ازدواج یکی از تصمیم های مهم در زندگی هر فردی می باشد و هر فردی با انتخاب ازدواج هدفی را دنبال می کند و این اهداف نقش تعیین کننده در روند زندگی مشترک فرد دارد . در ادامه به برخی از اهداف زوجین اشاره می کنیم .

تشکیل خانواده :

طبق نظر مشاور معروف ایران افراد با وارد شدن به دوران بزرگسالی تلاش می کنند تا از خانواده ی اصلی خود جدا شوند و زندگی مستقلی را تشکیل دهند و تصمیم های مهم زندگیشان را خودشان بگیرند و بر ایای این هدف همسری را برای ازدواج انتخاب می کنند تا این هدف را به صورت مشترک پیش ببرند . 

رفع نیاز های عاطفی و جنسی :

نیاز های عاطفی از جز روابط اجتماعی افراد می باشد و همه ی انسان ها نیازمند این روابط اجتماعی می باشند و با محبت ، احترام ، مهربانی و عشق ایجاد می شود نیاز های جنسی که از نیاز های اساسی می باشد و به بعد فیزیولوژیکی افراد بستگی دارد . و افراد با استفاده از ازدواج این نیاز های خود را رفع می نمایند . 

رشد فرزندان و تربیت آن ها :

طبق نظر مشاوران مراکز مشاوره خانواده تهرانی بسیاری از افراد کودکان را دویت دارند و می خواهند که نقش والدینی را بر عهده بگیرند به همین دلیل تصمیم به ازدواج کمی گیرند تا فرزندانی را به دنیا بیاورند و آن ها را تربیت کنند .

نیاز انسان به ازدواج :

میل جنسی همانند تشنگی ، گرسنگی و درد از حالت های انگیزشی می باشد واز طرفی عشق و علاقه ، مهر و محبت ، دلبستگی عاطفی و رفتار گرم  و صمیمانه از نیاز های اساسی انسان است و فرد را به وابستگی و پیوند جذب می نماید . و همچنین انسان به تنهایی نمی تواند زندگی کند و توانایی تحمل تنهایی را ندارد و از جدایی و تنهایی افسردگی می گیرد و منزوی می شود و به همین دلیل نیاز به تشکیل خانواده و ازدواج دارد . و همچنین ازدواج سبب شکوفایی استعداد ها و توانایی های فرد می شود و اگر ازدواج درست و منطقی باشد رشد افراد را به همراه خواهد داشت . ودر حالت کلی می توان گفت که افراد به دلیل همین نیاز های اساسی ازدواج می کنند .

هدف ازدواج از دید روانشناسی چیست ؟

از دید روانشناسی افراد برای رفع نیاز های عاطفی ، نیاز های جنسی و نیاز مادی ازدواج می کنند و تشکیل خانواده می دهند و اگر که هر کدام از این نیاز ها رفع نشود آن ازدواج را بحران های بسیار اساسی تهدید می کند از این رو در یک ازدواج همه ی موارد گفته شده باید تامین شود . از طرفی بسیاری از جوانان فکر می کنند و عشق برای ازدواج آن ها کافی می باشد ولی این ایده کاملا اشتباه است و عشق به تنهایی نمی تواند موفقیت ازدواج را در پی داشته باشد . افراد باید با آگاهی کامل از نیاز ها در راه ازدواج گام بردارند . برخی از زوجین بدون در نظر گرفتن نیاز ها و با باور های اشتباه ازدواج را انتخاب می کند و با مشکلات بسیار زیادی مواجه می شوند . و این ازدواج پیامد های بسیار بدی مانند طلاق و جدایی را به همراه خواهد داشت . از این رو زوجین در امر ازدواج باید بسیار دقت کنند و تمام جوانب را در نظر بگیرند . عشق به تنهایی نمی تواند برای ازدواج کافی باشد و به همین دلیل افراد برای بر قراری پیوند عاطفی باید معیار های خود برای ازدواج را تعیین کنند و بر اساس آن فرد مناسب را انتخاب کنند . از طرفی آشنایی در ابتدا بسیار مهم می باشد و از این راه افراد می توانند شناخت لازم رااز یکدیگر به دست بیاورند و با برقراری این پیوند به نیاز های یکدیگر توجه داشته باشند و در صدد رفع آن ها تلاش کنند اما اگر این اتفاق نیفتد مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد .

هدف از ازدواج از دید روانشناسی چیست ؟

هدف ازدواج از دید روانشناسی ازدواج برای رشد و بالندگی می باشد یعنی افراد با  ازدواج به تکامل می رسند و به عنوان یک زوج در جهت هدف هایشان تلاش می کنند و به کمک یکدیگر رشد پیدا می کنند و این هدف برای ازدواج بسیار مناسب است . همانطور که در قسمت بالا نیز اشاره شد انسان ها نیاز به بر قراری روابط اجتماعی دارند و با استفاده از ازدواج پیوند عاطفی بر قرار می سازند و نیاز های عاطفی خود را رفع می کنند و از طرفی نیاز های جنسی نیز برای انسان مهم است و در نتیجه می تواند هدفی برای ازدواج باشد . 

در حالت کلی می توان گفت که افراد با ازدواج می توانند با رعایت اصول اساسی زندگی موفقی را برای خود رقم بزنند و یا این که با انتخاب نا آگاهانه و بر اساس باور های اشتباه زندگی خود را با دشواری هایی همراه سازند . برای آگاهی بیشتر در این زمینه می توانید با روانشناس مراکز روانشناسی ایرانیان در ارتباط باشید .