جنسیت در رابطه ی زناشویی نقش مهمی را ایفا می کند و می تواند در ایجاد رابطه ای بسیار غنی و مثبت تاثیر گذار باشد . پیش از ازدواج وقتی دو نفر مجذوب هم می شوند ، نخست این جاذبه از ظاهر و جسم نشات می گیرد . اغلب در روابط صمیمی به یکدیگر می گویند که ما یکی هستیم . همسران خود را می آرایند ، سپس به یکدیگر نزدیک می شوند و دیگری را وارد حریم شخصی خود می کند . آن ها با یکدیگر عشق بازی می کنند و اولین رابطه میان آن ها شکل می گیرد . و بدن های آن ها بر اساس قوانینی که تا آن زمان برای آن ها بیگانه بود ، متفاوت عمل می کند . طبق نظر مشاور ازدواج ایرانیان در این فضای ذهنی و جنسی ، حالت های جدید چهره و ارتباطی جدید که غیر کلامی است ، ظاهر می شود . برخی واکنش های فیزیولوژیک نیز اتفاق می افتد که همسران را متعجب می کند . نتیجه این تعامل رابطه زناشویی میان آن ها است که برای هر زوجی متفاوت است . این تجربه موجب شکل گیری مفهوم رابطه ی زناشویی می شود . و هر دو طرف احساس می کنند که با هویتی جدید تعریف می شوند . 

جنسیت پایه و اساس رابطه ی زناشویی است .

بر اساس مطالعات مشاوره خانواده ایرانی زوج ها ، رابطه ی زناشویی را دارایی ارزشمند می دانند می توان گفت که میل جنسی در تشکیل رابطه ی زناشویی نقش مهمی دارد و پیوند میان زوج ها را محکم تر می کند .

جنسیت عاملی برای حفظ رابطه است .

وقتی رابطه ی زناشویی شکل می گیرد و هر یک از دو طرف از تعهد دیگری اطمینان پیدا می کند ، دیگر جنسیت نقش مهمی ندارد . در واقع این نیروی متحد کننده ، بدون آگاهی زن و شوهر به آن ها تحمیل می شود اما برای این که این نیرو تداوم داشته باشد ، باید در مرکز توجه زوج ها قرا ر بگیرد .  

در زندگی زناشویی ملایم باشید .

طبق نظر مشاور روانشناس در ایران هدف آن است که جایگاه خود را در زندگی زناشویی پیدا کنید و در عین حال خود واقعی تان بمانید . پس باید خود را سر و سامان دهید و رشد کنید و با احترام به شریک زندگی خود ، در کنار یکدیگر زندگی زناشوییتان را نیز پرورش بدهید . البته این کار همیشه آسان نیست و برخی ابزار ها در رابطه بسیار مفید است .

پیش از آن که بخواهید خود را در زندگی زناشویی اثبات کنید بهتر است بدانید که تفاوت های موجود میان عملکرد مردان و زنان ممکن است که رابطه را تحت تاثیر قرار دهد . اگر بپذیرید که شما دو جنس مختلف تعلق دارید و در دو فرهنگ متفاوت زاده شده اید . در این صورت مانع بروز بسیاری از درگیری های بیهوده می شوید و رابطه زناشویی تان نیز بهبود می یابد . تا کنون درباره ی تفاوت های زنان و مردان نکات بسیاری گفته شده است . اولین تفاوت اصلی به صمیمیت زنان و استقلال مردان مربوط می شود . 

طبق نظر مشاوران مطب روانشناسی تهران زنان با تاکید بر صمیمیت و برقراری رابطه ای نزدیک ، به زندگی و جهان نگاه می کنند . در واقع آن ها به دنبال جذب مخاطب و همراه و نزدیکی با او هستند و در نتیجه با حمایت از یکدیگر و احترام متقابل به توافق می رسند . زنان به دنبال بر قراری رابطه صمیمی و جلوگیری از انزوا هستند . اما مردان بیشتر به استقلال تاکید دارند . یک مرد در سلسله مراتب اجتماعی قرار دارد و در جامعه ، افراد یا به نفع او هستند یا به ضرر او . در این دنیای رقابت اجتماعی ، استقلال نقش مهمی دارد و این بهترین راه برای رسیدن به وضعیت مورد نظرشان است . یعنی قرار گرفتن در موثعیتی که به آن ها بگوید چه کار کنند . از سوی دیگر برای آن ها پذیرفتن دستور به معنای زیر دست بودن است . این عملکرد متفاوت در نقش های اجتماعی زن و مزد ، می تواند روی زندگی زناشویی آن ها نیز تاثیر بگذارد . اگر به این تفاوت ها توجه نداشته باشیم ، ممکن است به منشا درگیریر میان زن و مرد تبدیل شود . تفاوت مهم دیگر که می توان به آن اشاره کرد این است که چگونه وقایع زندگی روزمره را تفسیر می کنند . در حالت کلی تفاوت های بسیاری میان زنان و مردان وجود دارد و زمانی که زوجین به هر یک از آن ها آشنا باشند و در رابطه ی خود آن ها را شناسایی کنند و اگر بتوانند از مهارت های زناشویی استفاده کنند ، ازدواج موفقی را برای خود رقم خواهند زد و به میزان زیادی تنش ها و استرس ها و مشاجره ها را به پایان خواهند رساند . یک رابطه ی موفق نیازمن آگاهی همه جانبه از تفاوت ها و شباهت ها و توانایی مدیریت کردن آن ها می باشد .