بررسی ها و مطالعات  انجام شده حکایت از این دارد که تاثرات روانی و ناراحتی حاصل از مشکلات زناشویی بیشتر از تجربه ناگوار و دردناک دیگری در زندگی است برای مثال ناراحتی و اندوه حاصل از شکست در ازدواج حتی بیشتر از حالتی است که فرد به هر دلیلی شاهد مرگ یکی از عزیزانش باشد و این در حالی است که امروزه در کشور های پیشرفته تعداد بسیاری از ازدواج ها با جدایی همراه است . 

طبق نظر مشاوره روانشناسی خانواده موقعیت کنونی زنان امروز در قیاس با گذشته آشکارا متفاوت است برای مثال امروزه زنان با کسب مهارت های حرفه ای و تحصیلی در بازار کار حضور چشم گیری داشته و توانایی های کار کردن آن ها این جنسیت را از امتیاز برخورداری از استقلال مالی قرار داده است اما در گذشته اکثر زنان به همسر خود وابسته بودند . نکته ی دیگر قابل توجه در این رابطه این است که امروزه فشار های روانی زنان بیشتر از زمان های قدیم است آن هم به خاطر این که زنان هم کار ها و مسئولیت های درون خانه را انجام می دهد و هم این که در بیرون در برابر شغل خود مسئول هستند و به علت شرایط روحی و جسمی هر گونه تعارض و کشمکش در رابطه ی زناشویی بسیار سنگین خواهد بود . 

طبق نظر مشاورین ازدواج مشکلات ارتباطی زن و شوهر حاصل جهل و نا آگاهی جنسیتی زن و مرد است و به باور من اگر زن و مرد به درک درستی از ترجیحات و گرایشات یعنی خواسته ها و نیاز های طرف مقابلش نایل شود در آن صورت به میزان قابل توجهی از اختلافات زن و شوهر کاسته می شود .  برای مثال هر چقدر مرد بداند که تا چه اندازه همدلی و احساس نزدیکی و صمیمیت بر زن مهم استدر آن صورت تا این اندازه از طریق احساس گریزی از خانواده فاصله نمی گیرد . با توجه به موقعیت کنونی زنان و با توجه به این واقعیت که یک راه اصلی تحکیم زناشویی این است که مرد عشق و علاقه واقعی را در رابطه جاری سازد زیرا که دوست داشته شدن و مورد عشق و محبت واقع شدن برای زنان بسیار مهم است . 

عشق اصیل در برابرعشق رمانتیک :

طبق نظر بهترین روانشناس اگر که ازدواج بر پایه ی عشق رمانتیک باشد ، بررسی های انجام شده حاکی از آن است که بیش از 90% این ارتباطات منجر به جدایی می شود . علت ناکامی این نوع ازدواج این است درک درستی از مفهوم عشق و دلبستگی ندارند بلکه لازمه های یک رابطه ماندگار و پویا را نمی شناسند و به همین دلیل به راحتی گسسته می شوند . محرکه ی اصلی در چنین زوج هایی جذابیت و کشش ظاهری و فیزیکی بوده و چون این لازمه به سادگی سایر نیاز های یک رابطه را تحت الشعاع قرار می دهد ، هوس و هیجان و احساس زدگی سبب می شود که این نوع زن و شوهر به سایر نیاز های یک رابطه ماندگار از جمله مهارت های مشکل گشایی و حس همدلی و درک متقابل بی توجه شده و این بی توجهی سبب می شود که این رابطه تحت حمله ی مشکلات بی شمار قرار بگیرد و چون عشق بیش از هر چیزی نیاز به صمیمیت دارد و رابطه ی رمانتیک به دور از عقلانیت و حل و مشکلات است بدین علت رفته رفته کشش جنسی و جسمی از رابطه کمتر شده و در نهایت فروپاشی را به همراه خواهد داشت . ولی یک عشق اصیل می تواند به عنوان سدی در برابر تلاطمات گریز ناپذیر ازدواج مقاوم شود . 

یک دلبستگی که بدون فرجام چه ویژگی هایی دارد ؟

بر اساس مطالعات بهترین مرکز روانشناسی ایرانی از آن جا که برای داشتن ازدواج موفق نیازمند آگاهی است برای این که فرد آسان تر بتواند عشق پخته را از نا پخته تشخیص دهد باید به موارد زیر توجه داشته باشد . 

عشق خام دارای ویژگی بارز حسادت است و این احساس مرضی نیز ناشی از سود جویی یک طرفه است . و به این معنی که فرد به خاطر نیازش به طرف مقابلش ابراز علاقه می کند . عشق بدون فرجام غبطه مند است یعنی فرد فکر می کند که فقط زمانی می تواند آرامش روانی را تجربه کند که داشته های طرف مقابلش برخوردار باشد . مورد دیگر این که این رابطه دارای خشم است و و عدم برخورداری فرد از قدرت لازمه جهت کنترل طرف مقابل و شرایط حاک بر رابطه می شود . این فرد بر این پندار است که تهعا در صورت مسلط شدن به شرایط می تواند احساس رضایت را تجربه کند . فرد در این رابطه احساس تنهایی می کند و از رابطه ی یک طرفه رنج می برد . و این که فرد هراسی را در رابطه تجربه می کند و این نوع هراس نیز ناشی از عدم اطمینان فرد به تحقق خواسته هایش در این رابطه می شود . ویژگی بارز یک دلبستگی سالم و خوش سرانجام شناخت نیاز های یکدیگر و حل مشکلات و در نتیجه افزایش صمیمیت را به همراه خواهد داشت .