همانطور که می دانیم خانواده بخش مهمی از جامعه می باشد زیرا که محیط خانواده نقش اساسی را در تربیت نسل های آینده دارد و این خود تاثیری مهم برای جامعه می باشد . به عبارتی والدین در رشد کودکان که از  سلامت عاطفی و سلامت روانی برخوردارند ، نقش مهمی را ایفا می کنند که عامل داشتن فرزندان سالم پرورش آن ها در محیط خانوادگی سالم را می طلبد . بر اساس تحقیقات روانشناسان مشهور در زمینه مشاوره خانواده خانواده سالم دارای خصوصیاتی هستند برای مثال دارای نقش ها و و قواعد واضح هستند . منظور از قواعد باید ها و نباید هایی هستند که نقش های اعضای خانواده را مشخص می سازد به عبارت دیگر قواعد مشخص می کند که هر فرد چه وظایفی بر عهده دارد و یا در شرایط خاص مستلزم چه رفتار هایی هستند ، این قواعد می تواند در مورد مسائل مالی ،کار های روزمره ، نیاز های فردی ، الگو های ارتباطی ، انتخاب شغل ، آداب و سنت خانواده و بسیاری موارد دیگر که سلامت خانواده را باعث می شود . قواعدی که آزادی بیان را در خانواده محدود می کند باعث کاهش عزت نفس و به مشکل خوردن سلامت آن ها را به دنبال دارد . به طور کلی روانشناس خانواده قواعد سالم را قواعدی واضح ، انعطاف پذیر و منطبق بر محیط و تحولات رشد خانواده و اعضا می داند و قواعد ناسالم را قواعدی خشک و مبهم معرفی می کند .

ارتباط طبق نظر روانشناسان مرکز مشاوره خانواده خوب در تهران :

طبق نظر مشاور خانواده بهترین مرکز مشاوره روانشناسی در تهران مهم ترین عامل در هر خانواده ای ارتباط است . که رفتار های بین فردی را تعیین می کند و به عبارتی به وسیله ارتباط است که افراد خانواده اطلاعات را بین خودشان مبادله می کنند . به عبارتی می توان گفت که ارتباط شیوه ای برای تبادل اطلاعات و طریق استفاده از این اطلاعات می باشد . 

طبق نظر بهترین مشاور ازدواج انتخاب نو خانواده های ناسالم و یا زوجینی که مشکل دارند دارای شیوه های ارتباطی ناسالم و اشتباه هستند که می تواند به شکلی غیر مستقیم ، مبهم و ناقص باشد . که این نیز باعث کاهش عزت نفس و اعتماد به نفس و حس خود ارزشمندی در افراد خانواده و یا هر یک از زوجین می شود . خانواده های ناسالم خانواده هایی هستند دارای برنامه ای بسته بوده و کاهش عزت نفس در آن ها باعث می شود که زمانی که با چالش ها و یا موقعیت های استرس افرین قرار می گیرند در مقابل این موارد واکنش خوبی نشان نداده و به عبارتی از الگو های ارتباطی نامناسب و اشتباه استفاده کرده و پاسخ های غیر انطباقی در مقابل با این محیط از خود نشان می دهند . به عبارت واضح تر چنین عملکردی در خانواده مناسب نیست . اما آن چه که در خانوده موفق و سالم می توان دید وجود ارتباط سالم بین اعضای خانواده می باشد که این ارتباطات به صورت واضح ، مستقیم و کامل است . همانطور که قبلا اشاره شد خانواده سالم دارای انعطاف پذیری بیشتری هستند یعنی به صورت پویا و سازگارانه می باشد و احساس فشار و اجبار در این نوع الگوی ارتباطی سالم مشاهده نمی شود و یا مقدار آن کم است . 

بر اساس مطالعات ستیر که روانشناس مشهوری در زمینه مشاوره خانواده می باشد چند مدل برای خانواده ها را معرفی می کند که عبارت اند از:

 سازشگر : 

در درون فرد احساس بی ارزشی وجود دارد و برای این که دیگران را راضی نگه دارد و جلب توجه کند توانایی گفتن نه را ندارد و همیشه نقش فردی موافق را بازی می کند و به صورت کلی تر می توان گفت که برای چنین فردی کسب پذیرش دیگران مهم است . 

سرزنشگر : 

در درون تو احساس شکست و تنهایی وجود دارد و پیوسته عیب جو و ایرادگیر می باشد و قضاوت کردن ، مقایسه کردن و شکایت کردن را در چنین افرادی به میزان زیاد می توان دید و به عبارتی به دنبال کنترل کردن دیگران هستند .

بسیار عقلانی بودن :

چنین فردی در تلاش است که بی تفاوت بوده و احساسات واقعی خود را مخفی نگه دارد و سعی می کند که از لحاظ عاطفی با دیگران قاطی نشود و در مقابل دیگران انعطاف ناپذیر بوده و دیدگاه ذهنی را در مقابل آن ها از خود نشان می دهد .

آشفته :

استفاده کردن از کلام نا مناسب احساس بی توجهی و طرد شدگی در این افراد قابل مشاهده است و همچنین بی ربط گویی و انجام کار های نامتناسب با شرایط را می توان در آن ها دید .

همخوان :            

در این نوع سبک ارتباط ، مستقیم ، واضح و کامل است و بین ارتباط های کلامی و غیر کلامی و تجربه ها و همچنین احساس ها هماهنگی وجود دارد . چنین افرادی از شیوه های احترام آمیز استفاده می کنند و همچنین این نوع ارتباط سرشار از پیام های صادقانه و مسئولانه می باشد . 

افراد برای این که بتوانند ارتباط موثری با یکدیگر در خانواده اشته باشند باید نسبت به حالت های گفته شده آگاه بوده و نوع صحیح آن را بشناسند مشاوره خانواده به افراد کمک خواهد کرد که نسبت به سبک ارتباطی خود آگاهی کسب کرده و مهارت های لازم را در جهت ایجاد ارتباط ایده آل و سالم در خانواده برای حل بسیاری از مشکلات و اختلاف ها در خانواده ها و زوجین ارائه می دهد  از این رو تلفن روانشناس خانواده خوب در صفحه مربوطه آورده شده است که در صورت نیاز به حل مشکلات خانوادگی به صورت تخصصی با آن ها تماس حاصل فرمایید .