برخی آزمون ها هستند که طوری طراحی شده اند که به افراد کمک کند درک بهتری از خودشان  به دست بیاورند و دیگران را بهتر درک کنند و به رسمیت بشناسند. در ادامه به برخی از کاربردهای آن بر اساس مطالعات روانشناسی خانواده اشاره می کنیم.

درک و به رسمیت شناختن خودمان:

ما همواره درگیر با ارتباط با اطرافیانمان هستیم . این روابط چه آشنایان ما باشد و یا چه همکاران ، غلب متوجه می شویم که سایر افراد مهم دیگر، اغلب ترجیحات بسیار متفاتی از ما دارند که مربوط به تیپ شخصیتی آن هاست. از آن جا که هر تیپ شخصیتی نقاط ضعف و قوت خودش را دارد می توانیم به ضرورت و اهمیت وجود انواع تیپ های شخصیتی در دنیا که در انواع مختلف فعالیت های درگیر هستند، پی ببریم. طبق مطالعات مشاوره روانشناسی انواع تیپ های شحصیتی می توانند مکمل یکدیگر باشند . وقتی تشخیص می دهیم که هر تیپ شخصیتی چیز ارزشمندی برای ارائه دارد و این که افراد به روش هایی عمل می کنند که مربوط به ترجیحات آن هاست . دیگر به تفاوت ها توهین نخواهیم کرد . وقتی بپذیریم که تفاوت های مربوط به تیپ های شخصیتی بسیار واقعی هستند، فرصتی برای رشدمان پدید خواهد آمد . اول این که می توانیم نقاط ضعف احتمالی شخصیت خودمان را ببینیم و کارکردهایی را که کمتر ترجیح می دهیم و دوم یاد می گیریم برای تفاوت هایی که دیگرا در زندگی ما می آورند ارزش قائل باشیم .

برون گرا ها:

انرژی به سمت بیرون را که برای عمل کردن لازم است فراهم می آورند و به آن چه در مجیط در حال رخ دادن است واکنش نشان می دهند و تمایل ذاتی به صحبت کردن دارند. 

درون گراها :

انرژی رو به درون را که در تامل و تفکر متمرکز ضروری است فراهم می کند و با توجه به ایده های با دوام ثبات ارائه می دهد و تمایل طبیعی به فکر و کار کردن به تنهایی دارد.

تیپ های حسی:

روی اطلاعات واقعی تسلط دارند و دانش مربوط به موضوعات و منابعی را که موجود هستند فراهم می آورند و ضرورت دانستن و انجام کاری را که جواب می دهد را ارج می نهند. 

تیپ های شهودی:

دانستن از طریق دریافت درونی و توجه به معانی و درک خوبی از انچه ممکن است و از روند ها فراهم می آورد. و انجام کارهایی که قبلا انجام نشده است ارج می نهند. 

تیپ های تفکری:

طبق نظر روانشناسان کلینیک روانشناسی طرفداران و مخالفان یک موقعیت را دقیق بررسی می کنند و حتی وقتی خودشان از لحاظ شخصی درگیر یا علاقه مند نظر خاصی باشند و توانایی تحلیل و حل مسئله دارند و دوست دارند حقیقت را کشف کنند و عدم همخوانی های منطقی را متوجه می شوند. 

تیپ های احساسی:

می دانند چه چیزی از نظر دیگران و برای خود آن ها مهم است و در مواجهه با تعارض به آن مورد مهم می چسبند. توانایی ایجاد روابط و متقاعد کردن دیگران را دارند و دوست دارند بهترین نکات مثبت در موقعیت را کشف کنند و متوجه هستند که چه وقت احتمالا به دیگران لطمه یا آسیب وارد می شود. 

تیپ های قضاوتی:

می توانند پروژه ها را سازمتندهی و برنامه ریزی کنند و تا پایان پیگیری نمایند. و فشار بیاورند تا قضایا حل و فصل و تصمیمیات گرفته شوند.

تیپ های ادراکی:

می توانند فورا به صورت معطف به نیاز های لحظه پاسخ دهند و تلاش می کنند پذیرای ایده ها و اطلاعات جدید باشند تا اطلاع جدید جمع آوری شود و نیاز به در لحظه بودن و تحقیق در کار را به رسمیت می شناسند. 

روابط:

طبق مطالعات روانشناسی خانواده تفاوت های مزبوط به تیپ های شخصیتی می تواند منبع رشد و یا تعارض باشد با این حال هیچ کدام از تیپ های شخصیتی در روابط بهترین یا موفق ترین نیستند. تعارض در یک رابطه اغلب حول مقوله هایی است که از تفاوت های مربوط به تیپ های شخصیتی نشات می گیرد برای مثال یکی از زوجین دوست دارد که با همسرش زمانی را سپری کند اما عمسرش دوست دارد که با افراد متعددی در ارتباط باشد و این ها مواردی هستند که می توانند تعارض را ایجاد کنند. این موارد اختلافاتی هستند که می توانند منبع ناراحتی یا فرصتی برای یادگیری و رشد باشند. آگاهی از تیپ های شخصیتی باعث می شود که همدیگر را بهتر درک کنیم و راه های برقراری ارتباط با افرادی که ترجیحات متفاوتی دارند را یاد بگیریم. 

شغل:

تحقیقات مشاوره روانشناسی نشان می دهد که افراد جذب کارهایی می شوند که به آن ها اجازه می دهد از ترجیحات ذاتی مربوط به تیپ شخصیتی شا استفاده کنند. مقوله ی تیپ شخصیتی می تواند اطلاعات مفیدی در رابطه با مقوله های متوع مربوط به انتخاب شغل برای شما فراخم کند. در مورد هر فردی، مسائل دیگری غیر از بحث ترجیحات مربوط به تیپ شخصیتی وجود دارد بنابراین وقتی تصمیمات شغلی می گیرید، حتما علاوه بر دانش مربوط به تیپ شخصیتی تان به اطلاعات بیشتری در مورد خودتان نیاز خواهید داشت. 

آموزش:

درک تیپ های شخصیتی به پذیرفتن این واقعیت منجر می شود که راهای بسیار متعددی و گوناگونی برای یادگیری وجود دارد که همگی به یک اندازه ارزشمند هستند دانش تیپ های شخصیتی همچنین به شما کمک می کند تشخیص دهید برخی از نقاط ضعف و قوت تان موقعی که به مطالعه و یادگیری می پردازید چه هستند. 

برای این که تیپ شخصیتی خود را بشناسید می توانید از افراد متخصص در این زمینه کمک و راهنمایی دریافت نمایید و هر آن چه را که می تواند برایتان بهتر باشد را انجام دهید و تصمیمات راحت تری بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر با کلینیک روانشناسی در ارتباط باشید.