فرد خود شیفته به دریافت تحسین و تمجید از سوی دیگران دارد . در حالت کلی افراد خود شیفته اهمیت فوق العاده زیادی برای خود قائل می شوند و همواره در صدد دریافت تحسین و تمجید از سوی دیگران هستند و قادر به هم حسی و همدلی و درک دیگران نیستند . فرد خود شیفته دارای احساس خود بزرگ بینی هستند و اگر شریک عاطفی شما فردی خود شیفته باشد ، شما غالبا احساس خواهید کرد که ویژگی ها و محسنات شما از سوی او نادیده گرفته می شود . به یاد داشته باشید که افراد خود شیفته در ظاهر خود را برتر از دیگران نشان نمی دهند و آن ها واقعا باور دارند که دارای ویژگی های برتر ، خاص و منحصر به فردی هستند . اگر شما از تحسین و تمجید آن ها غفلت کنید ، آن گاه با واکنش منفی آن ها رو به رو خواهید شد . 

لاف زدن و گزاف بافتن از نشانه های چنین فردی است و از دیدگاه دیگران آن ها فردی متکبر و نا خوشایند هستند . فرد خود شیفته در رابطه ی عاطفی به دلیل در خواست مداوم توجه ، تحسین و تعریف کردن در نهایت فرد مقابل خود را خسته می کند و مانند کودک رفتار می کند و عزت نفس او بسیار شکننده است و عطش سیری ناپذیری نسبت به دریافت تحسین و توجه از خود نشان می دهد و اگر شما از این کار اجتناب کنید ، ممکن است که با اخم و قهر و پرخاشگری او رو به رو شوید .طبق نظر دکتر روانشناس اینترنتی چنین افرادی دارای نقص زیادی در بر قراری ارتباط صمیمانه با دیگران دارند . و این نقص احساس همدلی می باشد . و به همین دلیل شریک عاطفی خود پسند قادر به درک و فهم شما و احساسات و تجربه ها و تمایلات نیست . او نمی تواند به تبادل عاطفی دو سویه و دیدن دنیا از طریق نگاه فرد دیگر بپردازد . و اگر برای لحظه ای همدلی کند دوباره به سرعت به موضوع خود باز می گردد . روانشناس شخصی بیان می کند که چنین فردی نسبت به دیگران حسادت می کند و ممکن است گمان کند که دیگران نسبت به او حسادت می کنند . به آسانی آزرده خاطر شده و این زمانی اتفاق می افتد که احساس عزت نفس کاذب فرد خود شیفته مورد تهدید قرار می گیرد .

شریک زندگی خود شیفته :

بر اساس لیست بهترین روانشناسان ایران فرد خود شیفته قادر به بر قراری یک ارتباط عاطفی دو سویه نیست . رابطه شما با فرد خود شیفته از همان ابتدا نا خوشایند خواهد بود مگر آن که شما به طور مداوم به تحسین و تمجید او بپردازید . چنین افرادی وقتی وارد رابطه می شوند که مطمئن باشند رابطه ی مزبور عزت نفس آن ها را افزایش می دهد . از همان اغاز رابطه ، فرد خود شیفته سعی می کند تا چهره ای شاخص از خود نشان دهد و بدین ترتیب تحسین و تمجید را از سوی شما دریافت دارد . اگر شما فردی ثروتمند ، موفق یا جذاب باشید ، به احتمال قوی فرد خود شیفته خود را سزاوار ارتباط با شما خواهد دید و تلاش خواهد کرد به نحوی با شما وارد ارتباط شود . همانطور که گفتیم چنین فردی بسیار نیازمند دریافت تعریف و تمجید می باشد و و اگر از این جهت ناکام شود ، به شدت متعجب ، آزرده خاطر و خشمگین خواهد شد . او توقع دارد که شما همواره نیاز های او را بر نیاز های خودتان ترجیح دهید . بدین ترتیب یک فرد خود شیفته مانند کودک خود محور نمی تواند تصور کند که دیگران نیز دارای نیاز ها و آرزو های خاص خودشان هستند و تحقق آن ها برایشان از اهمیت ویژه ای بر خوردار است . و به همین دلیل اگر جرات کنید و نیاز های خودتان را به نیاز های او ترجیح دهید ، بدون تردید ، با اخم و قهر و پرخاش او رو به رو خواهید شد . 

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که ترجیح می دهید در یک رابطه عاطفی ، ناشناحته باقی بمانید ، رابطه با فرد خود شیفته برای شما گزینه بسیار مناسبی خواهد بود . اگر شما به ابراز نیاز ها ، تمایل ها و خواسته های خود اقدام کنید فرد خود شیفته آن ها را نادیده می گیرد و بحث را به موضوع مورد علاقه خودش تغییر می دهد و ممکن است از این که شما به احساسات و نیاز های خودتان توجه می کنید و اهمیت می دهید ناراحت شده و آن ها را بی اهمیت تلقی می کند . 

تحقیقات لیست مراکز مشاوره نشان می دهد زمانی که به مقابله با افراد خود شیفته پرداخته می شود ، از او انتقاد شده و یا به اصلاح او می پردازند و در نتیجه رابطه رو به تیرگی خواهد رفت . اگر شما بخواهید به رابطه عاطفی با محبوب خود شیفته ی خود ادامه دهید ، مجبور خواهید بود که همواره مراقب باشید که هیچ گاه به اصلاح محبوب خود نپردازید و با او مخالفت و مقابله نکنید .خود شیفتگی از شدت و پایایی بالایی بر خوردار است و و این اختلال در برخی افراد از شدت چندانی برخوردار نیست اما در هر صورت برای زندگی با چنین فردی نیازمند آموزش دیدن برخی مهارت ها می باشد تا شرایط قابل تحمل تر و مناسب تری در ارتباط با چنین فردی ایجاد شود .