یکی از عوامل مهم در حفظ و پایداری خانواده تفاهم است. مطالعات مراکز مشاوره نشان می دهد که اگر در خانواده ای تفاهم نباشد استمرار حیات خانواده با مشکلات فراوان رو به رو می شود. در خانواده ای که بین زن و مرد تفاهم وجود دارد فرزندان نیز از آن ها الگو می گیرند و رابطه خوبی خواهند داشت و مهم تر این که اعتماد به نفی و عزت نفس بیشتری دارند و این دو نکته ی مهم برای موفقیت فرد در زندگی است.

تفاهم چیست؟

تفاهم بر وزن تفاعل بوده و و منشور این است که دو نفر همدیگر را بفهمند و درک کنند. و در خانواده یعنی این که افراد یعنی والدین و فرزندان و یا زن و شوهر همدیگر را بفهمند و درک کنند و نقصود همدیگر را در یابند.و لازمه ی ان کسب شناخت سبت به همدیگر است.زیرا آن ها که همدیگر را کمتر می شناسند ، امکان کمتری برای تفاهم دارند.پس باید تدابیری اتخاذ کرد که در مرحله ی اول زن و شوهر همدیگر را بشناسند و با هم تفاهم کنند و سپس تفاهم بین فرزندان و خانواده نیز ایجاد شود.

در بحث روانشناسی خانواده اگر افراد در خانواده تفاهم نداشته باشند بچه ها با بزرگ شدن در چنین وضعی نمی توانند در زندگی خانوادگی و یا در ارتباط های حرفه ای خود با دیگران به موفقیت در سازگاری نایل شوند و پیوسته هم دیگران از دست آن ها در عذابند و و هم خود آن ها از دیگران احساس رنجش می کنند چرا که نه می توانند با آن ها کنار بیایند و نه از این نا توانی در سازگاری احساس رضایت دارند. به همین دلیل فرزند بهداشت روانی اش مختل شده و آسیب می بیند و در برخی موارد نیز ممکن است برعکس باشد و ان این است که فرد دچار اختلال روانی است و این موضع باعث می شود که فرد نتواند با دیگر یبه تفاهم برسد و با شرایط سازگار شود. پس می توان گفت که عدم تفاهم اختلال روانی را به همراه خواهد اشت و اختلال روانی نیز باعث عدم تفاهم خواهد بود. هر اندازه شدت عدم تفاهم بیشتر باشد شدت اختلال روانی یز بیشتر خواهد بود. حال آن که اگر فردی به لحاظ روانی از سلامت برخوردار باشد می تواند با دیگران بهتر به تفاهم برسد . پس برخورداری از سلامت روانی باعث تفاهم بهتر خواهد شد و برقراری روابط با تفاهم، موجب تامین بهداشت روانی شده و ان را حفاظت می کند . اما باید دانست که وقتی فردی در اثر سوء تفاهم و برقراری ارتباط های نا مناسب بهداشت روانی دیگرا را تهدید می کند سللمتی روانی خود را نیز با شرایط جدی و خطرناک مواجه می کند .

بر اساس نظر مشاور پیش از ازدواج اگر که در خانواده تفاهم وجود نداشته باشد افراد با خطر های زیادی رو به رو هستند . برخی از فرزندان خانواده ها با عدم تفاهم با احتمال بیشتری به بزهکاری، سرقت، دروغ گویی،فرار از منزل و .... درگیر هستند. از طرفی در چنین خانواده هایی بیماری های روان تنی بیشتر دیده می شود. این بیمار یها در اثر فشار های روانی ایجاد می شوند ولی در جسم آدمی ظهور و بروز پیدا می کنند. بیماری هایی همچون زخم معده،کولیت روده، میگرن،فشار خون عصبیو .. دیده میشود. البته به هنگام بروز آُیب های روانی برخی از اندام ها وعضو ها بیشتر آسیب پذیرند که در افراد مختلف متفاوت است. برخی از افراد ممکن ایت زمانی که با استرس و تنش رو به رو می شوند در قدم اول دستگاه گوارششان آسیب ببیند و یا در فردی که سیستم خون ضعیفی دارد با تنش دچار مشکلات خونی و فشار خون می شود. 

طبق نظر مشاور پیش از ازدواج در خانواده هایی که تفاهم وجود ندارد افراد ممکن است که همدیگر را تحمل کنند و هیچ کس تمایل به تغییر ندارد و در چنین وضعی افراد کمتر ترجیح می دهندکه با هم حرف بزنند و قهر زیاد است و افراد کمتر تمتیل دارند که همدیگر را ببینند. برخی ها ترجیح می دهند که با همدیگر حرف نزنند زیرا می گویند ما هر صحبتی با هم می کنمی به دعوا ختم می شود و به همنی دلیل ترجیح می دهیم که با هم حرف نزنیم ولی با هم قهر نیتیم ولی در سکوت سر می بریم. 

روانشناسی خانواده نشان می دهد که برخی دیگر از روش کاهش حضور در منزل استفاده می کنند  یعنی مرد ساعات بیشتری را در محل کار به سر می برد تا به خانه نیاید و یا زنی که هنگام آمدن شوهرش در منزل حضور ندارد و در واقع تحمل همدیگر برایشان دشوار است. 

اما در صورتی که در خانواده تفاهم وجود داشه باشد افراد از حضور هم در خانواده لذت می برند و عزت نفس و اعتماد به فس افراد تامین می شود و زمینه ی رشد و تعالی افراد خانواده تامین است و اعضای خانواده همدیگر را دوست دارند و به یکدیگر اعتماد دارند و علاوه بر آن احساس خوشبختی می کنند و همچننی از وجود هم دکنار هم لذت می برند و خرسند هستندو پس تفاهم همانطور که دید مقوله ی بسیار مهمی است که می تواند در موفقیت و یا عدم موفیت و در حفظ و سلامت خانواده نقش بزرگی دارد. برای کسب اطلاعات بیشر در این زمینه با مراکز مشاوره در ارتباط باشید.