از جمله ابعاد شخصیتی کودک که در مقطع دبستان تقویت و تثبیت می شود ، هویت جنسی ، طبق تعاریف و هنچارهای غالب جامعه است.طبق مطالعات مراکز روانشناسی نقش های جنسیتی و تفکیک زنانه و مردانه کار ها و شغل و ویژگی های شخصیتی در این سال ها با شدت و گستردگی بسیار زیادی کودک را احاطه کرده اند. اگر کودکان در سال های قبل در محیط خانواده از چنان آزادی و پذیرشی برخوردتر بوده باشند که در همه ی زمینه های فکری، هیجانی و رفتاری ، استعداد ها و علایق خود را فرا تر از قالب های مردانه و زنانه ابراز کرده و نگران سرزنش یا دریافت برچسب خلاف جنسیت خود رفتار کردن نباشند، تنوع بسیار زیاد محرکات ذهنی موجود در مدرسه چه از نظر مطالب و چه افراد بهترین موقعیت برای یادگیری و توجه به میزان کثرت و تنوع واقعی موجود در جامعه است. اگر کوک قبل از ورود به مدرسه یاد گرفته باشد که شغل و کار و .... جنسیت مردانه و زنانه ندارد و در مواجهه با مشاغل و کارهای کارکنان مدرسه یا والدین دوستان خود می تواند با ذهنی باز و دور از قضاوت جنسی به یادگیری و پرورش استعداد های خود بپردازد. چنی کودکی به علت عزت نفس و اعتماد به نفسی که از خانواده کسب کرده که همه ی علایق ، کار ها و احساسات به یک اندازه قابل احترام و ضروری هستند. از ابراز علایق و نظرات خود در بین دوستان ترسی ندارد و کمتر تحت تاثیر کلیشه های جنسیتی و محدود کننده محیط پیرامون خود قرار می گیرد. 

بر اساس نظر مشاورین خانواده آماده کردن کودکان برای بلوغ و مسائل مربوط به آن، از جمله مسائلی هست که والدین باید اطلاعات لازم را قبل از مواجهه ی کودک با بلوغ خود یا مشاهده علائم بلوغ دیگر هم سالان، به او بدهند تا هم از اضطراب و نگرانی بی مورد جلوگیری کنند و هم اطلاعات درست و مسیر صحیح کسب اطلاعات را به او بیاموزند.

تفاوت آن بین دختر ها و پسر ها چیست؟

بلوغ پسر ها دیرتر از دختر ها و معمولا در اواخر مقطع راهنمایی شروع می شود و احتمالا آموزش آن ها در اولویت والدین قرار نگیرد ولی هم به علت حضور همسالان و بچه های بزرگ تری که ممکن است اطلاعات بیشتری داشته باشند و هم به علت خطر سوء استفاده جنسی لازم است که کودکان حداقل اطلاعاتی در این زمینه داشته باشند. 

دختر ها به غیر از بلوغ زود رس در خود آن ها، از آن جایی که با دختر های بزرگ تر در ارتبا ط خواهند بود، احتمال کسب اطلاعاتی در زمینه ی عادت ماهیانه وجود دارد به همین دلیل قبل از ورود به مدرسه لازم است والدین موارد لازم را آموزش دهند. 

این نکته را فراموش نکنید که اطلاعات زود هنگام هم به اندازه ی اطلاعات غلط یا دیر هنگام می توانند آسیب رسان و مضر باشد. 

کودکان در این سن مشتاق بزرگ شدن هستند و والدین برای شروع صحبت در مورد بلوغ، نیازی به پیدا کرد بهانه ندارند، فقط کافی است با استفاده از موضوعات جدیدی که آن ها هر روز برای تعریف کردن دارند، به بزرگ شدن آن ها اشاره شود و قسمتی از اطلاعات مرتبط با بلوغ را به آن اضافه کرد. برای این منظور می توانید از فردی متخصص کمک بگیرید تا آن ها بتوانند به راحتی به فردی مطمئن شوند و حرف هایش را قبول داشته باشند. متخصصان به بهترین شیوه می توانند این کار را انجام دهند. 


طبق مطالعات روانشناسی ازدواج در مورد صحبت از بلوغ، قسمت های مربوط به اندام جنسی  برای والدین دشوار ترین قسمت های آموزشی هستند. چرا که صحبت کردن در مورد آن والدین را نگران می کند کهآن ها را نسبت به مسائل جنسی کنجکاو کنند. اگر چه این نگرانی قابل درک است ولی کودکان بسیار زودتر از آن چه والدین می خواهند در این مورد اطلاعات کسب می کنند و چه بسا که حتی اطرافیان چیزهایی شنیده باشند. 

نکته ای که کودکان باید بدانند مسائل مرتبط با بهداشت و ایمنی تناسلی است نه جنبه ی جنسی آن. برخی از والدین معتقد هستند که خودشان می توانند مراقب مسائل بهداشتی فرزندشان باشند و نیازی به صحبت با کودک نیست. آن چه لازم است این والدین باید بدانند که اطلاع رسانی و آگاه کردن کودک، امری اجتناب ناپذیر است. زیرا که امکان بروز بلوغ زود رس او و یا کودک دیگری در مدرسه وجود دارد که آگاه و مطلع بودن کودک را از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار می سازد. بازی های کودکان در این سنی متنوع تر و پر جنب و جوش و گاهی خطرناک هستند. به همین دلیل باید اطلاعات بیشتری درباره بدن خود داشته باشند. 

پیشگیری از سوء اسفاده جنسی کودکان هفت تا نه سال چیست؟

در این سنین کودکان در خطر قرار دارند و این می تواند در هر محیطی تفاق بیفتد. و از طرفی از آن جایی که بچه ها به دنبال استقلال هستند این خطر را بیشتر می کند. لازم است که کودک در این مقطع سنی بیاموزد که معمولا پنهان کار ها بیانگر نادرست بودین چیزی است و اگر کسی از او خواست که موضوعی را از والدین و مسئولین مدرسه پنهان کند و یا خودش از آشکار شدن کاری که انجام داده یا قصد انجام آن را دارد ترس دارد همین دلیل کافی است که رفتار مربوط با ان موضوع نادرست است.

همچنین لازم است توضیح داده شود که که حتی رفتار های محبت آمیز و خوب قلمداد می شوند مانند نوازش، هدیه و ...... که اگر مخفیانه باشند . پنهان از والدین باشند نا مناسب است. 

همچنین در این سنین باید حریم های شخصی، اجتماعی، معیار های ارتباط فردی ، صمیمیت و نوع ابراز علاقه باید آموزش داده شود. شروع تدریجی آن به کودک تمنیت خواهد داد برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با فردی متخصص در ارتباط باشید و آموزش های لازم را دریافت نمایید.