آدمی در سایه ی خانواده می تواند اجتماع را تشکیل دهد.خانه به عنوان مکانی که انسان برای حفاظت خود از حوادث روحی و جسمی به وجود آورده تا بتواند در آن به آرامش برسد.مشاور روانشناس خانواده را به عنوان مهمترین پایگاه عاطفی –روانی معرفی می کند .

از دیدگاه مشاورخانواده ، نقش والدین در خانواده ،محوری و مرکزی است و چگونگی روابط بین زوجین بر روابط فرزندان با یکدیگر تاثیر مستقیم خواهد داشت.روانشناس خانواده با استفاده از  مشاوره خانواده در مرکز مشاوره روانشناسی انتخاب نو به خانواده ها در جهت سازندگی و تربیت شایسته کمک می کند.

 


 

 

نقش مشاوره خانواده و مشاوره ازدواج

از آن جایی که دنیای امروز دنیای ارتباطات است ، افراد بیشترین وقت خود را در ارتباط با دیگران می گذرانند امروزه ممکن است که همسران حرف هم را نفهمند یا رفتار سردی با یکدیگر داشته باشند و در اصلاح آن ناتوان باشند. دکتر روانشناس در کلینیک مشاوره انتخاب نو به افراد در جهت داشتن روابط خوب و مناسب آموزش ها و راهنمایی های لازم را به افراد ارائه می دهد. و به آن ها مهارت های ارتباطی صحیح را می آموزد تا که در روابط زناشویی خود موفق باشند.

روانشناس ازدواج در مرکز مشاوره ازدواج به افراد در داشتن زندگی مشترک بهتر و دلپذیر تر کمک می کند روانشناس خوب به زوجین کمک می کند تا که آن ها درک بهتری از یکدیگر داشته باشندو همچنین از نکاتی که دکتر مشاور در مرکز روانشناسی و مشاوره انتخاب نو به آن اشاره می کند ، چگونگی گفت و گو در زندگی می باشد و روانشناس اشاره می کند که لازمه ی این گفت و گو احترام و ادب است. به نا به نظر متخصص روانشناسی ارتباط کلامی صمیمانه می تواند روابط زوجین را تحت تاثیر قرار دهد و این عمل به نوبه ی خود در رفتار و ارتباط فرزندان خانواده موثر خواهد بود.

مشاور ازدواج در کلینیک مشاوره روانشناسی انتخاب نوبه افراد ارتباط گفتاری مناسب را آموزش می دهد. زیرا که ارتباط گفتاری به زن و مرد اجازه می دهد که درباره ی مشکلاتشان گفت و گو کرده و آن ها را حل کنند.