درونی، ما را از به دست آوردن موهبت های زندگی باز می دارد. برای مثال همه ما می دانیم کمی نرمش بدنی در روز مفید است ولی با این حال بسیاری از افراد با وجود دانستن این موضوع، همچنان به تنبلی و سستی ادامه می دهند و در دل امید دارند مانند جادویی آن ها را از بیمار شدن محافظت خواهد کرد.

و به همین صورت ترجیح می دهیم در این خوب و خیال باشیم که عشق شور انگیز همه چیز را عوض خواهد کرد و دیگر لازم نخواهد بود مسئولیت زندگی مان را به عهده بگیریم. اما، کمی تمرین عشق ورزی به خود در هر روز می تواند حالمان را تا حد زیادی بهبود دهد. ما باید نسبت به خویشتن خود آگاه باشیم نسبت به رنج و غم ، توجه به خود، توام با مهربانی و بدون قضاوت ، می تواند تغییر مهمی صورت دهد. اگر مقداری از دلسوزی و توجهی که نثار دیگران می کنیم به خودمان اختصصا دهیم قلبمان شفا پیدا خواهد کرد. این شفقت، اساس احترام به خود و اساس عزت نفس است. برای این کار ، روزانه چند دقیقه تمرین کافی است. 

طبق نظر بهترین مشاوره خانواده اگر خودمان را دوست نداشته باشیم، هیچ رابطه عاشقانه ای بین ما و دیگری ممکن نخواهد بود. به این معنا که با خودمان رفتار خوبی داشته باشیم و به جای توقع های بی رحمانه، با خود مدارا کنیم. یعنی از شرایط دوران کودکی که در آن هر چیزی بر حسب اتفاق رخ می داد، گذر کنیم و تبدیل به فردی بزرگسال شویم که مسئول چگونگی احساس خویش است. به علاوه، دوست داشتن خود، برای این است که باید شرایط درونی خوبی را در خود پرورش دهیم. 

بهترین راه برای اجتناب از کشیده شدن به سمت کسی که هیچ فایده ای برایمان ندارد و تنها ما را وادار به تکرار گذشته می کند، و کشش به سمت کسی که برای مان آرامش و شادمانی درونی ارمغانمی آورد حرکت کنیم. 

دوست داشتن خود یعنی زندگی کردن با عشق به آن چه به ما اعطا می شود نه درخواست کمبودهایمان.

مفهوم سختی ها:

طبق نظر مشاور قبل ازدواج راه دیگر برای مراقبت از خودمان این است که به هر رابطه ای از این منظر بنگری که زندگی درونی ما را چگونه تحت تاثیر قرار می دهد و سپس نسبت به حفظ یا حذف آن تصمیم بگیریم. شاید ناچار شویم به برخی از روابط پایان دهیم یا این که به منفی بودن آشمار برخی از روابط پی ببریم. زیرا جدایی از آن ها برایما رنج بسیاری به دنبال خواهد داشت.مهم است که خودمان را به خاطر چنین دلبستگی هایی ببخشیم و ان ها را به طور کامل حفظ نماییم. تا بتوانیم به کمک این تجربه به آگاهی و خرد عاطفی دست پیدا کنیم. 

وقتی می پذیریم و تصدیق می کنیم که رخداد های کوچک یا بزرگ زندگی، تاثیرات نهانی خواسته هایمان هستند که نمی خواهیم به اندازه کسانی که برایمان عزیز هستند به آن ها اهمیت بدهیم دیگران را از مسئولیت در قبال خودمان رها می کنیم و تقصیر پدر و مادر و دیگران نیست و مسئولیت کامل آن چه را که در درونمان می گذرد، می پذیریم و آن گاه این احتمال وجود دارد که در سختی هایی که تجربه می کنیم، به برخی معانی دست پیدا کنیم. 

در حالت کلی می توان گفت که عشق ورزی و شفقت به خود باعث خود آگاهی و شناخت خود خواهد شد و شما مسئولیت اتفاق هایی که برایتان می افتد را می پذیرید و در درون خود آن را حل می کنید. زمانی که اتفاقات را به خاطر دیگران می بینید و آن ها را سرزنش می کنید رابطه هایتان سست تر خواهد شدو ناراحتی بیشتر خواهد شد و لی قبول مسئولیت آن ها می تواند به شما دیدگاه متفاتی دهد تا در حل آن ها موفق باشید. همچنین دوست داشتن خود در ابتدا اهمیت دارد. دیگران زمانی شما را دوست خواهند داشت و عشق ورزی را دریافت خواهید کرد که خودتان را دوست داشته باشید و در قدم اول به خودتان ارزش قائل باید و با ارزش قائل شدن به خودتان دیگران نیز به شما ارزش خواهند داد و رابطه موفقی را تجربه خواهید کرد در غیر این صورت با ناراحتی های زیادی مواجه خواهید شد. پس اولین قدم برای موفقیت در روابط و هرگونه عملکرد دیگری خوذتان را دویت داشته بشید و راه های موثر در این زمنیه را یاد بگیرید و تا با اعتماد به نفس کافی زندگی کنید و از آن لذت ببرید. برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز مشاوره تهران در تماس باشید.