ما چگونه می توانیم خودمان را از احساس نارضایتی نجات دهیم در حالی که ذهنمان دائما تلاش می کند احساس رنج و ترسی که دیگران در ما به وجود آورده اند در درونمان زنده و پایدار حفظ شود. طبق مطالعات مرکز مشاوره خوب به جای این که بیرون از خود به دنبال مقصر برای سرزنش کردن باشیم باید علت را در درون خود بیابیم و با آن نیروی مخربی که مرکز اصلی ما را که همان است با احساس نارضایتی از اطرافمان کدر کرده است رو به رو شویم. چیزی که پشت نارضایتی ها است درد عمیق و رنج بزرگی است که از قطع شدن اتصال به وجود آمده است. و چون آگاهانه برای آن عزاداری کرده ایم این شکوه تمام وجودمان را فرا می گیرد و تمام چیزهایی که فرصت نمی کنیم برای آن ها سوگواری کنیم تبدیل به نارضایتی می شوند. و برای رها شدن از آن ها و التیام بخشیدن به جای فرار کردن بهتر است از علت به وجود آمدنشان آگاه شویم و اجازه دهیم بروز پیدا کنند. 

با بی مهری ها رو به رو شوید.

اتفاقات پیش آمده را بپذیرید و با دیگران ارتباط برقرار کنید و زمانی که احساس بی مهری کردید به دنبال مقصر بیرون از خود نباسید و رفتار آدم ها را نسبت به خودتان بررسی نکنید بلکه روی خودتان کار کنید. پذیرفتن رنج ، روشی است که با آن می توانیم مقداری از فشاری که بر ما وارد شده است را کم کیم یا از غرق شدن در آن امتناع کنیم و سعی کنیم به انرژی آن بدون آن که قضاوتش کنیم یا به آم ماهیت ببخشیم و یا آن را پس بزنیم، اجازه بروز بدهیم. و خیلی مهم است که گرفتار داستان هایی که ذهن می سازد نشویم و اجازه ندهیم که از کاه کوه بسازد. زیرا که این ذهنیت ها فقط ما را درگیر تجربیلت قدیمی و ترس های ناشی از آن می کند. پس فراموش نکنید که درمان زخم های قدیمی فقط توسط خودتان امکان پذیر است .

مالک خشم و نفرت خود باشیم.

بر اساس مطالعات روانشناسی خانواده زمانی که اجازه دهیم خشم ما فرصت بروز پیدا کند و یا بگیریم با رنج هایما در اوج نارضایتی ها کنار بیاییم، قادر خواهیم شد به جنبه رازگوه زنانگی و مردانگی مان متصل شویم. نظریات و دیدگاه های متفای دذ این زمینه وجود دارد گه ما به یکی از آن ها اشاره می کنیم و آن این است که در فرهنگ نماد ها روان زانه را آنیما و روان مردانه را آنیموس می گویند و در نهایت ، انسانی به کمال انسانیت خود می رسد که آنیما و آنیموس در او به وحدت و یگانگی کامل برسند. در نتیجه هنگام بروز بحران و شکست های عاطفی آنیما که روان مونث درون ماست، همچون داروی شفابخش و جاویدانی عمل می کند که روح ما را تلطیف می کند و سختی درد که متحمل شدیم را کمی قابل تحمل می سازد و آنیموس، یا همان عنصر مردانه درونمان فعال می شود و با قدرت و غرور مردانه ای که در ما می پروراند ما را در برابر احساس نارضایتی درونمان حفظ و یاری می کند . 

بزرگ کردن شکوه هایمان توجه بی اساس و مخربی است که ما را به قربانی بی قدرت و زخم خورده ای تبذیل می کند که معتقد است دیگران با او بد کرده اند. در چنین حالتی ما احساس ضعف می کنیم و برای جبران این ظلم، تمام وجودمان پر از نیروی خشم می شود و نسبت به دیگرانی که با ما بدرفتاری کرده اند احساس نفرت و انزجار پیدا می کنیم. در احساس خشم، زهری قدرتمند وجود دارد که برای رهایی از آن، باید احساس خشم و نفرتی که در وجودمان است به طور آگاهانه و سنجیده ارتباط برقرار کنیم. مهم است بدانیم که خشم و نفرت به این معنی نیست که انسان حق دارد عصبانی باشد و احساس فرت کند و حق دارد که دیگران را به خاطر آن سرزنش کند و یا خودش را توجیه کند ولی در عوض باید آن ها را بشناسد و به آن ها فضای کافی برای بروز بدهد ما باید این احساس و هیجان را در وجودمان بشناسیم و بدانیم که مشابه این هیجانات در دیگران نیز وجود دارد و ممکن است که بروز پیدا کند . با این شناخت هنگام رو به رو شدن با این نوع احساس بهترین واکنش را نشان می دهید .  

پذیرش و درک عاشقانه:

چیزی که باعث تشدید نارضایتی ما از دیگران می شود انزجار ما از واکنش های شدید دیگران است مخصوصا احساساتی جون خشم، رنج و نفرت که باعث ایجاد و رشد واکنش های منفی و مخرب در ما می شود.

برای این که بتوانیم واکنش های منفی خودمان را نسبت به دیگران از بین ببریم و با ادم های اطرافمان و کسانی که دوستشان داریم در صلح و آرامش به سر ببریم ، مهم است که بتوانیم با احساساتمان دوست باشیم، و یا بگیریم که به آن ها اجازه ی بروز بدهیم و شور و هیجانی که در ما ایجاد می کند را لمس و احساس کنیم. این عملی است که در راستای مهرورزی به خودمان است که باعث کمرنگ شدن دلخوری . ناخوشنودی که در اعماق قلب ما است، می شود. این مهربانی باعث می شود که قدم های قوی تری در جهت رها شدن از شکوه ها و نار ضایتی ها برداریم و به جراحت های عاطفی که در زمان کودکی در ما شکل گرفته است واقف شویم و آن ها را درک کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوره ازدواج و خانواده در ارتباط باشید و اطلاعات لازم را کسب کنید.