اگر بیان احساس خشم قاطعانه باشد یک روش سالم و درست برای بیان خشم است . و در واقع به این روش شما نیاز هایتان را به شکل واضح و روشن بیان می کنید و می دانید که چگونه خواسته هایتان را به دست بیاورید بدون این که به کسی آسیب وارد کنید . قاطعانه بر خورد کردن به معنای سلطه ورزی بر دیگران نیست . رفتار قاطعانه یعنی خواسته ی خود را محترمانه بیان می کنید . روش دیگری که بسیاری از مردم از آن استفاده می کنند این است که خشم خود را سرکوب می کنند و سپس آن را به سمت و جهت دیگر تغییر می دهند و این حالت زمانی اتفاق می افتد که خشم خود بروز نمی دهید و لی این شیوه خطرناک است زیرا که موجب می شود آن خشم بیان نشود و می تواند به درون خودتان برگردد و خشمی که به خودتان برگشته باعث ایجاد مشکلات دیگری شود . و ممکن است که به شکل بیمار گونه از خود نشان دهید . افرادی که پرخاشگر هستند با مردم به طور غیر مستقیم رفتار می کنند و از گفتن خواسته های خود به طور مستقیم و واضح اجتناب می کنند و به همین دلیل دائما نگرش بد بینانه و خصومت آمیز دارند . طبق نظر بهترین مشاور خانواده افرادی که دائما انتقاد می کنند و اظهار نظر های بد بینانه دارند نمی دانند که چگونه باید خواسته های خود را بیان کنند و این باعث می شود که ارتباطشان محدود شود و دوستی های موفقیت آمیز نداشته باشند . و مورد دیگر این است که خودتان را آرام کنید و به این شیوه رفتار بیرونی شما کنترل می شود و در کنار آن رفتار درونی نیز کنترل می شود . چند قدم می زنید تا میزان ضربان قلبتان پایین بیاید و خودتان را آرام می کنید تا احساساتتان فروکش نماید .

چرا پرخاشگری می کنیم ؟

بر اساس مطالعاتی که در روانشناسی انجام شده است به 3 علت پرخاشگری و عصبانیت ایجاد می شود . که این سه مورد شامل کنترل خلق ، کنترل مردم و بیان درست و صادقانه می باشد . در ادامه به توضیحی از هر کدام می پردازیم .

پرخاشگری به عنوان کنترل خلق :

طبق نظر مشاور عالی روانشناسی بسیاری از افراد هستند که پرخاشگری را کاملا طبیعی و رفتاری آرام می دانند و اعتقاد دارند که باید با لحنی پرخاشگرانه انرژی و فشار ناراحتی شان را تخلیه کنند و فکر می کنند که این باعث می شود که فشاری که تحمل می کنند کمتر شود و در واقع عصبانیت خود را تخلیه می کنند .

پرخاشگری برای کنترل مردم :

برخی افراد با استفاده از پرخاشگری می خواهند مردم را تسلیم خودشان کنند و آن ها را تحت کنترل خود در آورند و آن ها به این وسیله می خواهند توجه دیگران را جلب کنند و تغییراتی در آن ها ایجاد کنند . یعنی به عبارتی با این روش احساس قدرت می کنند و هر چه را می خواهند به این روش به دست می آورند و با پرخاشگری نشان می دهند که دلخور شده و از این طریق می تواند همه چیز را به دست بیاورد .

پرخاشگری به عنوان بیان صادقانه :

بر اساس مطالعات مشاوران مراکز روانشناسی تهرانی برخی دیگر از افراد هستند که معتقدند پرخاشگری باید به نحوه ی صحیح ، واقعی و صادقانه ابراز شود . و آن ها معتقد هستند که چیزی برای پنهان کردن ندارند و اگر عصبانی هستند باید آن را نشان دهند و اعتقاد دارند که وقتی که عصبانی هستند کسانی که دور و برش هستند باید آن را بدانند و نمی خواهند که نقش بازی کنند . 

کنترل خشم چگونه امکان پذیر است ؟

مدیریت خشم و کنترل خشم از موضوع های بسیار پر اهمیت شده است . کنترل خشم به این معنی نیست که خشم نشان داده نشود ، بلکه ابراز خشم به شیوه ی سازگارانه است . هدف از کنترل خشم ، کاهش احساسات هیجانی و بر انگیختگی فیزیولوژیکی است که باعث ایجاد خشم می شود . نمی توانید از کسی یا چیزی که باعث عصبانیت شما شده اجتناب کنید یا از آن خلاص شوید و نمی توانید آن ها را تغییر دهید ولی می توانید یاد بگیرید که واکنش هایتان را کنترل کنید . فرد باید پیش از خشم آن را کنترل کند زیرا که بعد از خشم دچار شرمندگی ، پشیمانی ، خجالت و احساس گناه می شوند و فرد باید به صورت خود آگاهانه به خشم خود فکر کند و قبل از این که به پرخاشگری برسد آن را به درستی مهار کند . طبق نظر مشاور قبل ازدواج خوب کنترل عصبانیت و پرخاشگری در روابط زناشویی بسیار مهم است و زوجین باید توانایی این را داشته باشند که خشم خود را در برابر مشکلات احتمالی کنترل کنند . به دست آوردن این مهارت موجب می شود که در خانواده و تربیت فرزندان و ارتباط با آن ها عملکرد بهتری داشته باشند و همچنین فرزندان نیز این مهارت ها را یاد می گیرند و می دانند که چگونه خشم خود را به درستی مهار کنند و در واقع به سمت خشونت و پرخاشگری تمایل پیدا نخواهند کرد .