در طول یک رابطه ، بیوشیمی جنسی به شکل طبیعی نوسان می کند . هر چقدر از لحاظ روحی به همسرتان نزدیک تر و با او صمیمی تر باشید ، بیوشیمی جنسی افزایش پیدا می کند . بیوشیمی جنسی باید میان شما و همسرتان حتما وجود داشته باشد ، تا رابطه ی شما از یک دوستی ساده متمایز شود . این ارتباط شما را به شکل اساسی ، مهم و جسمانی پیوند می دهد . پیوندی که تجربه ی آن با هرکس دیگری بسیار مشکل و نا ممکن خواهد بود ، جاذبه ی جسمانی یکی از ارکان تفاهم به حساب می آید ، اما به تنهایی کافی نخواهد بود تا بگوییم که با همسرتان تفاهم دارید . تفاهم کامل از لحاظ فکری ، احساسی یا عاطفی ، نیز باید وجود داشته باشد .بر اساس مطالعات سکس تراپی ایران در غیر این صورت رابطه ی شما یک کوری شهوانی خواهد بود که بر اساس جذابیت جسمانی بنا شده است و بسیاری از فاکتور های دیگر بی اهمیت تلقی شده است و این امر کاملا برای داشتن زندگی موفق اشتباه است .

چه زمانی به همسر خود جاذبه ی جنسی حس نمی کنید ؟

بر اساس مطالعات مشاوره ازدواج ایرانیان افرادی که در رابطه ی غیر ارضا کننده درگیر هستند ، یعنی به نامزد خود علاقه دارند اما هیچ گونه جاذبه ی جنسی نسبت به او ندارند و نمی خواهند او را ترک کنند و به همین دلیل سعی می کنند که بیوشیمی جنسی میان خود و همسرشان را به نحوی توجیه کنند . باید گفت که زمانی که فرد از لحاظ بیوجنسی جاذبه ای را داشته باشد نمی تواند رابطه ای پر دوام و رمانتیک را ایجاد کند . 

در ادامه به برخی از مواردی که نشان می دهد چرا با کسی درگیر شوید که نسبت به او جاذبه ی جنسی ندارید . 

از صمیمیت واقعی روی گردانید .

ارتباط جنسی ، یک زوج را به طریق بسیار خاصی به یکدیگر پیوند می دهد . و هیچ چیز صمیمی تر از این نیست که با کسی تماس جنسی برقرار کنید . زمانی که با همسر خود همبستر می شوید ، صمیمیت فوق العاده ای را خلق می کنید . اگر درگیر شدن با کسی برایتان جذابیت ندارد ، می تواند به این معنا باشد که از روابط جنسی اجتناب کرده اید ، اما عملا روشی است که نا خود آگاه برای دوری از صمیمیت در زندگیتان می کنید . در واقع در زندگیتان ، هنگامی که می دانید قرار نیست با کسی از لحاظ جنسی صمیمی شوید ، یه طور طبیعی خود را از آسیب پذیر بودن محافظت کرده اید . 

از روابط جنسی روی گردانید .

بر اساس مطالعات انجام شده در کلینیک فوق تخصصی برخی از مردم با انتخاب کسانی که برایشان جذاب نیستند ، نه تنها از صمیمیت ، بلکه از روابط جنسی نیز اجتناب می کنند . زمانی که افراد مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند و یا در گذشته به شما تجاوز شده است و یا همسرتان در گذشته از لحاظ جنسی کنترل می کرده است و یا نسبت به رابطه ی جنسی احساس و نگرش منفی دارید . در چنین شرایطی شما ممکن است عاشق فردی شوید که شما را تحریک نمی کند و به این وسیله بتوانید از رابطه ی جنسی پرهیز کرده باشید . حتی برخی از افراد ممکن است که از این مسئله و مشکل خود با خبر باشند و همواره دنبال فردی باشند که برایشان جالب نیست و جذابیتی ندارد . 

سعی در حفظ موضع کنترل گرایانه ی خود دارید .

هنگامی که از لحاظ جنسی جذب کسی می شوید ، در واقع به نوعی اجازه داده اید که آن شخص روی شما کنترل داشته باشد گویی در ذهن خود به فرد مقابل می گویید که تو آن چنان مرا تحت تاثیر قرار می دهی که کنترل خود را از دست می دهم . زمانی که می خواهید آن را کنترل کنید فردی را انتخاب می کنید که برایتان جذابیت کمی دارد تا احساس امنیت کنید و از آن جایی که نمی خواهید جاذبه ی جنسی قدرتمندی نسبت به او داشته باشید ، سعی می کنید تا از لحاظ روحی فاصله ی مشخصی ز=را همواره با او حفظ کنید تا این طرز فکر را داشته باشید که در رابطه تان شما کنترل بیشتری دارید .

انکار کمبود رابطه ی جنسی باعث ایجاد درد و رنج فوق العاده برای شما و همسرتان خواهد بود . و این فرصت را از دست می دهید که به طرز خاص با همسرتان پیوند بر قرار کنید ، پیوندی که با هیچ کس دیگری نمی توانید بر قرار کنید . و زمانی که همسر خود را طرد می کنید ، مدام او را خواهید رنجاند و خود را مستعد خیانت و روابط جنسی نا مشروع می کنید . 

طبق نظر روانشناس نوجوان تهران برخی از موارد هستند که نوجوانان باید با آن ها آشنا شوند تا خود را از بسیاری خطر ها دور کنند . بسیاری از افراد درگیر صمیمیت های جنسی می شوند و فقط به دلیل این مورد خود را درگیر رابطه ای نا موفق می سازند برای دور شدن از چنین شرایطی والدین باید با فرزندان خود صمیمی باشند و ارتباط خوبی با آن ها داشته باشند .