ارزش‌ها عمیق ترین خواسته‌های قلبی تان برای شیوه ای که می خواهید به عنوان یک انسان رفتار کنید، هستند. ارزش‌ها درباره آنچه شما می خواهید تا به دست آورید یا داشته باشید، نیستند. آن ها گونه ای که شما می خواهید به صورت همیشگی رفتار کنید یا عمل کنید، هستند. بهترین مشاور روانشناس بیان می کند که تقریبا صد ها ارزش متفاوت وجود دارد ولی در زیر لیستی از معمول ترین آن ها را معرفی می کنیم. به احتمال زساد همه‌ی آن ها شامل حال شما نمی شود. و به خاطر داشته باشید که هیچ ارزش درست و غلطی وجود ندارد. و فقط به این معنا است که ما سلیقه های متفاوتی داریم. و به طور مشابه، ما ممکن است ارزش های متفاوتی داشته باشیم. 

1)پذیرش: یعنی گشاده بودن و پذیرفتن خودم، دیگران، زندگی و غیره.

2)ماجراجویی: ماجراجو بودن و فعالانه تجربه‌های مهیج یا جدید را جست و جو کردن، ایجاد کردن و کشف کردن.

3)جسور بودن: با احترام در برابر حقوقم ایستادگی کنم و آنچه می‌خواهم را درخواست کنم.

4)اعتماد پذیری: قابل اعتماد بودن، اصیل و باصداقت بودن، صمیمی بودن و صادق بودن با خودم.

5)زیبایی: ستایش کردن، ایجاد کردن، پروراندن، به وجود آوردن زیبایی در خودم، دیگران و محیط پیرامون.

6)توجه: توجه کردن به خودم، دیگران و محیط اطراف.

7)رقابت کردن: به چالش کشیدن خودم برای رشد، یادگیری و پیشرفت.

8)شفقت: با دلسوزی برخورد کردن نسبت به افرادی که در رنج هستند.

9)پیروی: محترم شمردن قوانین و تعهدات و مطیع بودن نسبت به آن ها.

10)برقراری رابطه: مشارکت کامل داشتن با آن چه انجام می‌دهم و حضور کامل داشتن با دیگران.

11)مشارکت: کمک کردن یا ایجاد کردن تغییر مثبت در خودم و دیگران.

12)همکاری: همکاری و تشریک مساعی کردن با دیگران.

13)شجاعت: دلیر و شجاع بودن، ثابت قدم بودن در مواجهه با ترس، تهدید یا سختی.

14)خلاقیت: خلاق و نو آور بودن.

15) کنجکاوی: کنجکاو بودن، ذهنی باز داشتن و علاقه مند بودن به جستجو کردن و کشف کردن.

16)سخاوت: سخاوتمند بودن و سهیم کردن و اعطا کردن به خودم و دیگران.

17) قدردانی: قدردان و سپاسگزار جنبه‌های مثبت خودم، دیگران و زندگیو

18)استقلال: خود حمایت گر بودن و انتخاب کردن شیوه خودم برای انجام کارها.

19)صمیمیت: نشان دادن و ابراز خودم از نظر احساسی و جسمی در روابط شخصی نزدیک و در واقع باز و گشاده بودن.

20)صداقت: با خودم و دیگران صادق، راستگو و بی ریا بودن.

21)فروتنی: فروتن یا متواضع بودن، و اجازه دهم که دستاوردهایم خودشان را آشکار کنند.

22) تفریح: دوست داشتنی و سر خوش بودن، جست و جو کردن، ایجاد کردن و مشارکت در فعالیت های اکنده از خوشی.

23)انعطاف پذیری: به آسانی خودم را با شرایط در حال تغییر وفق بدهم و سازگار کنم.

24)بخشش: بخشنده بودن نسبت به خودم و دیگران.

25) دوستی: با دیگران مهربان و خوش مشرب و بشاش بودن.

26)انصاف: با خودم و دیگران منصف باشم.

27)هیجان: جست و جو کردن ، خلق کردن و مشارکت کردن در فعالیت های مهیج ، هیجان انگیز و پرشور.

28)ترغیب: تشویق کردن و پاداش دادن به رفتاری که برای خودم و دیگران ارزشمند است.

29) تساوی حقوق: با دیگران همان طور که با خودم برخورد می کنم،رفتار کنم و برعکس.

30)تناسب اندام: حفظ کردن یا بهتر کردن برازندگی ام؛ مراقب سلامت فیزیکی و روانی و آسایشم بودن.

31)آزادی: آزادانه زندگی کردن، انتخاب کردن چگونگی زندگی کردن و رفتار کردن یا کمک کردن به دیگران برای زندگی کردن .

32)رشد خویشتن یا خود آموزی: ادامه دادن به رشد، پیشرفت و بهبود مهارت، دانش، شخصیت و تجربه زندگی.

33)اعتماد و اطمینان: معتمد بودن، وفادار بودن، با ایمان بودن ، بی ریا بودن و قابل اعتماد بودن.

 34)مهربانی: مهربان، دلسوز، با ملاحظه یا متوجه خودم و دیگران بودن.

35) عشق:برخورد کردن با عشق و محبت با خودم و دیگران.

36)ذهن آگاهی: آگاه و هشیار، پذیرا و کنجکاو بودن درباره‌ی تجربه های این جا و اکنون.

37) روشنفکری: اندیشیدن به همه چیز، دیدن چیز ها از دیدگاه دیگران، و سنجیدن دلیل و مدرک منصفانه.

38) بردباری: به آرامی منتظر بودن برای آنچه می خواهم.

39) پایداری: قاطعانه ادامه دادن با وجود مشکلات یا دشواری ها.

40) احترام: محترم شمردن خودم و دیگران، مودب و با ملاحظه بودن و نگرش مثبت داشتن.

طبق نظر روانشناس ازدواج کوشایی،شوخ طبعی،نظم، لذت، قدرت، تقابل، مسئولیت، احساساتی بودن، امنیت، خودآگاهی، مراقبت تز خود، خود کنترلی، حس گرایی، تمایلات جنسی، مهارت، معنویت، حمایتگری و ... از ارزش های مهم می باشند که اکنون باآشنا شدن آن ها می توانید در خودتان تشخیص دهید. 

اکنون شما می دانید که چه چیز هایی ارزش هستند و باید یاد بگیرید که چگونه آن ها را بیشتر قوی تر کنید و حفظ کنید .در این مسیر هیچ گاه خودتان را دیگران مقایسه نکنید و با این کار خود آگاهی را از بین می برید و توانایی هایتان را نخواهید دید. 

روش های زیر برای تقویت احساس ارزشمندی مناسب است.

بر اساس مطالعات مرکز مشاوره خانواده ایرانیان برای تقویت احساس ارزشمندی می توانید فهرستی از استعداد ها و مهارت هایتان تهیه کنید و با این کار نقاط ضفتان را کنار گذاشته و نکات مثبت و توانایی هایتان را بیشتر خواهید دید. مورد دیگر این که خودتان را ببخشید و اجازه ندهید احساس گناه به شما صدمه بزند. عشق ورزیدن به خود و ریسک کردن و با ادم های سالم در ارتباط بودن از مواردی هستند که باعث تقویت احساس ارزشمندی خواهد شد. باید به این نکته تاکید کرد که احساس ارزشمندی احساس رضایت از زندگی را به همراه خواهد داشت. به همین دلیل برای آشنایی تخصصی تر و بهتر با این موضوع می توانید با مشاوران مطب روانشناسی خوب در تماس باشید.