افراد بر اساس معیارهای خاصی که تحت تاثیر باورها، ارزش ها و اهدافشان است دست به انتخاب همسر می زنند. طبق نظر بهترین مشاورین روانشناس جذب و کشش نیز حالتی است که در این امر نقش دارد و یک حالت احساسی عاطفی است و این در حالی است که انتخاب یک تصمیم هدفمند و خودآگاه است که بر اساس اهداف، آرزو ها، باور ها و احساسات و عواطف صورت می گیرد. 

عوامل موثر در جذب چیست؟

سن:

در رابطه با سن تمایل و گرایش زن و مرد متفاوت است و می توان گفت که افراد در سنین مختلف و دوره های مختلف کشش به سنین خاصی دارند.

ظاهر:

تقریبا هر فردی به دنبال زیبایی درونی و بیرونی است و اولین چیزی که خود را نشان می دهد زیبایی بیرونی است و معمولا چه مرد و چه زن مجذوب افراد زیبا و خوش سیما می شوند و زیبایی به عنوان یک امر نسبی است و نتیجه تفسیر و برداشت افراد تعیین کننده زیبایی مورد نظر خواهد بود و به همین دلیل فردی ممکن است از دید عده ای زیبا به نظر برسد و از دید عده ای دیگر نه. 

شخصیت:

به طور کلی در هر دو جنس، خردمندی،توانایی، متانت، وقار، شوخ طبعی، از عوامل جذب کننده هستند.

وضعیت مالی و موقعیت اجتماعی:

تحصیلات، ثروت و موقعیت اجتماعی خوب تا حدودی برای افراد جذاب به نظر می رسد.

جاذبه و کشش چیست؟

معمولا افراد کسانی را انتخاب می کنند که از دید خودشان دارای جاذبه هایی باشند که در بالا به آن ها اشاره کردیم. 

تشابه و همسانی با یکدیگر:

به طور کلی افراد بیشتر کسانی را انتخاب می کنند که از بسیاری جوانب اصلی نظیر فرهنگ، مذهب، نژاد، سن، وضعیت اقتصادی، جایگاه اجتماعی، تحصیلات و .... تشابه بیشتری با هم دارند. هر چه شباهت ها بیشتر باشد، میزان اختلافات، تداخل و مشاجره کمتر خواهد بود و از طرفی زوج مورد تایید خانواده، و جامعه خود قرار می گیرد.و در حالت کلی می توان گفت که مسئله اصلی تشابه و همخوانی ارزش ها، باور ها، عقاید، رفتار و ویژگی های شخصیتی است.

معامله:

برخی از افراد به ازدواج یک نگاه اقتصادی و معامله گرانه داشته و یا عشق را باور ندارند و یا آن را قابل خربداری می دانند و موضوع ذهنی اصلی در رابطه با لنتخاب همسر سود و زیانی است که از آن ممکن است نصیب شان شود. 

دو قطب مخالف یا مکمل:

برخی از افراد با ویژگی های شخصیتی خاص حد اقل در اوایل رابطه به طور نا خودآگاه و یا خودآگاه جذب افراد با ویژگی های شخصیتی مخالف یا مکمل خود می شوند. 

الگوی پیوند عاطفی و یاد آور والدین:

بر اساس مطالعات مرکز مشاوره طلاق الگوی رابطه عاطفی که در چند سال اول تولد بین کودک با والدین خود شکل می گیرد تعیین کننده نوع رابطه ای است که فرد در سایر مراحل زندگی خود با دیگران خواهد داشت. به طور کلی افراد با پیوند عاطفی امن در انتخاب همسر انعطاف پذیر و راحت تر هستند اما افراد نا امن در ذهن و ضمیر نا خودآگاه خود تصویری بسیار اختصاصی از همسر مناسب دارند و به همین دلیل در انتخاب همسر یا بسیار سخت گیر خواهند بود و با کوچک ترین چیز به سرعت تصمیم و انتخاب شان را زیر سوال می برند و در کل افراد امن بیشتر مجذوب افراد امن و در مقابل افراد با پیوند عاطفی نا امن بیشتر مجذوب افراد نا امن می شوند. و در کنار نوع پیوند عاطفی، افراد یک تصویر ذهنی از والدین خود در زندگی اشتراکی با خود دارند و معمولا فردی را انتخاب می کنند که شبیه آن الگوی ذهنی از والد جنس مخالف خود است. و به این صورت که مردان بیشتر مجذوب زنانی می شوند که شباهت هایی با مادر خود داشته باشند و زنان بیشتر مجذوب مردانی می شوند دارای ویژگی های شبیه پدرشان هستند. و فرد در چنین شرایطی فرد بیان می کند که انگار فرد مقابل را سالیان سال می شناسد و این به دلیل داشتن افکار مثبت و منفی در ذهن فرد باعث ایجاد مشکلاتی در رابطه خواهد شد. به همین دلیل افراد باید قبل از شروع رابطه چنین مواردی را در خود حل کنند.

تکرار الگوی روابط قدیمی:

طبق نظر دکتر متخصص سکس ما همگی از دوران کودکی بر حسب شرایط و روابط اعضا خانواده نقش خاصی را به عهده گرفته ایم و آنرا با خود حفظ می کنیم که در بزرگسالی در انتخای اطرافیانمان در ارتباط نقش زیادی دارد. 

خود فریبی:

یکی دیگر از عوامل که در انتخاب همسر گاهی نقش مهمی را ایفا می کند خود فریبی است. به طور کلی افراد به دلیل ترس از مواجه شدن با واقعیت نا خوشایند احتمالی چشم را بر روی واقعیت ها می بندند و در واقع توجهی به به نکات منفی فرد مقابل نمی کند و در صورت مواجه شدن با رفتارهای عادی به سادگی از آن ها می گذرند. 

نیازهای برآورده نشده:

گاهی اوقات افراد به دلیل نیازهای نا خود آگاه برآورده نشده و یا نقص های خود دست به انتخاب همسر می زنند تا آن ها نیاز او را برآورده سازند.

هر کدام از مواردی که گفته شد می تواند ازدواج و انتخاب همسر را دچار چالش هایی نماید. به همین دلیل مهم است که همسر خود را براساس معیار های عقلانی و تشابه و همسانی و به عبارتی هم کفو بودن در نظر بگیرید و براین کار می توانید از مطب مشاور خوب کمک و راهنمایی دریافت نمایید.