اگر زمانی که نگران با عصبانی هستید در مورد افکاری که در ذهنتان خطور پیدا می کند‌ از خودتان بپرسید  و پیام های منفی را دریافت می کنید که احساسات شما را مورد هدف قرار می دهند.  در آن لحظه این افکار به نظرتان کاملا منطقی و واقعی می آیند، اما اینگونه نیستند زمانی که احساس اضطراب دارید، پیام هایی را به خود القا می کنید که حقیقت ندارند.


مشاور روانشناس تاکید  دارد که این یکی از مهمترین تفاوت های بین اضطراب نوروتیک و ترس سالم است. هر دوی اینها ناشی از افکار شما هستند اما افکاری که ترس سالم را مورد هدف قرار می دهند انحرافی نیستند ترس سالم ناشی از درک صحیحی از خطر است. البته، ترس سالم به درمان نیازی ندارد اگر در خطر واقعی باشید ممکن است اندکی ترس سالم شما را زنده نگه دارد در مقایسه اضطراب نوروتیک عملکرد مفیدی ندارد زیرا به هیچ تهدید واقعی مربوط نمی شود افکاری که موجب بروز چنین احساساتی می شوند  همیشه انحرافی و غیر منطقی هستند. تحریف های شناختی که می توانند  احساس اضطراب، افسردگی و خشم  را به همراه داشته باشند برخی از این تحریف ها زمانی که احساس ،اضطراب ناراحتی خجالت و یا هراس می کنید به طور خاص شایع و عادی هستند. این تحریفها شامل موارد زیر می شوند. 

پیشگویی:

به خودتان می گویید که اتفاقات بدی خواهد افتاد  به عنوان مثال اگر در یک مهمانی هستید و خجالت می کشید  و در یک مهمانی با شخصی در حال گفت و گو هستید احتمال دارد به خودتان بگویید میدانم که بالاخره حرف احمقانه ای خواهم زد و خودم را دست خواهم انداخت.فکر خوانی:

 تصور می کنید که دیگران شما را نقد می کنند و یا از بالا نگاهتان می کنند حتی زمانی که دلیل قانع کننده ای برای این تصورات ندارید باز اینگونه فکر می کنید 


بزرگنمایی و کوچک نمایی:

 طبق نظر روانشناس ازدواج در مورد خطر یک موقعیت اغراق می کنید . موارد را بدون در نظر گرفتن اهمیتشان کوچک یا بزرگ در نظر می گیرید.


استدلال هیجانی:

استدلالتان با توجه به ان چه إحساس می کنید می باشد. برای مثال با خود می گویید که من در حال دیوانه شدن هستم. 


اظهارات باید:

 به خودتان می گویید نباید اینقدر احساس اضطراب، خجالت  يا ناامنی داشته باشم زیرا افراد عادی چنین احساساتی ندارند. خودتان یا دیگران را با «بایدها»، «نبایدها»، بـه بـاد انتقاد می گیرید مثلا من نباید احساس خجالت و یا عصبانیت داشته باشم برچسب زدن :

به خودتان  برچسب احمق ، روانرنجور، و یا بازنده می زنید. از یک نقطه ضعف یا خطا به کل وجود هویتتان تعمیم میدهید. به جای اینکه بگویید من دچار اشتباه شدم، به خودتان برچسب یک بازنده میزنید. این مورد نوع شدید تعمیم مفرط است..

 سرزنش :

 مرکز روانشناسی این مورد را به این صورت توضیح می دهد که برای هر خطا و اشتباه کوچکی  خود را سرزنش می کنید و حتی برای این که فردی مضطرب هستید خود را سرزنش می کنید. 

سرزنش در عوض اینکه علت مشکل را بررسی کنید، خود را سرزنش می کنید. دو نوع سرزنش وجود دارد 

سرزنش خود:

 خودتان را برای مواردی که مسئول پیش آمدن آنها نیستید سرزنش می کنید. 

سرزنش دیگران :

طبق نظر روانشناس ازدواج دیگران را سرزنش می کنید و نقش خود را در بروز آن مشکل نادیده می گیرید.

تفکر همه یا هیچ:

 همه ی مسایل را مطلق در نظر می گیرید سفید یا سیاه. اگر در کاری کاملا موفق نشوید خود را یک شکست خورده ی کامل

می دانید.

 تعمیم مبالغه آمیز:

 یک رویداد منفی مجزا را به عنوان یک الگوی پایان نیافتنی شکست در نظر می گیرید. 

 فيلتر ذهنی:

 این مورد مانند قطره جوهری است که کل لیوان آب را رنگی می کند. در این حالت به یک مورد منفی می پردازید ، فقط به اشتباهی که انجام داده اید فکر میکنید و تمام کارها و مواردی را که به خوبی انجام داده اید نادیده می گیرید. 


نادیده گرفتن موارد مثبت:

 اصرار دارید که کارهای خوبتان به حساب نمی آیند و ان ها را نادیده می گیرید. 

زود قضاوت کردن :

 نتایجی را پیش بینی می کنید که با حقایق توجیه نمی شوند. دو نوع نتیجه گیری وجود دارد:

ذهن خوانی:

 تصور میکنید که دیگران قضاوت نادرستی در مورد شما دارند و نگاه آنها به شما تحقیرآمیز است.


پیشگویی :

مشاور روانشناس می گوید که شما در این مورد به خودتان می گویید که حادثه وحشتناکی در حال رخ دادن است. می دانم که امتحان هفته ی آینده را خراب می کنم. 

نتیجه گیری: 

در قسمت بالا برخی از تحریف های مهم را نطرح کردیم‌حالا به خودتان فکر کنید که ایا هر کدام از ان ها را در خود دارید؟  اگر این موارد برایتان اشنا هستند پی قدمی بزرگ برداشته اید و این تحریف ها را در خود تشخیص داده اید. حالا نوبت به تغییر دادن ان ها می رسد. زمانی مه بتوانید موارد گفته شده یعنی تحریف ها را تغییر دهید  بعنی روش تفکر خود را تغییر دهید ، می توانید روشی را که إحساس می کنید را نیز تغییر دهید. اگر بتوانید افکار تحریفی خود را  عوض کنید  ترس هایتان نا پدید خواهد شد. و خواهید دید که دیدگاهتان نسیت به اطرافتان و خودتان و زندگی بهتر شده است و حال بهتری دارید.