روزانه اتفاق های مختلفی برای هر انسانی می افتد که با روش های نا مناسب ممکن است باعث شویم حالمان بد شود و روزمان به طور کلی خراب شود.بر اساس مطالعات مشاوره قبل ازدواج اما زمانی که شیئه های اشتباه را کنار بگذارید و با روش های مناسب واکنش نشان دهید حس و حال بهتری را تجربه خواهید کرد. مثلا زمانی که ناراحت هستید و سر دیگران خالی می کنید و یل با خودتان درگیر می شوید و تمرکزتان را از دست می دهید می تواند به دلیل رها نکردن ، سرزنش کردن خود و دیگری و عدم توانایی در بخشیدن خود و دیگران باشد که در ادامه هر کدام از آن ها را اشاره می کنیم.

سرزنش کردن:

ما انسان ها مسئولیت ناراحتی های خود را به عهده نمی گیریم و ما همسرمان را به خاطر هر اتفاق ناخوشایندی که در زندگی مان روی می دهد سرزنش می کنیم و یا معلممان را به خاطر نمره پایینی که گرفته ایم سرزنش می کنیم. و باز هم سرزنش می کنیم. برخی از افراد بی جهت چیزهایی را سرزش می کنند که در آن نقشی نداشته اند. و گاه این کار به حدی است که آدم از شندین آن ها خنده اش می گیرید. ولی ما انسان ها می توانیم مسئولیت بپذیریم و با اوضاع و احوال آن طور که هست برخورد کنیم. وقتی دیگران را مورد سرزش قرار می دهیم، مسئولیت را از خدمان دور می سازیم و وقتی دیگران را سرزنش می کنیم انرژی را از خودمان دور می سازیم و مانع از رشد و یادگیری خود می شویم. در قبال خود پذیرای مسئولیت باشید. و دیگران را سپر بلای خود قرار ندهیدو نگویید که تو این کار را با من کردی و تیا تقصیر توست و به جای آن مسئولیت زندگی خود را قبول کنید و مسئولیت را در قبال خوشبختی خود را بپذیرید.

طبق نظر بهترین روانشناس خانواده ما همیشه خشم خود را بر سر کسانی خالی می کنیم که نزدیک ترین های ما هستند و ما به آن ها حرف هایی می زنیم که هرگز به غریبه ها آن حرف ها را نمی توانیم بگوییم ولی هر موقع که در چنین شرایطی قرار گرفتید پیش از آن که دیگران را سرزنش کنید خود را جای طرف مقابل بگذارید و از خود بپرسید که اگر من جای او بودم دوست داشتم چگونه با من برخورد شود؟ و لحظه ای صبر کنید و لحظه ای که از کسی خشمگین می شوید حرفی نزنید و به جای آن صبر کنید. و سعی کنید که از آن جا دور شوید و حتی اگر لازم شد از محل صحنه بیرون بروید.  و حواستان را به جای دیگر پرت کنید و این را بدانید که خشمگین شدن طبیغی است و چیز بدی نیست ولی باید به درستی آن را ابراز کنید و سرزنش کردن خودتان و دیگران سودی ندارد و فقط حال خودتان بد تر می شود و رابطه تان با دیگران بد تر می شود . پس بهترین کار ها یادگیری برای پذیرفتن مسئولیت هر آن چه برایتان اتفاق می افتد و پیدا کردن راه حل و حل مسئله است. برای کسب اطلاعات بیشتر برای یادگیری این مهارت ها می توانید با در ارتباط باشید.

دیگران را ببخشید.

بر اساس مطالعات مشاوره قبل ازدواج انباشته کردن دلخوری ها روز شما را بد تر می کند و یکی از بهترین کارهایی که می توانید از این مشکل رهایی پیدا کنید بخشیدن است.  هر اتفاقی که در گذشته بلند مدت و یا کوتاه مدت اتفاق افتاده تست بدانید که کاری که در حق شما انجام گرفته اشتباه و غیر منصفانه است. و حق دارید که خشمگین باشید و کاملا طبیعی استکه دنبال کسی باشید که او را مجازات کنید. ولی مجازات کردن دردی را دوا نمی کند و فکر می کنید که با مجازات کردن همه چیز درست خواهد شد ولی این طور نیست. اقدام مقابله به مثل شما را برای مدت کوتاهی تسکین می دهد و تنها راه رسیدن به التیام بخشید است. 

خودتان را ببخشید.

با این که بخشیدن دیگران سخت است اما بخشیدن خود نیز دشوار تر است. ولی اگر که می خواهید روز خوبی داشته باشید نه تنعذ لازم است که دیگران را ببخشید بلکه خدتان را نیز مورد عفو قرار دهید. این که خودتان را ببخشید در واقع مهربانی و شفقت نسبت به خودتان را نشان می دهد و احساس بهتری خواهید داشت و سبک تر خواهید شد.

رها کنید.

رهایی یافتن از آنچه که ما را ناراحت می کند آن قدر ها هم ساده نیست اما رها نکردن و دست نکشیدن ممکن است از هر چیزی دشوار تر باشد. وقتی در برابر رنجش و ناراحتی و خشم سر تسلیم فرو آوریم، با مشکلی بزرگ تر رو به رو می شویم. و این مشکل بر فکر ما مسلط می شود و انرژی زیادی از ما می گیرد و روزمان را خراب می کند. برای ای که آزاد و رها باشیم باید بیاموزیم که چگونه دست بکشیم و رها کنیم. خشم ها را رها کنید و تالم و درد ها و رنجش ها را رها کنید. انرژی که صرف مشکل های گذشته می کنید مانع از پیشرفت شما می شود ای که همواره درگیر اتفاق های گذشته باشید و خود را به خاطر آن ها سرزنش کنید و یا احساس گناه کنید و دیگران را مقصر بدانید حال خودتان بد تر خواهد شد. تاکید روانشناسان بر ان است که هر فردی در زمان حال و اکنون زندگی کند و توجه خود را به گذشته و آینده معطوف نکند زیرا که درگیر شدن در آن ها انرژی زیادی از شما خواهد گرفت. ولی زندگی در زمان حال و توجه بر آن چه که اکنون در حال رخ داد است می تواند لذت بخش تر باشد و حس و حال بهتری داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز مشاوره خوب در ارتباط باشید.