بسیاری از افراد به این باور هستند که عشق چیزی است که در طول زمان نباید تغییر کند و ثابت بماند. اما مطالعات مرکز مشاوره نشان می دهد که سه مرحله طبیعی برای عشق وجود دارد و در ادامه بررسی می کنیم که عشق در طول حیات خود از چه مراحلی عبور می کند و در این فرایند چه اتفاقاتی می افتد .

مرحله ای اول عاشق شدن:

این مرحه دارای شانه های مختلفی است که می توان به نشاه های بدنی مانند سرخ شدن، لرزیدن، تپش قلب، هیجان، افکار مزاحم، خیال پردازی، هیجان جنسی، هوس، آمید و ترس از طرد شدن اشاره کرد. بر اساس کتاب کیمیاگری عشق و هوس هر کس نمی تواند موجب فوران و فعالیت هورمون ها و اتقال دهنده های عصبی دریک فرد شود تا هیجان اولیه عشق را بروز دهد. فردی که ما انتخاب می کنیم باید بو، حس، قیافه و ... مناسبی داشته باشد و این مرحله بسیار هیجان انگیز است و در این مرحله نمی توانیم به معشوقمان فکر نکنیم و با خوشحالی درباره او خیال پردازی می کنیم و به نقاط مشترکمان تمرکز می کنیم و مدام تمایل داریم که با هم باشیم و نمی توانیم از هم دل بکنیم و در واقع می فهمیم که عاشق شده ایم. در این مرحله ما انسان ها به شدتتحت تاثیر هورمون ها قرار داریم و باعث ترکیب پیچیده ای از عواطف می شویم. 

مرحله ی دوم ساختن اعتماد:

بر اساس مطالعات مشاوره ازدواج پس از ازدواج و به دنبال تعهد آغازین عشق وارد مرحله دوم خود می شود. زن و شوهر ها در این مرحله ممکن است که دچار پشیمانی از انتخاب و حتی پشیمانی از ازذواج شده باشند و با خود می گویند که آیا اشتباه کرده اند و یا در انتخابشان عجله کرده اند؟ در این مرحله گاهی همان ویژگی هایی که طرف مقابلمان که در ابتدا برای ما دلچسب بودند بسیار آزار دهنده می شوند و آن فردی که برای مثال بسیار پرشور و هیجان بود اان فردی دمدمی مزاج و بی ملاحظه جلوه می کند. و یا آن درون گرای متفکر اکنون از دید ما فردی خودخواه و منزوی و سرد جلوه می کند. این مرحله همراه با ناکامی، غضب، نا امیدی، غمگینیو خشم مشخص می شود و بیشتر جنگ ها در سال های اول رابطه اتفاق می افتد و زوجین بسیار با هم جر و بحث می کنند. و در دلشان رنجش و کینه رشد می دهند و احساس می کنند که مورد قدردانی قرار نگرفته اند ولی زوجین می توانند آن ها را تحمل کنند و از آن بحران ها گذر کنند و تماما بستگی به ساختن اعتماد دارد اگر که بتوانند به وبی این اعتماد را بسازد رابطه را پیش خواهند برد و اگر موفق نشوند در موارد شدید تر به طلاق روی خواهند اورد. این مرحله به سبک گفتگوهای زوجین بسیار اهمیت دارد و همچنین به این که چگونه مشکلاتشان را حل می کنند و پیش می برند و همچنین اگر میزان تعاملات مثبت به منفی در طول بحث ها بیشتر باشد می توانند رابطه شان را با موفقیت پیش ببرند و در غیر این صورت میزان شکست در رابطه بسیار است. البته موارد زیاد دیگری نیز هستند که می تواند در این مرحله نقش مهم داشته باشد برای مثال استفاده از 4 ویرانگر رابطه یعنی عیب جویی، تحقیر، جبهه گیری و سکوت و کناره گیری می تواد رابطه را به سمت شرایط بدتری هدایت کند. به همین دلیل در این مرحله افزایش میزان آگاهی در مورد مهارت های زندگی مشترک و اجرای آن ها می تواند بسیار مفید باشد و رابطه را از بسیاری خطر ها نجات دهد.

مرحله سوم ساختن تعهد و وفاداری:

مرحله ی سوم عشق بعد از پس از ساختن اعتماد می آید و تعهد و وفاداری را به همراه دارد. در این مرحله زوجین دو راه پیش رو دارند که یکی از آن ها این است که یکدیگر را گرامی بدارد و به خاطر آن چه که با شریک زندگی شان دارند قدرشناسی و قدردانی را پرورش دهند و یا ب خاطر آن چه که فکر می کنند رابطه به آن ها نمی دهد خشم و رنجش و کینه را پر.رش دهند و در این مرحله یا عشقی عمیق و پایدار ساخته می شود و یا بساط خیانت به آرامی پیده می شود. می تون گفت که مقایسه های منفی آغاز گر سرمایه گذای کردن روی رابطه و شروع خیانت هستند. زمانی که زن و شوهر ها هیجانات منفی را تجربه می کنند و در حال جست وجوی نیازهایشان هستند درحالی که شریک زندگی شان با افکارمقایسه ای منفی از آن ها دور می شود و روابط فرازناشویی به صورت ناگهانی اتفاق نمی افتد و بر اثر روابط سرد و غیر صمیمی اتفاق می افتد که در آن ها از پرداختن به درگیری ها  و خودافشاگری ها در مورد یاز ها اتفاق نیفتاده است. پس برای حفظ رابطه پرورش دادن قدرشناسی و قدردانی مهم است و درواقع فرد تلاش می کند نیازهای خود و شریک زندگی اش را به صورت همزمان و هماهنگ با هم در رابطه برآورده شوند و به سمت تعهد حرکت می کنند و شریک زندگی شان را با این وفاداری و تعهد دوست دارند و رفتارهای عاشقانه و ابراز آن رابطه عاطفی و جنسی مناسب در این گونه روابط دیده می شود. در ایم مرحله نیز توجه کردن به مهارت های زناشویی و همچنین مدیریت هیجان ها و دانش کافی در مورد حل تعارض ها می تواند بسیر موثر و مهم باشد. 

ما در قسمت بالا برای آشنایی شما مرحله هایی از عشق را مطرح کردیم و دیدی که چگونه رابطه می تواند به سمت تعهد و یا طلاق پیش برود . زوجین به غیر از سال های ابتدایی باید خوشان برای حفظ عشقاشن تلاش کنند و سرمایخکذاری های عاطفی لازم را در بانک عشقشان با مهارت های مختلف پس انداز کنند. برای کسب اطالاعات بیشتر با مشاوره خانواده در ارتباط باشید.