همواره تاکید می کنیم که شما نمی توانید همسرتان را تغییر دهید و باید روی خودتان کار کنید و به خودتان توجه داشته باشید و به عبارتی به خود آگاهی توجه کنید. اما زمان هایی است که رفتار همسرتان واقعا نا خوشایند است و بهترین روش برای واکنش نشان دادن به این بستگی دارد که چقدر موضوع مهم است و هر چند وقت یک بار آن رفتار بروز می کند و چقدر نا خوشایند است و آیا باعث آسیب واقعی می شود یا نه. البته این را فراموش نکنید که رفتاری را که دوست ندارید را با رفتار نادرست اشتباه نگیرید. 

طبق نظر متخصص مشاوره خانواده شما در واکنش به رفتارها بدون تفکر به همسرتان می توانید واکنش نشان دهید و ناراحت، عصبانی، افسرده، متنفر و یا کینه ای و سرد شوید. ولیر آن چه که می تواند برای شما کارساز باشد پی بردن به این نکته است که سر در بیاورید چه می خواهید، چه نمی خواهید. و قبل از این که واکنش منفی نشان دهید چند سوال وجود دارد که باید از خودتان بپرسید. آیا این رفتار باعث آسیب واقعی می شود؟ و هدف شما چیست، آیا می خواهید که ارتباط بهتری داشته باشید؟یا این که می خواهید مطمئن شوید که چنین رفتاری دیگر اتفاق نمی افتد و یا این که می خواهید عصبانیتتان را تخلیه کنید؟ و این اتفاق در ارتباط چقدر اهمیت دارد؟

طبق نظر دکتر روانشناس ازدواج شما و همسرتان از یکدیگر می آموزید و می توانید به یکدیگر آموزش دهید که چطور عادات قدیمی را تغییر دهید و عادات جدید بیاموزید. و همیشه مشکلات را از دید دو نفر داشته باشید. همسزتان عملی انجام می دهد و شما واکنش نشان می دهید و مشکل دو بخش دارد که شامل کنش و واکنش است. با استفاده از تمریناتی می توانید تاثیر رفتار نا مطلوب همسرتان را کاهش دهید. سعی کنید که نگرش خود را درباره آن تغییر دهید. و مطمئن شوید که نسبت به مسائل نمادین خیلی جدی و شدید واکنش نشان نمی دهید و خودتان را نسبت به رفتار نا معقولی که آسیب جدی به شما نمی زند حساسیت زدایی کنید. از رفتار های تلافی جویانه تاسف بار اجتناب کنید. هدف اصلی این است که آسیب و ناراحتی را محدود کنید زیرا که در ایجاد بد فهمی و سوء تفاهم یا بحث و جدل هر دو شما نقش دارید. اگر بتوانید بر خودتان مسلط باشید و مسائل منفی غیر معقول را شخصی تلقی نکنید. برای متوقف کردن رفتار مخرب 2 راه پیش رو دارید که می توانید انجام دهید.

درخواست قاطعانه برای تغییر:

بر اساس مطالعات مشاوره روانشناسی قاطعیت یعنی توانایی بازگویی آن چه در ذهن و فکرتان می گذرد در حالی که به حقوق و احساسات دیگران احترام می گذارید. قاطعیت شامل صحبت و برقراری ارتباط، در خواست آن چه می خواهید، بیان احساساتتان، رد محترمانه درخواست ها و رفتار درست در مقابل بد رفتاری ها است. همسرانی که قاطعیت بالایی دارند و رضایت بیشتری دارند و درد کمتری دارند. عدم قاطعیت یعنی این که شما خواسته ها و احساسات خود را ابراز نمی کنید چون یا نمی دانید چطور باید ابراز کنید یا در انجام آن راحت نیستید. زمانی که افراد با دیگران بدرفتاری کنند یا احساسات آن ها را نادیده بگیرند رفتاری پرخاشگرانه دارند و نباید با قاطعیت و عدم وجود آن اشتباه گرفته شود.

نادیده گرفتن:

بیشتر عادات نا مطلوب از طریق توجهی که از دیگران می گیرید تقویت می شوند در تعامل بین فردی همسرتان کاری انجام می دهد که شما دوست ندارید و عصبانی و ناراحت و افسرده می شوید و یا تلافی می کنید. و ممکن است این گونه به نظر برسد که هر کاری می کنید کارایی ندارد. اگر همسرتان حرفی زد یا کاری کرد که احساس منفی یا مخرب به شما دست داد، سعی کنید آن را نادیده بگیرید. انجام این کار ممکن است که دشوار باشد، ولی با کمک حساسیت زدایی و تصور دهنی تمرین کنید تا احساساتتان را مهار کنید به طوری که بتوانید به گونه ای موثر نادیده بگیرید.برخی دیگر از شیوه های نادیده گرفتن عبارت است از سکوت کردن، عذرخواهی کردن و رفتن به اتاقی دیگر، بیرون رفتن برای قدم زدن، تغییر موضوع و ... البته این کار ها بدون عمل خشم و هر گونه آزردگی باید انجام شود و بسیار مهم است که بی ادب یا انتقادی و دفاعی نباشید و تمام آن چه می خواهید این است که الگوی منفی گرایی را قطع کنید. اگر رفتار منفی را نادیده بگیرید و به رفتار مناسب واکنش مثبت نشان دهید اغلب دستاورد بیشتری خواهید داشت . ناکامی در واکنش به رفتار مثبت، تاثیری ایجاد می کند که به سادگی رفتار منفی را نادیده نگیرید و به جای آن همسرتان را نادیده بگیرید که این بسیار اشتباه است و به همین دلیل بسیار مهم است که به درستی از این شیوه ها استفاده کنید و اشتباه نکنید. از این رو با افردی که در این زمینه تخصص دارند و در مرکز مشاور آموزش های لازم را دریافت نمایید.