مشاور روانشناس ازدواج و خانواده در تهران از چه تست های روانشناسی استفاده می کنند ؟

 

تست های روانشناسی توسط مشاور روانشناس ازدواج و خانواده در مراکز مشاوره تهران اجرا می شود. روانشناس ازدواج  برای ارزیابی شخصیت در زوجین از تست های روانشناسی استفاده می کند . مشاور خانواده برای ارزیابی شخصیت از روش های علمیروانشناسی استفاده می کند و روانشناس خانواده در مرکز روانشناسی در شخصیت سنجی های خود اهداف مختلفی را دنبال می کند. روانشناس بالینی برای پی بردن به مشکلات روانی اشخاص ، شخصیت سنجی می کنند تا تشخیص و درمان آن ها دقیق تر شود.

بر اساس نوع آزمونی که مشاور روانشناس برمی گزیند به گرایش نظری آن ها بستگی دارد و اکثر آزمون های شخصیت ، خصوصیات باثبات ،  پایدار و خصوصیاتی را که از وضعیت تاثیر نمی پذیرند ، می سنجند.

معرفی آزمون ها

تست های روانشناسی ازدواج

آزمون های مورد استفاده شده در مشاوره ازدواج ومشاوره خانواده از نوع آزمون های خود گزارشی هستند  که به آن ها آزمون ها یا پرسشنامه های عینی هم می گویند.این تست های روانشناسی ماده هایی دارند که به طور مستقیم از مردم می پرسند آیا فلان صفت شخصیتی را دارند یا خیر . یک رشته اظهارات یا سوالات وجود دارد که دامنه پاسخ ها محدود است مانند : بله یا خیر ، درست یا غلط ، موافقم یا مخالفم .

شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا :

پرمصرف ترین آزمون شخصیتی گزارشی است که کلید تجربی دارد و روی آن بیش از هر آزمون دیگری تحقیق شده است. دکتر روانشناس در کلینیک روانشناسی  پاسخ های اشخاص  را در 10 طبقه یا مقیاس بالینی که مشکلاتی مثلافسردگی ، انحراف ضد اجتماعی ، درون گرایی و ضعف روانی و... را اندازه می گیرد. زوجینی که به مرکزمشاوره برای دریافت خدمات روانشناسی ازدواج ، روانشناسی خانواده ،مشاوره پیش از ازدواج مراجعه می کنند ، با اجرای این تست ها می توانند از  ویژگی های شخصیتی و اختلالات روانی آگاه خواهند شد .

سنجش 5 عامل بزرگ :

5 عامل بزرگ تجربه گرایی ، جدیت ، برونگرایی ، خوشایندی و روان رنجوری خویی (ثبات هیجانی ) را می سنجد. این آزمون شش بعد فرعی سازنده ی این 5 عامل اصی را می سنجد.دکتر مشاور با استفاده از این تست ها می تواند اختلالات شخصیت را دقیق تر تشخیص بدهد.و به دکتر روانشناس خانواده کمک می کند تا تاثیر درمان بر مراجعان مختلف را بفهمند .

پرسشنامه هوش هیجانی :

این آزمون متشکل از عباراتی است که احساس ، طرز تفکر و نحوه ی رفتار را در موقعیت های گوناگون توصیف می کند.افراد  با خواندن  هر عبارت ، میزان هماهنگی یا عدم هماهنگی خود را با خصوصیات توصیف شده مشخص می نماید. در این تست 5 حیطه یا گستره مهارت ها که عبارتنداز : مهارت های درون فردی ، مهارت های بین فردی ، سازگاری ، کنترل استرس و خلق عمومی می باشد. به عقیده روانشناسان توانایی کنترل احساسها و هیجانهای خویش و دیگران، تشخیص احساسها و هیجانها در خود و دیگران و استفاده از این اطلاعات برای هدایت، تفکر و اقدامهای  خود فرد است . هوش هیجانی فرد یک عامل مهم در تعیین توانایی موفقیت در زندگی است و به طور مستقیم سلامت روانی وی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

آزمون میلون :

دکتر روانشناس ازدواج با استفاده از تفسیر تست میلون به  طیف گسترده ای از ویژگی های مربوط به شخصیت، هیجان و نگرش فرد دست می یابد این آزمون می تواند در زمینه تشخیص روانپزشکی و در پیش گرفتن یک رویکرد درمانی متناسب با سبک شخصیتی و رفتاری افراد به بهترین روانشناسان،روانپزشکان، مشاوران در هنگام ارزیابی و تصمیم گیری کاربرد روش های درمانی کمک نماید.

آزمون کتل :

این آزمون برای پیش بینی رفتار واقعی فرد در شرایط معین و  هم چنین برای بررسی میزان کشمکش و هماهنگی هیجانی میان زوجین توسط روانشناس مشاور استفاده می شود. از خصوصیات منحصر به فرد این آزمون علاوه بر ویژگی های شخصیتی می توان به سنجش هوش که از عوامل تاثیر گذار در چگونگی پاسخ فرد به محرک های بیرونی و درونی در شرایط مختلف است ، اشاره کرد.

 

مشاور روانشناس ازدواج و خانواده در تهران از چه تست های روانشناسی استفاده می کنند ؟

 

 

هریک از آزمون های روانشناسی اطلاعاتی کلی نسبت به شخصیت  افرادی که به کلینیک مشاوره مراجعه می کنند ، ارائه می دهد.  به دست آوردن اطلاعاتی نظیر صفات هیجانی و انگیزشی ، روابط اجتماعی ، رغبت ها ، نگرش ها نسبت به زوجین می تواند در حل بسیاری از مشکلات و اختلافات خانوادگی و زناشویی کمک کند و نسبت به نتایج این آزمون ها به درمان و آموزش بپردازد.

برای استفاده از خدمات مشاوره خانواده ومشاوره ازدواج و تست های روانشناسی در کلینیک تخصصی روانشناسی انتخاب نو می توانید با شماره های 22593216 و 22795735 تماس بگیرید.