ازدواج یکی از تصمیم های بزرگی است که هر فرد در زندگی خودش می گیرید و دوران نامردی دورانی است که افراد می توانند شناخت بیشتری نسبت به همدیگر پیدا کنند و از تصمیم خود مطمئن شوند. و ببینند که آیا می تواند با هم زندگی مشترک را بسازند و برای هم متناسب و هم کفو هستند یا خیر.بر اساس مطالعات بهترین مرکز مشاوره اما در این میان بسیاری از افراد این دوران را نادیده می گیرند و عجله در ازدواج دارند. دلایلی که افراد ممکن است از دوران نامزدی فرار کنند در ادامه بیان می کنیم ولی این دلایل موجهی برای عجله در ازدواج نیست. زوجین باید برای چند ماه هم که شده فرصت آشنایی را به همدیگر بدهند و با عجله تصمیم به ازدواج نگیرند و در مدت زمان کافی شناخت کافی را به دست بیاورند. در ادامه به دلایلی که افراد از دوران نامزدی فاصله می گیرند اشاره می کنیم .

ترس از فرصت ها:

طبق نظر مشاور قبل ازدواج وقتی که فرصتی داریم مجبور به انتخاب هستیم و زمانی که از حق انتخاب خود بهره می بریم، لازم است که هزینه های انتخاب خود را بپردازیم. گاهی فرصت ها برای ما اضطراب آور می شوند زیرا که ما را در برابر انتخاب های متعدد قرار می دهند و هر انتخاب می تواند زندگی را دگرگون سازد. نامزدی یک فرصت است و این دوره ایجاد فرصت می کند و قدرت انتخاب و توانمندی ارزیابی را به نامزد ها می دهد. اگر از فرصت ها بترسیم از دوران نامزدی هم خواهیم ترسید.

ترس از جدایی:

جدایی ساده نیست ولی ترسیدن از آن دردی را دوا نمی کند. بسیاری از افراد وقتی متوجه می شوند که نامززد آن ها انسان نادرستی است، به دلیل ترس از جدایی اقدام جدی برای جدایی انجام نمی دهند و فکر می کنند که با انکار مسئله و پاک کردن صورت مسئله مشکل حل می شود. بسیاری از طلاق ها در پنج سال اول ازدواج رخ می دهد و نامزدی فرصتی را فراهم می کند که تعدادی از این موارد در این دوره رخ دهد. جدایی در دوران نامزدی هزینه های عاطفی، اقتصادی، و اجتماعی بسیار کمتری نسبت به طلاق دارد بنابراین با ای دوران نامزدی می توانیم شاهد کاهش آسیب های ناشی از طلاق باشیم.جدایی در دوران امزدی بسیار بهتر از طلاق است اما بسیاری از افراد به این دلیل که از طلاق و جدایی می ترسند، از دوره نامزدی پرهیز می کنند چرا که احساس می کنند قید و بندی برای پیشگیری از جدایی در این دوره وجود ندارد و ممکن است به راحتی یکی دیگری را رها کند. و به همین دلیل با عقد رسمی و مهریه های سنگین دیگری را مجبور کند که در رابطه باقی بماند و به فکر جدایی نیفتد. 

عجله در ازدواج:

عجله در ازدواج و سرعت در ازدواج به راحتی منجر به ازدواج نا موفق می شود . نامزدی سرعت ازدواج را کاهش می دهد و باعث می شود از عجله کردن جلوگیری شود. افرادی که عجله در ازدواج دارند تمایل کمتری به عبور از مرحله نامزدی دارند.

باور به تقدیر و سرنوشت:

انسان در ساختن آینده خود نقش مهمی دارد و اگر از این توانمندی استفاده نکند، به خود ضرر زیادی وارد کرده است. باور به تقدیر و سرنوشت، باعث می شود که انسان ها تلاش نکنند و شرایط را تغییر ندهند و یا اگر شرایط قابل تغییر نیست، خود را از محیط جدا نکند. و در واقع هر دلیلی که پیش آمده است، جبرا و ابزاما می پذیریم. بدون آن که توجه کنیم که می توانیم شرایط و محیط را تغییر دهیم تاکید زیادی به تقدیر و سرنوشت می کنیم نامزدی به این تاکید دارد که قبل از از عروسی دقیق تر فکر کنیم و اگر فرد مقابلمان مناسب نبود، از ازدواج بپرهیزیم و کنار بگذاریم.

ازدواج به هر قیمتی:

بر اساس مطالعات مشاوره روانشناسی دلایل زیادی وجود دارد که افراد سعی می کند که فقط ازدواج کنند و از وضعیت موجوشان فرار کنند و فکر می کنند که با ازدواج کردن با این باور می توانند زندگی خوبی را داشته باشند. مشخص است که در چنین شرایطی امکان این که ازدواج با موفقیت پیش برود خیلی کم است زیرا که ازدواج به هر قیمی باعث می شود که فرد بسیاری از موقعیت ها و شرایط را در نظر نگیرد و به معیار ها توجه لازم را نداشته باشد و این منجر به انتخاب اشتباه می شود و به همین دلیل این باور می تواند بسیاری از مشکلات را به همراه خواهد داشت .

ترس از سوءاستفاده جنسی:

در دوران نامزدی به دلیل این که تماس های دختر و پسر بیشتر و نزدیک تر می شود امکان تماس یا رابطه جنسی افزایش پیدا می کند و در صورتی که اجبار یا فریب باعث اینگونه روابط باشد، سوءاستفاده جنسی رخ می دهد. و این شایسته ی ازدواج نیست.

ترس از خطا و اشتباه:

انسان اشتباه می کند و جایز الخطاست. اشتباه و خطا لازمه رشد آدمی است. درست است که هر چه خطا کمتر باشد بهتر است اما از خطا و اشتباه گریزی نیست. مهم این است که فرد به خطای خود پی ببرد. آگاهی مهم ترین ویژگی انسان است و آگاهی از خطاها و اشتباهات یکی از مهم ترین انواع آگاهی است. 

پی بردن به خطا و آگاهی از آن، پذیرفتن آن و قبول کردن آن، و مسئولیت اشتباه را بر عهده گرفتن و هزینه اشتباه را گرفتن بسیار اهمیت دارد. از آن جا که خطا هزینه ی زیادی برای انسان ها دارد و تلاش می شود بر روی خطاها سرپوش گذاشته شود. و در واقع خطا و اشتباه انکار می شود و به آن توجه نمی شود. به نظر می رسد یکی از دلایلی که برخی از افراد از نامزدی پرهیز می کنند، این باشد که نمی خواهند با اشتباه خود رو به رو شوند. به نظر می رسد نمی خواهند باور کنند که ممکن است که آن ها نیز مرتکب اشتباه شوند و لازم است که در یک محدوده زمانی به این مسئله بیندیشند که آیا درست فکر کرده اند یا نه و درست انتخاب کرده اند یا نه.