موضوع انتخاب همسر یکی از پیچیده ترین مباحث روانشناسی و جامعه شناسی می باشد . زیرا عوامل بسیار متعددی بر اساس اثرات و شدت و تفاوت های هر فرد در آن نقش ایفا می کند . امروزه تمامی مردان و زنان با هدف رسیدن به کمال و داشتن یک زندگی خوب و خوش بر پایه محبت و علاقه دست به ازدواج و تشکیل خانواده می زنند . برای قرار گرفتن در این مسیر افراد بر اساس آن چه که در خانواده و جامعه شان بوده یعنی باور ها ، ارزش ها ، خصوصیات شخصیتی و درک و آگاهی شان شریک زندگی خود را انتخاب می کنند . بر اساس مطالعاتی که توسط بهترین مرکز روانشناسی خانواده انجام شده است ، مردان و زنان قائل به یک سری معیار های مشترک برای همسر آینده ی خود هستند . این معیار در زنان می تواند شامل جایگاه اجتماعی ، وضعیت اقتصادی ، تحصیلات ، مهربانی ، مسئولیت پذیری و تعهد و وفاداری و برای مردان نیز وفاداری ، زیبایی و سلامت ، مسئولیت پذیری و مهربانی است . جدا از مواردی که می تواند در میان بسیاری از افراد یکسان باشد موارد دیگری هستند که افراد آگاهانه و یا غیر آگاهانه و یا به زبان دیگر نا خود آگاهانه دست به انتخاب شریک زندگی خود می زنند که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم . این موارد گفته شده عبارت است از :

کشش و جاذبه :

در حالت عمومی افراد کسانی را انتخاب می کنند که از دید خودشان دارای جاذبه هایی هستند و این مسئله در دختران و پسران به یک میزان نقش ایفا می کند و در انتخابشان تاثیر گذار است . برخی از افراد هستند که تنها ملاکشان برای انتخاب همسر جاذبه ی ظاهری فرد مقابل است که بسیار اشتباه بوده و چنین افرادی به بلوغ عقلی نرسیده اند . هر فردی برای ازدواج و داشتن زندگی مشترک موفق باید بر اساس چندین معیار اساسی و مهم همسر خود را انتخاب نماید .

همسان بودن و داشتن تشابه با یکدیگر :

افراد بیشتر کسانی را انتخاب می کنند که از بسیاری جوانب مانند مذهب ، فرهنگ ، نژاد ، سن ، تحصیلات ، ظاهر و .... با یکدیگر تشابه داشته باشند . هر چقدر که میزان شباهت ها بیشتر باشد میزان اختلافات ، تداخل و مشاجره نیز کمتر خواهد بود . اما اکنون بسیاری از افراد موئارد اصلی را ملاک تشابه قرار نمی دهند و بسیاری از مسائل فرعی و بی اهمیت مانند ماه تولد و رنگ مورد علاقه و .... را به عنوان تشابه در نظر می گیرند اما آن چه که می توان به عنوان شباهت بین افراد در نظر گرفت ارزش ها ، عقاید ، رفتار ها و ویژگی ها ی شخصیتی می باشد . 

معامله :

برخی از افراد به ازدواج یک نگاه صرفا اقتصادی و معامله گرانه داشته و عشق را باور ندارند و یا آن را قابل خرید می دانند و مشغله اصلی و مهم آن ها در رابطه سود و زیانی است که از آن نصیبشان خواهد شد . ازدواج های مصلحتی یا افرادی که هیچ سنخیتی با هم ندارند و مشاجرات جدی و شدید بر سر مهریه و جهیزیه دارند نمونه هایی از این تفکر هستند .

دو قطب مخالف :

طبق نظر مشاور روانشناس عالی برخی از افراد هستند که جذب افراد با ویژگی های شخصیتی مخالف یا مکمل خود می شوند . این مسئله ممکن است به دلیل به چالش کشیده شدن و بروز هیجان شود و یا این که مسئله ذهنی آزار دهنده ان را به نحوی حل یا تثبیت کنند . 

یاد آور والدین :

الگوی رابطه ی عاطفی که در 2 سال اول تولد بین کودک با والدین خود شکل می گیرد تعیین کننده ی نوع رابطه ای است که فرد در سایر مراحل زندگی خود با دیگران خواهد داشت . به طور کلی افراد با پیوند عاطفی امن در انتخاب همسر انعطاف پذیر و راحت هستند اما افراد نا امن در ذهن و نا خود آگاه خود تصویری متفاوت از همسر دارند و در انتخاب همسر سختگیرانه خواهند بود و یا این که با کوچک ترین چیزی تصمیم و انتخابشان را زیر سوال می برند . در حالت کلی افراد امن بیشتر مجذوب افراد امن و در مقابل افراد با پیوند عاطفی نا امن بیشتر مجذوب افراد نا امن می شوند . 

بر اساس نظر مشاوران کلینیک مشاوره افراد یک تصویر ذهنی از والدین خود در زندگی مشترک با خود دارند و معمولا به طور نیمه خود آگاه و یا خود آگاه فردی را انتخاب می کنند که شبیه الگوی ذهنی از والد جنس مخالف خود است . به عبارتی می توان گفت که مردان جذب فردی می شوند که به مادرشان شباهت داشته باشد و زنان جذب فردی می شوند که به پدرشان شباهت دارد . در چنین مواقعی فرد ابراز می کند که انگار شخص مقابل سالیان درازی است که می شناسد . اگر آن تصویر ذهنی فرد از والد جنس مخالف ، مثبت و مطلوب باشد شخصی با ویژگی های مثبت را پیدا خواهد کرد . اما در اکثر موارد ، تصویر ذهنی فرد از والد جنس مخالف از نوع منفی و نا خوشایند است . اگر فرد بر این مسئله آگاه باشد و آن را حل کرده باشد معمولا فردی با ویژگی های کاملا مخالف را انتخاب خواهد کرد . اما اگر فرد به این مسئله آگاه نباشد و در خود حل نکرده باشد کسی را انتخاب خواهد کرد ویژگی نا مناسب پدر و مادرش را دارد . برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید مشاوره تلفنی با خط ثابت داشته باشید .