افرادی که دچار وسواس وابستگی عاطفی هستند، هواره منتظر این هستند که فردی وارد زندگی شان بشود و آن ارتباط و زندگی سرشار از عشق باشد. در چنین شرایطی فرد به طور نا خودآگاه گرایش به فرد دارد و آن را از آن خود می داند. اغلب این افراد به کسی که چنین احساسات عاشقانه ای را می ورزند که یا از طرف مقابل طرد شده اند و یا به خاطر دلایلی مانند نا همسانی و هم کفو نبودن میانشان، برایشان دست نیافتنی تلقی می شود. و اگر فرد مورد علاقه شان آن ها را به هر دلیلی طرد کند و یا ترک کند، به رفتار و اعمال غیر معقولانه و حتی خود تخریبی دست می زنند.

از نظر روانشناسی، وسواس در دو نوع است که شامل وسواس فکری و وسواس عملی می باشد. و به تکرار و اصرار بر انجام مکرر رفتار ها و بروز تفکراتی گفته می شود که فرد از مهار و متوقف کردن آن ها در بیشتر موارد ناتوان است و اگر در برابر چنین رفتارهایی مقاومت کند او را دچار اضطراب شدیدی می کند. به عبارتی تکرار برخی رفتار ها و افکار تکراری  مانند وسواس شست و شو و وسواس فکری شمارش اعداد است. 

طبق گفته سکس تراپ وسواس عاشقانه هم مرد و هم زن را می تواند درگیر خود کند و هر یک از آن ها می تواند هم به این نوع وابستگی عاطفی وسواس گونه و ظاهرا عاشقانه به فرد دیگری مبتلا شوند و یا هدف فرد دیگری قرار بگیرند. چنین افرادی ممکن است که در سایر بخش های زندگی شان کاملا طبیعی و منطقی برخورد کنند و تمام ابعاد زندگی آن ها را تحت تاثیر قرار ندهد و ممکن است که یا در برخی زمینه ها، نارسایی و نا کارآمدی نشان دهند مانند اعتیاد به موارد مخدر، الکل، قمار یا اعتیاد و .... افرادی که در گیر با چنین فردی می شوند ممکن است در ابتدا برایشان بسیار جذاب و شیرین باشداما پس از گذشت مدت زمان معین احساس اسارت می کنند و حس می کنند که آزادی لازم را ندارند و به این نتیجه می رسند که زندگی اش دستخوش اضطراب، درگیری های فکری عاطفی و حتی ترس از آزار و اذیت و تهدید می شود.

طبق نظر مشاور تلفن وسواس عشقی، مجموعه ای از تناقضات است که هیچ شباهتی به عشق واقعی ندارد، بلکه کشش و اصرار شدید بر چنین احساسی، بیشتر شبیه اشتیاق بیمارگونه برای داشتن کسی است، چنان چه حتی اگر با فرد مورد نظر رابطه داشته باشند، برایشان کافی نخواهد بود. چنین رابطه ای ابتدا به نظر کاملا قوی و اطمینان بخش شروع شده است، اما به مرور زمان خواسته ها و تقاضاهای زیاد و کنترل و وسواسی که فرد عاشق در این مسیر از خود نشان می دهد، رفته رفته طرف مقابل را به سمت ترک رابطه می کشاند. 

این دسته از افراد در حالت کلی بر احساسات خود کنترل ندارند و تنها نیازهای عاطفی وسواس گونه و افراطی و وابستگی هایی که به طرف مقابل دارند، آن ها را هدایت می کند که این رفتارها به قیمت قربانی شدن یا نادیده گرفته شدن خواسته ها و نیازهای فرد مقابل تمام می شود، در حالی که عشق سالم و منطقی مبتنی بر اعتماد و توجه و احترام متقابل است. وسواس عشقی دارای مقدار زیادی از احساس مالکیت و ترس از دست دادن فرد مقابل و حسادت است و حتی ممکن است خشونت نیز به وجود بیاید و این برای افراد خطرهایی را به همراه خواهد داشت. و در حالت کلی می توان گفت که در رابطه عاشقانه وسواس گونه ، اطمینان خاطر و آرامش و آزادی و اختیار وجود ندارد. 

از کجا بفهمیم که عشق وسواسی داریم؟

طبق مطالعات مشاوره روانشناسی نمی خواهیم که به هر عشقی قوی و دلبستگی برچسب وسواس عشقی بزنیم ولی تفاوت احساسات وسواس گونه و افراطی با عشق سالم در این است که نوع و شدت چنین عواطفی در جهت رشد سازنده نیست . چنین افرادی  خانواده ، دوستان و نزدیکانشان را کنار می گذارندو حتی فعالیت ها و کارهایی را که قبلا انجام می دادند را رها می کنند و در نتیجه دنیای خود را کوچک تر می کنند ولی از این طرف  انتظاراتشان از طرف مقابل بیشتر و بیشتر می شود و از فرد مقابلشان اتظار دارند که مانند آن ها، توجه متقابل نشان دهند و در برابر خواسته ها و انتظاراتشان مقاومت نکنند. 

طرد شدن:

عشق های وسواسی آن قدر غرق در دنیای احساسات شدید و افراطی خود هستند که وقتی رابطه ای تمام می شود و فرد مقابل می خواهد آن را تمام کند، شدیدا در پذیرش و باور این پایان دچار مشکل می شوند و حتی ممکن است این حالات و فشار و تنشی که به آن ها وارد شده خودشان را بترساند. در هر صورت پایان رابطه ممکن است که برای هر فردی دشوار باشد ولی بعد از مدتی به زندگی خود بر می گردند و به راه خود ادامه می دهند  اما برای این دسته از افراد بسیار سخت و طاقت فرسا است و ممکن است دست به کارهای خطرناکی بزنند. اگر تصور می کنید که خودتان نیز ممکن است یکی از کسانی باشید که دچار وسواس عاطفی شده اید در مرکز مشاورین به شما کمک خواهند کرد تا راه و روش درست را پیش بگیرید و خود را از این عواطف و احساسات غیر منطقی رها سازید.