همه ی زوج ها مشکلاتی دارند و زوج هایی که بیشترین موفقیت را در حل مسائل دارند به عنوان یک گروه کار می کنند و اکثر زوجین با عجله به دنبال راه حل های فوری هستند و نگرانی های واقعی یکدیگر را در نظر نمی گیرند و بنابراین برای ایجاد راه حل های با دوام با شکست مواجه می شوند. اگر چه ماهیت مشکلات همسران در طول زمان تغییر می کند، همه ی همسران با مشکلاتی مواجه هستند و برخی مشکلات نیز وجود دارد که احتمالا در طولانی مدت تابت می مانند. برخی تفاوت ها هستند که در ابتدا آن ها دلیلی برای جذب یکدیگر می شوند اما بعد از مدتی همین تفاوت ها دردسرهایی را ایجاد می کند. طبق نظر دکتر مشاور خانواده اغلب اوقات این نوع مشکلات در طول زمان از بین نمی روند. آن چه که در روابط خوب می تواند تغییر کند، این است که همسران توانایی پذیرش دیگری را با وجود تفاوت ها پرورش دهند. برعکس برخی مشکلات هستند که بسیار ویژه اند و نیازمند راه حل های واقعی هستند. مشکلات ممکن است بسته به جایی که زندگی می کنید و شغلی که دارید متفاوت باشد.

مذاکره در مورد مسئله:

بهتر است قبل از تلاش برای حل مسائل در مورد آن ها مذاکره کنید و تا زمانی که هر دو احساس کنید که به درک متقابلی رسیده اید نباید به سمت حل مسئله شتاب کنید.  در واقع درک طرف مقابل و نگاه به موضوع از دیدگاه طرف مقابل می تواند کمک بزرگی به شما کند و در رابطه زناشویی یکی از نکات مهم رعایت همین مورد است. برای این کار باید با یکدیگر گفت و گو کنید و می توانید از تکنیک های گوینده و شنونده استفاده کنید. و در واقع یک گفتگوی خوب می تواند به رابطه شما قوت ببخشد و بسیاری از مسائل و مشکلاتتان حل شود. برای هر رابطه ای گفت و گو لازم است. در این میان رعایت برخی موارد بسیار ضروری است که به آن ها اشاره می کنیم.

هر همسر باید تلاش کند آن چه را که به دیگری می گوید، به طور کامل با استفاده از مهارت گوش دهی فعال درک کند و شنونده باید آن چه را که شنیده هم محتوا و هم احساس را تا زمانی که گوینده قانع شود که طرف مقابل پیام را فهمیده است تکرار کند. در مجموع شنونده می تواند سوالاتی را مطرح کند تا مسئله را شفاف تر نماید و اطلاعات بیشتری را کسب کند .

نکته دیگر که می توانیم بیان کنیم این است که هر همسر مسئول است که گفتگو از موضوع اصلی منحرف نشود. این کار را می توان با موافقت جهت موکول کردن گفتگو در مورد مسائلی جانبی پیش آمده به زمان دیگر منتقل کند یعنی در واقع زمانی که می بینید از بحث منحرف می شوید و عواملی هستند که نمی توانید روی موضوع مورد نظر تمرکز کنید بحث را به زمانی منتقل کنید که بتوانید با تمرکز بیشتر درباره آن صحبت کنید .

طبق نظر مشاور سکس هر همسر باید سهم خودش را در مسئله بپذیرد وقتی که هر همسر بخشی از مسئولیت مشکل را می پذیرد، اشتیاق برای همکاری بیشتر می شود و گفتگو با سهولت و راحتی بیشتری انجام خواهد گرفت. فراموش نکنیم که زمانی که رابطه با مشکلی مواجه می شود هر دو طرف در ایجاد آن نقش دارند و نمی توانیم بگوییم که فقط یک نفر باعث همه اتفاق ها است.

هر همسر باید دقیقا مشخص کند که چه می خواهد و این خواسته ها ممکن است که برای خود فرد باشد و یا برای همسر و یا برای رابطه باشد. بعد از این که هر دو فرد در مورد این مسئله که مشکل چیست توافق کردند بحث باید به سمت شناسایی آن چه هر یک می خواهد پیش رود. حذف این مورد باعث نارضایتی در گفتگو و سبب بروز مشاجرات مکرر می شود و این مرحله از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا که کمک می کند که ناکامی و رنجش حاصل از گفتگو کم تر شود و به حداقل میزان خود برسد.

هر همسر به جای شکایت از اوضاع باید خواسته هایش را مطرح کند برای برخی از همسران مشخص کردن نیاز ها ممکن است فرایندی دشوار باشد اما برای تسهیل آن، زوج ها می تواند صادقانه از یکدیگر بخواهند که آرزوهایشان را بیان کنند. شما باید خواسته هایتان را به زبان بیاورید و در مورد آ ها حرف بزید زیرا که هیچ فردی توانایی ذهن خوانی ندارد.

هر همسر باید آن چه را که فرد مقابل گفته بعد این که نوبت او رسید، حمع بندی کند. تعریف شفاف و بازگویی مشکل، هر دو همسر را از توافق بر سر این که مشکل چیست مطمئن می کند.

همه ی نکاتی که مطرح کردیم مهم بودد ولی نکته ی مهمی که باید اشاره کنیم که بسیار اهمیت دارد هر همسر باید به دیگری احترام بگذارد و در واقع روشی که همسران به هم نگاه می کنند و کلماتشان را انتخاب می کنند و گوش می دهند و یا حتی تن صدا و استدلالشان احترام و عدم احترام را شان می دهد. در واقع می توان گفت که حفظ احترام در هر شرایطی یکی از موارد مهم در ازدواج و رابطه است و باید توجه زیادی به آن شود.

زمانی که در حال مشاجره هستیم هیجان خشم، باعث برچسب زنی یا حملات کلامی به شخصیت یکدیگر می شود و در واقع این موارد باعث می شود که افراد به سمت بی احترامی حرکت کنند. در چنین شرایطی زوجین تمایل دارند که علیع یکدیگر صحبت کنند و گفتگو با یکدیگر را فراموش می کنند و این یکی از دلایلی است که می تواند افراد را به سمت بی احترامی سوق دهد و برای فاصله گرفتن از چنین شرایطی حتما نیروی اراده لازم است و نیاز به خودگویی مهم تلقی می شود که افراد همواره با خود تکرار کنند که بی احترامی نخواهند کرد و خود را به شرایط و رفتار های جدید عادت دهند و از چرخه ی رفتارهای مخرب فاصله بگیرند. برای کسب اطلاعات بیشتر با مراکز روانشناسی تهران در ارتباط باشید.